05/10/2017 - 10:34

Thu hồi phù hiệu 300 phương tiện không truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình 

Theo trích xuất dữ liệu trên hệ thống xử lý và khai thác sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục đường bộ Việt Nam, có 493/4.006 phương tiện do Cần Thơ quản lý vi phạm không truyền dữ liệu về Tổng cục đường bộ Việt Nam trong tháng 7-2017, 237 phương tiện có tổng số 1.820 lần vi phạm về tốc độ, nhưng chưa đến mức xử lý, trong đó có 3 đơn vị với 4 phương tiện vi phạm trên 5 lần/1.000km; 941 người lái xe vi phạm về thời gian lái xe liên tục trên 10% số ngày xe hoạt động trong tháng với tổng số 7.695 lần. 

Thanh tra Sở GTVT TP Cần Thơ kiểm tra thiết bị giám sát hành trình tại bến xe khách 91B. Ảnh: XUÂN ĐÀO

Trên cơ sở đó, ông Lư Thành Đồng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) TP Cần Thơ ký quyết định thu hồi phù hiệu 300 phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, hàng hóa trong thời hạn 1 tháng. Lý do thu hồi phù hiệu là các phương tiện này không truyền dữ liệu đầy đủ, kịp thời từ thiết bị giám sát hành trình về Tổng cục đường bộ Việt Nam. Đồng thời giao Phòng Quản lý vận tải phương tiện và người lái có trách nhiệm tổ chức thực hiện thu hồi phù hiệu của các phương tiện, lập và giao biên bản thu hồi phù hiệu cho đơn vị kinh doanh. Thanh tra giao thông vận tải phối hợp các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý theo quy định đối với các phương tiện bị thu hồi phù hiệu nhưng vẫn còn sử dụng.

Giám đốc Sở GTVT đề nghị lãnh đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa tiến hành xử lý đối với các lái xe vi phạm nêu trên và báo cáo kết quả xử lý gởi về Sở GTVT thành phố. Đồng thời tiếp tục rà soát những phương tiện không truyền dữ liệu và liên hệ với nhà cung cấp thiết bị giám sát hành trình để truyền dữ liệu về Tổng cục đường bộ Việt Nam và nhắc nhở các lái xe chú ý về vi phạm tốc độ, thời gian lái xe liên tục.

Định kỳ hằng tháng, các đơn vị trích xuất các dữ liệu thông qua thiết bị giám sát hành trình rà soát các trường hợp vi phạm tiến hành xử lý nghiêm và có văn bản báo cáo về Sở GTVT thành phố. Đối với các phương tiện đã có văn bản nhắc nhở nếu tiếp tục vi phạm, Sở GTVT TP Cần Thơ sẽ áp dụng quy định tại Thông tư số 10/2015/TT-BGTVT (thu hồi phù hiệu 1 tháng đối với xe vận chuyển hàng hóa bằng container, xe vận chuyển hành khách theo hợp đồng và xe taxi, đình chỉ khai thác tuyến 1 tháng đối với xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định).

XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết