06/02/2020 - 21:54

Thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt

Cử tri quận Bình Thủy phản ánh việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và ngưng thu tại nhà của khách hàng gây bất tiện trong việc thanh toán tiền điện. Nội dung trả lời của Công ty Điện lực TP Cần Thơ như sau:

Việc thanh toán không dùng tiền mặt và ngưng thu tại nhà được thực hiện theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 2545/QĐ-TTg về việc phê duyệt Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020 và Công văn số 621/VPUB-KT của UBND TP Cần Thơ về việc phối hợp triển khai thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt theo Nghị quyết 02/NQ-CP.

Công ty đã có kế hoạch triển khai thực hiện thí điểm thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và ngưng thu tại nhà khách hàng. Điện lực Bình Thủy có kế hoạch triển khai thực hiện, đồng thời báo cáo UBND quận Bình Thủy xin phép thực hiện thí điểm trong địa bàn. Được sự cho phép của UBND quận, Điện lực Bình Thủy đã làm việc với UBND các phường Bùi Hữu Nghĩa, An Thới, Bình Thủy và đã ký kết kế hoạch phối hợp thực hiện chủ trương không dùng tiền mặt, ngưng thu tiền điện tại nhà. Chi tiết như sau:

- Thông báo trên Đài truyền thanh quận và các phường mỗi tuần 3 lần liên tục từ 15-9-2019 đến 31-10-2019. Cử nhân viên đến tận hộ dân để gửi thông báo và ký lại phụ lục thay đổi hình thức thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt, hướng dẫn thực hiện. Gửi khách hàng danh sách các điểm thu hộ tiền điện toàn quận Bình Thủy và danh sách điểm thu hộ gần địa bàn khu vực để tiện thanh toán.

- Ngay trong tháng chính thức ngưng thu tiền điện tại nhà, Điện lực vẫn bố trí cho nhân viên trực tiếp gửi thông báo tiền điện cho khách hàng 2 ngày/tháng, gửi tin nhắn SMS 2 lượt/tháng, ngoài ra nhân viên hướng dẫn khách hàng đi thanh toán các điểm gần nhất tại nhà. Điện lực Bình Thủy đã hỗ trợ thu tại nhà cho 17 hộ có khách hàng lớn tuổi, neo đơn, không có khả năng đi thanh toán.

- Kết quả đạt được khi thực hiện thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và ngưng thu tại nhà khách hàng:

 + Tiết kiệm thời gian, tiện lợi và nhanh chóng cho người dân chủ động thanh toán tiền điện khi có thời gian và không phải chờ đợi, thay vì chờ nhân viên Điện lực đến tận nhà thu mỗi tháng có thể gặp trở ngại cho cả hai bên khi khách hàng vắng nhà hoặc phải bỏ thời gian đến Điện lực chờ đợi tới lượt thanh toán…

+ Khách hàng có thể chọn lựa đa dạng hình thức trả tiền điện qua ngân hàng hay tổ chức trung gian. Khách hàng có thể thanh toán qua các tài khoản ngân hàng, thanh toán trực tuyến hoặc có thể đến các điểm thu hộ (gồm 14 ngân hàng, 4 bưu cục, 58 điểm thu của các tổ chức trung gian).

Điện lực TP Cần Thơ ghi nhận và rà soát lại các công việc theo góp ý chỉ đạo thực hiện lộ trình tốt hơn và áp dụng nhiều hình thức phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trả tiền điện. Tuy nhiên, để đáp ứng xu thế phát triển của xã hội, thực hiện nghiêm chủ trương của Chính phủ đồng thời cũng phù hợp với đô thị loại 1 là Cần Thơ thì việc hưởng ứng đi đầu là cần thiết. Mong bà con nhân dân ủng hộ để công tác đạt kết quả tốt.

Chia sẻ bài viết