28/12/2017 - 16:20

Thới Lai tăng cường lãnh đạo công tác cải cách hành chính 

Năm 2017, các cấp ủy đảng huyện Thới Lai nghiêm túc chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TU của Ban Thường vụ (BTV) Thành ủy Cần Thơ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn thành phố (Chỉ thị số 14). Nhờ vậy, công tác CCHC của huyện đạt nhiều kết quả tích cực, tỷ lệ giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính (TTHC) và trả kết quả trước hẹn, đúng hẹn đạt trên 99,9%.

Người dân dựa theo mẫu các thủ tục hành chính niêm yết tại bộ phận một cửa UBND huyện dễ dàng ghi vào thủ tục hành chính của mình. Ảnh: ANH DŨNG

Theo ông Hồ Hồng Sương, Trưởng Phòng Nội vụ huyện Thới Lai, được sự chỉ đạo của BTV Huyện ủy, năm 2017, UBND huyện đã triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 14 nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC. Điển hình, UBND huyện thành lập các đoàn tiến hành kiểm tra đột xuất công tác CCHC tại 14 lượt phòng, ban cấp huyện và 23 lượt tại các xã, thị trấn. Qua đó, các đoàn kiểm tra yêu cầu các đơn vị khắc phục những hạn chế trong chấp hành giờ giấc, lề lối, tác phong, đeo thẻ công chức (CC) khi làm việc. UBND huyện trích 90 triệu đồng từ ngân sách xây dựng bảng biển, in ấn TTHC niêm yết tại 18 nhà thông tin ấp thuộc xã Định Môn và xã Trường Thành, tạo thuận lợi cho người dân tìm hiểu quy trình giải quyết các TTHC, dễ dàng chuẩn bị đầy đủ TTHC khi có yêu cầu. Tính đến nay, huyện có 56/108 ấp của 7/13 xã, thị trấn được niêm yết TTHC. UBND huyện đã in ấn 3.000 tờ rơi, 5.000 sổ tay về các TTHC phát cho người dân tìm hiểu; thực hiện thí điểm mẫu ghi các TTHC niêm yết tại bộ phận một cửa huyện và bộ phận một cửa thị trấn Thới Lai và xã Thới Thạnh. Ông Huỳnh Ngọc An, người dân xã Đông Thuận đang ghi thủ tục bổ sung giấy xóa thế chấp, nói: “Có mẫu đơn sẵn giúp tôi ghi theo rất dễ dàng, chính xác, mau lẹ”.

Song song đó, UBND huyện chú trọng củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ (CB), CC, viên chức. Trong năm, đã đưa 3 CB đi đào tạo thạc sĩ, 16 CB đi đào tạo đại học; thay thế 5 CB chủ chốt ở các xã Tân Thạnh, Trường Xuân A và Đông Thuận không đạt chuẩn. Nhờ vậy, đến nay 100% CB chủ chốt và CC cấp xã đạt chuẩn theo quy định. UBND huyện cũng chỉ đạo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác của 30 CC kế toán trường học và CC địa chính – xây dựng, tư pháp – hộ tịch các xã, thị trấn, qua đó đã ngăn ngừa tiêu cực, vi phạm.

Thực hiện Chỉ thị 14 của BTV Thành ủy, các cấp ủy cơ sở huyện Thới Lai chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp thực hiện tốt công tác CCHC. Ông Nguyễn Hữu Phúc, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thới Lai, cho biết: Trong năm 2017, Đảng ủy chỉ đạo UBND thị trấn phối hợp với cơ quan chuyên môn huyện tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân và doanh nghiệp về giải quyết TTHC; thực hiện niêm yết đầy đủ 111 loại TTHC tại bộ phận một cửa và tại tất cả 7 nhà thông tin ấp. Đồng thời chỉ đạo Thường trực UBND thị trấn định kỳ chiều thứ sáu hằng tuần họp bộ phận một cửa để kiểm tra việc giải quyết TTHC, qua đó nhắc nhở CC nâng cao trách nhiệm, thực hiện nghiêm giờ giấc và sửa đổi lề lối, tác phong làm việc. Ông Trần Văn Hùng, người dân ấp Thới Thuận A đang làm thủ tục chứng thực tại bộ phận một cửa thị trấn, nói: “Tôi nộp hồ sơ vào chưa đầy 10 phút đã được nhận kết quả. CB, CC làm việc nhiệt tình, nhanh chóng, chúng tôi rất hài lòng”. Trong năm, bộ phận chuyên môn thị trấn đã tổ chức thực hiện khai sinh lưu động trên địa bàn 7 ấp, qua đó đã làm giấy khai sinh cho 36 người lớn tuổi và người già neo đơn. “Với sự chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy, năm 2017, bộ phận một cửa thị trấn tiếp nhận 12.584 hồ sơ của người dân, tất cả đều được giải quyết, trả kết quả trước hẹn và đúng hẹn. Không có trường hợp CB, CC bị người dân phản ánh về tinh thần, thái độ phục vụ…” – ông Nguyễn Hữu Phúc thông tin.

“Năm 2017, bên cạnh cập nhật kịp thời và niêm yết đầy đủ TTHC, thường xuyên họp chấn chỉnh lề lối làm việc của CB, CC, tăng cường kiểm tra việc tiếp nhận và giải quyết TTHC, UBND xã Thới Thạnh còn trích ngân sách mua thêm máy lạnh, đề nghị huyện trang bị thêm máy vi tính tại bộ phận một cửa để phục vụ tốt nhân dân. Lãnh đạo UBND xã thường xuyên động viên CB, CC nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân nên nhiều loại TTHC theo quy định phải hẹn thời gian giải quyết nhưng được giải quyết ngay; các thủ tục về lĩnh vực địa chính, xây dựng thời gian quy định giải quyết 5 ngày, xã rút xuống còn 2,5 ngày. Trong năm, 100% hồ sơ, TTHC của người dân, xã giải quyết trả kết quả trước hẹn 20%, đúng hẹn 80%”- ông Huỳnh Kỳ Lưu, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND xã, cho biết. 

Nhờ tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nỗ lực thực hiện của các cấp chính quyền và CB, CC, năm 2017, bộ phận một cửa huyện Thới Lai đã tiếp nhận 16.341 hồ sơ, giải quyết trước hẹn đạt tỷ lệ đạt 33,6%, đúng hẹn đạt 66,25%; bộ phận một cửa cấp xã tiếp nhận 61.274 hồ sơ, giải quyết trước hẹn đạt tỷ lệ 28,52%, đúng hẹn đạt tỷ lệ 71,44%.

Nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 14 của Thành ủy, đồng chí Huỳnh Văn Giữ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, cho biết: Thời gian tới, BTV Huyện ủy chỉ đạo tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính các cấp; triển khai thực hiện tốt quy tắc ứng xử của CB, CC, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa các cấp. Thực hiện Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức trong các cơ quan Đảng, Mặt trận, Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; thực hiện nghiêm Đề án tinh giản biên chế trong các cơ quan, đơn vị theo quy định của Trung ương và thành phố…

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết