04/05/2018 - 09:08

Tích cực hỗ trợ hoạt động xuất khẩu cho doanh nghiệp 

(CT)- Theo Sở Công thương TP Cần Thơ, 4 tháng đầu năm 2018, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và doanh thu dịch vụ của thành phố ước thực hiện là 594,72 triệu USD, tăng 19,17% so cùng kỳ. Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước thực hiện là 467,3 triệu USD, tăng 23,51% so cùng kỳ; dịch vụ thu ngoại tệ ước thực hiện là 127,42 triệu USD, tăng 5,57% so cùng kỳ. Một số sản phẩm chủ yếu tăng khá so với cùng kỳ, như: gạo tăng 4,86%; thủy sản tăng 10,92%; hàng may mặc xuất khẩu tăng 49%; nông sản và nông sản thực phẩm chế biến tăng 86,94%; sắt thép 96,84%; lông vịt (lông vũ) 85,71%.

4 tháng đầu năm 2018, ngành hàng may mặc xuất khẩu trên địa bàn tăng 49% so cùng kỳ.
4 tháng đầu năm 2018, ngành hàng may mặc xuất khẩu trên địa bàn tăng 49% so cùng kỳ.

Thời gian tới, Sở Công thương thành phố thường xuyên theo dõi các văn bản của Bộ Công thương để triển khai kịp thời đến các doanh nghiệp. Đồng thời, cung cấp thông tin thị trường để hỗ trợ doanh nghiệp chủ động xuất khẩu; tăng cường tuyên truyền, phổ biến các văn bản của Trung ương và Bộ Công thương để hướng dẫn doanh nghiệp cách ứng phó với các vụ kiện được nước ngoài khởi động. Bên cạnh đó, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan về các biện pháp phòng chống gian lận thương mại, gian lận quy tắc xuất xứ để bảo vệ các ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam; tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho hoạt động xuất khẩu...

T.T

Chia sẻ bài viết