29/12/2018 - 21:37

Tiến độ thực hiện dự án đường và cầu Trần Hoàng Na

Cử tri đề nghị cho biết tiến độ thực hiện dự án đường và cầu Trần Hoàng Na. Nội dung trả lời của UBND thành phố như sau:

Dự án đường và cầu Trần Hoàng Na là một trong những gói thầu của dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường thích ứng của đô thị. Dự án được UBND thành phố giao  Ban Quản lý dự án ODA làm chủ đầu tư. Tiến độ triển khai thực hiện như sau: Đối với công trình cầu Trần Hoàng Na đã hoàn thành thiết kế và đang thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện dự án. Dự kiến sẽ triển khai thi công trong quý I năm 2019 và hoàn thành vào quý II năm 2021.

Đối với công trình đường Trần Hoàng Na, hiện nay đang triển khai thi công. Dự kiến, dự án sẽ hoàn thành trong quý III năm 2019.

Chia sẻ bài viết