26/07/2018 - 15:21

Thấm sâu lời Bác dạy, phát huy truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn”

Đoàn viên thanh niên thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Phan Tuấn Anh/TTXVN)

Ngày 27 - 7 hằng năm, cả nước thể hiện sự tri ân hàng triệu người con ưu tú của dân tộc đã hiến dâng tuổi thanh xuân và máu xương cho cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Lúc sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn dành cho các thương binh, liệt sĩ tình cảm sâu sắc: “Máu đào của các liệt sĩ ấy đã làm cho lá cờ cách mạng thêm đỏ chói. Sự hy sinh anh dũng của liệt sĩ đã chuẩn bị cho đất nước ta nở hoa độc lập, kết quả tự do”. Thấm nhuần lời Bác dạy, tiếp tục phát huy truyền thống, đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, thời gian qua, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta mãi ghi nhớ và có nhiều hoạt động, hành động thiết thực thể hiện lòng tri ân đối với sự hy sinh, những cống hiến, đóng góp to lớn của thương binh, liệt sĩ, các gia đình có công…

Tổ quốc ghi công

Tháng  9 - 1945, sau khi Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời, quân dân ta tiếp tục anh dũng chiến đấu, kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng và đánh bại âm mưu trở lại xâm lược nước ta của thực dân Pháp. Trải qua cuộc kháng chiến trường kỳ gian khổ, nhiều đồng bào, chiến sĩ đã ngã xuống và hy sinh trên các chiến trường.

Thấu hiểu những hy sinh, mất mát của các thương binh, liệt sĩ và thân nhân gia đình trong cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, Người xúc động viết: “Vì muốn thay mặt Tổ quốc, toàn thể đồng bào và Chính phủ cảm ơn những liệt sĩ đã hy sinh tính mệnh của mình cho nền tự do, độc lập và thống nhất của nước nhà, hoặc trong thờì kỳ cách mệnh, hoặc trong thời kỳ kháng chiến. Tôi gửi lời chào thân ái cho gia đình các liệt sĩ đó và tôi nhận con các liệt sĩ làm con nuôi của tôi”.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Đảng, Chính phủ, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã có những hành động thiết thực thể hiện lòng kính trọng, tri ân sâu sắc đối với các thương binh, liệt sĩ.

Vào đầu năm 1946, “Hội giúp binh sĩ bị nạn” ra đời ở Thuận Hóa (Bình Trị Thiên), sau đổi thành “Hội giúp binh sĩ bị thương”, Chủ tịch Hồ Chí Minh là Chủ tịch danh dự của Tổng Hội (ở Trung ương), kêu gọi đồng bào gia nhập Hội và cùng nhau giúp đỡ đồng bào, chiến sĩ bị thương.

Ngày 11-7-1946, tại Nhà hát Lớn Hà Nội, mở đầu Cuộc vận động “Mùa đông chiến sĩ”, Tổng Hội tổ chức quyên góp quần áo, giày mũ cho chiến sĩ ngoài mặt trận, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã cởi chiếc áo rét đang mặc để tặng chiến sĩ.

Ngày 19-12-1946, toàn quốc kháng chiến, nhân dân cả nước chiến đấu kiên cường với tinh thần “Quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh”, số người bị thương và hy sinh rất nhiều. Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chính sách quan trọng về công tác thương binh, liệt sĩ để góp phần đảm bảo đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình thương binh, liệt sĩ trong thời kỳ đầu của cuộc kháng chiến.

Ngày 16-2-1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh số 20/SL “Quy định chế độ hưu bổng, thương tật và tiền tuất tử sĩ”, văn bản pháp quy đầu tiên khẳng định vị trí quan trọng của công tác thương binh, liệt sĩ đối với công cuộc kháng chiến cứu nước của dân tộc ta và thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với thương binh và gia đình liệt sĩ.

Mãi mãi tri ân

Tháng 7 -1947, Chủ tịch Hồ Chí Minh đồng ý cho thành lập Ban Vận động tổ chức “Ngày Thương binh toàn quốc”. Các đại biểu của Tổng bộ Việt Minh, Hội Phụ nữ Cứu quốc, Cục Chính trị Quân đội Quốc gia Việt Nam, Nha Thông tin Tuyên truyền… họp tại Thái Nguyên, thực hiện Chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày kỷ niệm thương binh, liệt sĩ và bảo vệ công tác thương binh, liệt sĩ. Hội nghị nhất trí chọn ngày 27 - 7 là Ngày Thương binh toàn quốc. Ngày 27-7-1947 diễn ra cuộc mít tinh có 2.000 người tham gia tại Thái Nguyên, Ban Tổ chức đã đọc thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh:

“... Thương binh là những người đã hy sinh gia đình, hy sinh xương máu để bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ đồng bào, vì lợi ích của Tổ quốc, lợi ích của đồng bào mà các đồng chí đó bị ốm yếu…(…). Vì vậy, Tổ quốc và đồng bào phải biết ơn, phải giúp đỡ những người con anh dũng ấy… (…) Để báo đáp công ơn đó, Chính phủ phải tìm mọi cách để giúp đỡ anh em thương binh và gia đình tử sĩ…".

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi tặng chiếc áo lụa, một tháng lương và một bữa ăn của nhân viên trong Phủ Chủ tịch. Ngày Thương binh toàn quốc được tổ chức thường kỳ hằng năm, vào dịp này, Người gửi thư, quà cho thương binh và gia đình liệt sĩ; thăm hỏi, động viên, nhắc nhở mọi người biết ơn, giúp đỡ thương binh và gia đình liệt sĩ.

Sau chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, tháng 7- 1954, Đảng và Nhà nước ta đặc biệt quan tâm giải quyết công tác thương binh, gia đình liệt sĩ. Từ tháng 7-1955, Ngày Thương binh toàn quốc chính thức được đổi thành Ngày Thương binh, liệt sĩ.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với cương vị người đứng đầu Nhà nước luôn có sự quan tâm, chăm sóc đặc biệt đến các thương binh, liệt sĩ. Người đã viết lời dặn toàn Đảng, toàn quân và toàn dân về công tác thương binh, liệt sĩ:

“... Đối với những người đã dũng cảm hy sinh một phần xương máu của mình, Đảng, Chính phủ và đồng bào phải tìm mọi cách làm cho họ có nơi ăn, chốn ở yên ổn, đồng thời phải mở những lớp dạy nghề thích hợp với mỗi người để họ có thể dần dần “tự lực, cánh sinh”.

“... Đối với các Liệt sĩ, mỗi địa phương cần phải xây dựng vườn hoa và bia tưởng niệm để ghi công sự hy sinh anh dũng của các liệt sĩ, để đời đời giáo dục tinh thần yêu nước cho nhân dân ta”.

“... Đối với cha mẹ, vợ con của thương binh và liệt sĩ, mà thiếu sức lao động và túng thiếu, thì chính quyền địa phương (…) phải giúp đỡ họ có công việc làm ăn thích hợp, quyết không để họ bị đói rét”.

Sau ngày 30 -4-1975, đất nước thống nhất, thực hiện Chỉ thị 223/CT-TW ngày 8-7-1975 của Ban Bí thư Trung ương Đảng, ngày 27 -7 hằng năm chính thức trở thành Ngày Thương binh, Liệt sĩ. Nhà nước và Nhân dân ta có nhiều hoạt động đền ơn, đáp nghĩa thiết thực như: xây dựng nhà tình nghĩa, lập Quỹ đền ơn đáp nghĩa, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, hỗ trợ thương binh và gia đình liệt sĩ …, góp phần cải thiện những khó khăn trong đời sống tinh thần và vật chất cho thương, bệnh binh và gia đình liệt sĩ; giúp họ vươn lên, tự lực cánh sinh trong cuộc sống, học tập, đúng theo lời dạy của Người “Thương binh tàn mà không phế”.

Hơn 70 năm qua, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác thương binh, liệt sĩ luôn được Đảng và Nhà nước ta thực hiện trọn vẹn nghĩa tình, thể hiện truyền thống đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và tiếp thêm ngọn lửa của lòng yêu nước trong các thế hệ mai sau.

                                                   TÂY ĐÔ

Chia sẻ bài viết