07/12/2019 - 17:52

Tiến độ thực hiện một số dự án

Cử tri quận Cái Răng đề nghị thông tin cho cử tri biết tiến độ các dự án do Công ty Cổ phần Phát triển Nhà (CPTTN) Cần Thơ làm chủ đầu tư trên địa bàn quận. Nội dung trả lời của Sở Xây dựng như sau:

Trên địa bàn khu đô thị Nam Cần Thơ có 4 dự án do Công ty CPTTN Cần Thơ làm chủ đầu tư. Trong đó có 1 dự án khu dân cư và 3 dự án khu tái định cư. Tình hình triển khai và tiến độ hoàn thành như sau:

- Khu dân cư Hưng Phú I: Tiến độ thực hiện dự án: đã giải phóng mặt bằng: 99,7%; san lấp mặt bằng, xây dựng đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, hệ thống cấp nước, cấp điện ngầm, cấp điện chiếu sáng, cây xanh và vỉa hè được 99%. Cam kết tiến độ của chủ đầu tư: thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 430 nền còn lại trong năm 2019. Cuối năm 2019, hoàn thành việc ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, hoàn chỉnh hạ tầng kỹ thuật. Công ty đang tiến hành các thủ tục bàn giao dự án cho địa phương và đơn vị quản lý vận hành, dự kiến xong vào cuối quý IV năm 2019.

- Khu tái định cư phường Hưng Phú: Tiến độ thực hiện dự án: đã hoàn thành việc san lấp mặt bằng, xây dựng đường nội bộ, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt; hệ thống cấp nước, hệ thống cấp điện ngầm, hệ thống cấp điện chiếu sáng, cây xanh, vỉa hè đạt 100%. Cam kết của chủ đầu tư: thực hiện xong việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 25 nền còn lại vào cuối quý IV năm 2019. Công ty đang tiến hành các thủ tục bàn giao dự án cho địa phương và đơn vị quản lý vận hành, dự kiến xong vào cuối quý IV năm 2019. 

- Khu tái định cư Phú An: Đã san lấp mặt bằng 85%; xây dựng đường giao thông đạt 83%, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt, cấp nước đạt 83%; điện ngầm và chiếu sáng 50%, vỉa hè và cây xanh 65%. Cam kết của chủ đầu tư: hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng vào quý III năm 2020; hoàn thành hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vào quý IV năm 2020. Dự kiến bàn giao cho chính quyền địa phương vào cuối quý IV năm 2020.

- Khu tái định cư phường Tân Phú: Đã san lấp mặt bằng 86 %; xây dựng đường nội bộ 82%, hệ thống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt 82%; hệ thống cấp nước sạch 82%, cây xanh 70%, vỉa hè 70%. Cam kết của chủ đầu tư: hoàn thành giải phóng mặt bằng và quý III năm 2020; hoàn thành đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội vào quý IV năm 2020. Dự kiến bàn giao dự án cho địa phương và đơn vị quản lý vận hành vào cuối quý IV năm 2020.

Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các sở, ngành có liên quan đôn đốc, kiểm tra tiến độ thực hiện của Công ty CPTTN Cần Thơ theo đúng các cam kết nêu trên.

Chia sẻ bài viết