01/11/2015 - 17:14

Đảng bộ Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ

Tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao chất lượng tín dụng

5 năm qua, đi đôi với triển khai thực hiện các giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, Đảng ủy Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội (CSXH) TP Cần Thơ đã lãnh đạo, triển khai thực hiện nhiều giải pháp nâng cao chất lượng công tác chuyên môn. Từ đó, Đảng bộ 5 năm liền đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh (TSVM) tiêu biểu; chất lượng tín dụng được nâng lên, tỷ lệ nợ quá hạn ở mức 0,67%...

* Chú trọng xây dựng đảng bộ TSVM

Đảng bộ Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ hiện có 6 chi bộ trực thuộc, với tổng số 37 đảng viên. 5 năm qua, Đảng ủy Chi nhánh đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để xây dựng Đảng bộ TSVM. Theo đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh, bên cạnh quán triệt đầy đủ, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và những quy định của ngành cho cán bộ, đảng viên, viên chức (CB, ĐV, VC), Đảng ủy thường xuyên nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của CB, ĐV để kịp thời giáo dục, động viên. Đảng ủy thường xuyên chỉ đạo các chi bộ và CB, ĐV, VC đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; chỉ đạo các đơn vị tổ chức cho CB, ĐV, VC ký cam kết không lợi dụng người của đơn vị để vay vốn của Ngân hàng CSXH bằng mọi hình thức; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để ngăn ngừa CB, ĐV, VC vi phạm. Đồng chí Bùi Kinh Luân, Đảng ủy viên, Trưởng phòng Kiểm tra Tín dụng nội bộ chi nhánh, nói: "Nhờ thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nên nhiều năm qua đơn vị không có CB, ĐV, VC vi phạm pháp luật và các quy định của ngành".

Cán bộ đảng viên Ngân hàng Chính sách Xã hội TP Cần Thơ nâng cao ý thức phục vụ nhân dân.

Song song đó, Đảng ủy quan tâm xây dựng đội ngũ CB, ĐV, VC đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 5 năm qua, Đảng ủy cử hơn 40 lượt CB, ĐV, VC đi tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ; cử 1 CB học cao cấp lý luận chính trị và 5 CB học trung cấp lý luận chính trị hành chính; khuyến khích và tạo thuận lợi cho CB, ĐV, VC học đại học văn bằng hai và học thạc sĩ. Công tác phát triển đảng viên được Đảng ủy và các chi bộ đẩy mạnh. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Vân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phong Điền, cho biết: "Nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên, chi bộ thường xuyên phát động thi đua thực hiện tốt các phong trào do Ngân hàng và địa phương phát động, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn. Qua đó, mỗi năm chi bộ chăm bồi và kết nạp 1 quần chúng ưu tú vào Đảng". Các chi bộ khác cũng quan tâm chăm bồi, bồi dưỡng, giáo dục quần chúng nên 5 năm qua Đảng bộ Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ đã kết nạp được 12 đảng viên.

Nhằm xây dựng nội bộ đoàn kết, thống nhất, Đảng ủy chú trọng thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt Đảng và quy chế dân chủ ở cơ sở. Tất cả mọi việc dù lớn hay nhỏ Đảng ủy chỉ đạo đưa ra lấy ý kiến của tập thể, khi được đa số ý kiến đồng thuận Đảng ủy mới chỉ đạo triển khai thực hiện. Công tác quy hoạch CB, xét nâng lương, chế độ tham quan, du lịch, tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp… Đảng ủy đều chỉ đạo công khai minh bạch.

Nhờ thực hiện các giải pháp hiệu quả trong công tác xây dựng Đảng nên năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ từng bước được nâng lên, 5 năm liền được Đảng ủy Khối Doanh nghiệp TP Cần Thơ công nhận đạt danh hiệu TSVM tiêu biểu, được BTV Thành ủy Cần Thơ tặng Bằng khen.

* Lãnh đạo nâng cao chất lượng tín dụng

Chi nhánh Ngân hàng CSXH TP Cần Thơ là đơn vị thực hiện cho vay đối với các hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác thông qua 11 chương trình tín dụng theo các quyết định của Chính phủ và UBND thành phố. Việc cho vay của Chi nhánh phần lớn được thực hiện ủy thác qua các đoàn thể chính trị. 5 năm qua, Đảng ủy đã lãnh đạo đơn vị tích cực giải ngân các chương trình tín dụng; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng tín dụng. Đồng chí Nguyễn Thị Khánh Vân, Bí thư Chi bộ, Giám đốc Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Phong Điền, cho biết: Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy chi nhánh, nhiều năm qua Chi bộ phòng đã lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền để giải ngân có hiệu quả vốn các chương trình tín dụng đến tay hộ nghèo và đối tượng chính sách; tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các đồng chí trưởng ấp, cán bộ đoàn thể về đối tượng cho vay, việc sử dụng vốn đúng mục đích; cử cán bộ phối hợp với cán bộ các đoàn thể địa phương thường xuyên kiểm tra việc sử dụng vốn của các đối tượng vay, kịp thời phát hiện và xử lý nợ quá hạn, nợ rủi ro; phối hợp với các xã, thị trấn rà soát và đẩy mạnh công tác thu hồi nợ. Chi bộ cũng chỉ đạo phân công mỗi cán bộ tín dụng phụ trách từ 2-3 xã, định kỳ 2 năm thay đổi địa bàn phụ trách của các cán bộ tín dụng này để phòng ngừa tiêu cực… Nhờ vậy, đến nay tổng dư nợ của phòng quản lý được hơn 203 tỉ đồng, hầu hết đối tượng vay đều sử dụng đúng mục đích nên nợ quá hạn giảm xuống còn 0,55%.

Đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc chi nhánh, cho biết: Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, các chi bộ trực thuộc đã lãnh đạo đơn vị phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chính trị của địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai giải ngân hiệu quả các chương trình tín dụng chính sách; tiến hành củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn; nâng cao chất lượng hoạt động của các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; hướng dẫn các đoàn thể chính trị của địa phương xét cho vay đúng đối tượng, hướng dẫn đối tượng vay sử dụng đúng mục đích; tăng cường công tác phối hợp kiểm tra để kịp thời xử lý nợ quá hạn, nợ rủi ro… Nhờ vậy, hằng năm Chi nhánh Ngân hàng CSXH thành phố luôn hoàn thành giải ngân các chương trình tín dụng chính sách, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân giai đoạn 2010-2014 đạt 12,74%. Hiện nay, tổng dư nợ toàn Chi nhánh được hơn 1.435 đồng, với 93.081 khách hàng; nợ quá hạn giảm từ 3,8% (năm 2012) xuống còn 0,67%.

Nhằm giữ vững danh hiệu Đảng bộ TSVM tiêu biểu, nâng cao chất lượng tín dụng, đồng chí Huỳnh Văn Thuận, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Chi nhánh, cho biết: Thời gian tới, Đảng ủy tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CB, ĐV, VC; đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng CB; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các chi bộ và CB, ĐV. Song song đó, Đảng ủy tiếp tục lãnh đạo đơn vị tranh thủ nguồn vốn Trung ương và địa phương để tăng trưởng dư nợ, đặc biệt coi trọng việc thu hồi nợ đến hạn, quá hạn để tái đầu tư quay vòng vốn. Tiếp tục chỉ đạo tập trung duy trì và ổn định chất lượng tín dụng và hoàn thiện, nâng cao chất lượng các điểm giao dịch tại xã, phường, thị trấn; phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể chính trị địa phương phân tích nợ đến hạn, các khoản nợ tồn đọng để có biện pháp xử lý hiệu quả; quan tâm củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng hoạt động của tổ và ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn… Phấn đấu 100% người nghèo, người cận nghèo và các đối tượng chính sách khác có nhu cầu và đủ điều kiện đều được tiếp cận các chương trình tín dụng chính sách do Ngân hàng CSXH cung cấp; tỷ lệ tăng trưởng dư nợ bình quân hàng năm từ 7%-10%, đến năm 2020 tổng dư nợ của chi nhánh khoảng 2.160 tỉ đồng, nợ quá hạn giữ mức dưới 1%.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết