22/12/2010 - 09:18

CÁC CẤP HỘI NÔNG DÂN THÀNH PHỐ

Tích cực vận động nông dân xây dựng nông thôn mới

(CT)- Ngày 21-12-2010, Ban Chấp hành Hội Nông dân (HND) TP Cần Thơ tổng kết năm 2010 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ năm 2011.

Năm 2010, các cấp Hội HND thành phố kết nạp thêm 11.290 hội viên, nâng tổng số hội viên HND toàn thành phố lên 872.082 người, đạt 81,45% tổng số hộ nông nghiệp. Các phong trào trung tâm như: Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi (NDSXKDG), Đoàn kết giúp nhau giảm nghèo, làm giàu chính đáng tiếp tục được đẩy mạnh. Qua bình bầu cuối năm, toàn thành phố có 58.670 hộ nông dân đạt danh hiệu NDSXKDG; trong đó, có 1.011 hộ NDSXKDG cấp Trung ương, 3.173 hộ NDSXKDG cấp thành phố. Qua đó, xuất hiện ngày càng nhiều mô hình làm ăn đạt hiệu quả kinh tế cao, có thu nhập hàng trăm triệu đồng/năm. Phong trào đoàn kết tương trợ trong hội viên được phát động rộng mạnh, trong năm có 543 Chi HND đăng ký giúp 2.701 hộ nghèo với 89,5 tấn lúa, 27.261 cây giống, 157.163 con cá giống, 585 ngày công lao động, 518 triệu đồng tiền mặt,...

Năm 2011, Ban Thường vụ HND thành phố xác định chủ đề là năm “Tập trung nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi, Tổ hội, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy Hội các cấp, đẩy mạnh phong trào NDSXKDG, vận động nông dân tích cực tham gia xây dựng Nông thôn mới”. Để thực hiện tốt chủ đề năm, các cấp HND thành phố tăng cường vận động nông dân đẩy mạnh phát triển sản xuất theo hướng đa canh, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và công nghệ; phấn đấu có từ 70-75% hộ nông dân đăng ký tham gia phong trào NDSXKDG; vận động mỗi gia đình NDSXKDG giúp đỡ 1-2 hộ có hoàn cảnh khó khăn; mỗi Chi hội trực tiếp xóa 2 hộ nghèo. Tăng cường liên kết với các Viện, Trường, các ngành chức năng liên quan triển khai các chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội; xây dựng các vùng chuyên canh, đa canh sản xuất hàng hóa chất lượng cao; phối hợp cùng chính quyền vận động xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi, trường học, tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp ...

QUỐC TRƯỞNG

Chia sẻ bài viết