28/12/2011 - 20:12

Tập trung nguồn lực xây dựng nông thôn mới

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) TP Cần Thơ, năm 2011, công tác xây dựng (XD) nông thôn mới (NTM) trên địa bàn thành phố đạt được nhiều kết quả khả quan. Theo đó, thành phố đã hoàn thiện việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện chương trình XD NTM (Ban Chỉ đạo) cấp thành phố, cấp huyện và Ban Quản lý XD NTM cấp xã; các ngành hữu quan đã ban hành những hướng dẫn để các xã thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM... Năm 2012, TP Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền XD NTM; tập trung các nguồn lực đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện môi trường nông thôn...

Hoàn chỉnh “bộ khung”

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: Năm 2011, TP Cần Thơ đã hoàn thiện XD “bộ khung” điều hành thực hiện XD NTM từ cấp thành phố đến cấp xã. Theo đó, ngoài việc thành lập Ban chỉ đạo cấp thành phố, cấp huyện, Ban quản lý XD NTM cấp xã, TP Cần Thơ đã thành lập Thường trực Ban Chỉ đạo thành phố, tổ chuyên viên giúp việc... Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình XD NTM, Ban Chỉ đạo thành phố đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn và thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các địa phương. Đặc biệt, Thành ủy Cần Thơ đã phân công các đồng chí Thành ủy viên, Ban Chỉ đạo thành phố phân công thành viên trực tiếp chỉ đạo, hỗ trợ các xã XD NTM. Ngoài ra, các huyện ủy đã tổ chức Hội nghị ban chấp hành Đảng bộ mở rộng triển khai nội dung và quy chế phân công từng huyện ủy viên trực tiếp chỉ đạo đến từng xã và từng ấp về XD NTM...

Nhằm cụ thể hóa các tiêu chí quốc gia về NTM cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM gồm 20 tiêu chí. Trong đó, thành phố bổ sung thêm 1 tiêu chí số 20 - tiêu chí “cung cấp dịch vụ công”. Căn cứ vào kế hoạch số 84/BCĐXDNTM ngày 15-9-2011 của Ban Chỉ đạo thành phố về tuyên truyền, tập huấn chương trình mục tiêu quốc gia XD NTM 2010 - 2020, các sở ngành liên quan đã tiến hành tổ chức tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ cấp thành phố, huyện xã và người dân nông thôn các kiến thức về NTM... Ngành nông nghiệp đã phối hợp với Trường Cán bộ Quản lý NN&PTNT II TP Hồ Chí Minh, Viện Nghiên cứu Phát triển ĐBSCL, Bộ NN&PTNT tổ chức 7 lớp tập huấn cho Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã, Ban Quản lý XD NTM xã, bí thư chi bộ ấp, trưởng ấp, tổ trưởng tổ hợp tác, cán bộ chủ chốt các đoàn thể... Nội dung các lớp tập huấn gồm triển khai các văn bản của các cấp về XD NTM; hướng dẫn viết đề án XD NTM và quy hoạch nông nghiệp... Đặc biệt, các ngành hữu quan đã ban hành những hướng dẫn để các xã thực hiện các tiêu chí theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về NTM... làm cơ sở để huyện, xã thống nhất trong các bước triển khai thực hiện.

Chung tay XD NTM

Đồng chí Trần Thanh Mẫn cùng cán bộ các ngành hữu quan khảo sát cơ sở vật chất,
kiểm tra XD NTM tại xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền. 

Chương trình XD NTM trên địa bàn thành phố đã và đang được sự tham gia tích cực của các ngành hữu quan. Cụ thể như: Sở Công Thương thành phố hỗ trợ các địa phương phát triển, đầu tư XD và cải tạo trên 60km lưới điện nông thôn. Trong đó, đã nghiệm thu và đưa vào sử dụng 8,13km ở xã Thạnh Mỹ và Thạnh Quới (huyện Vĩnh Thạnh). Sở Thông tin và Truyền thông đã cử cán bộ đến xã Trung An (huyện Cờ Đỏ), xã Mỹ Khánh (huyện Phong Điền) và xã Trường Thành (huyện Thới Lai) để khảo sát tình hình thực tế; qua đó hướng dẫn chỉ đạo cụ thể để xã đạt tiêu chí bưu điện và cung cấp dịch vụ công. Để giúp các xã thực hiện tiêu chí “thủy lợi”, ngành nông nghiệp thành phố đã triển khai và hoàn thành kế hoạch thủy lợi mùa khô năm 2011. Theo đó, toàn thành phố đã thực hiện việc nạo vét kênh nội đồng, củng cố, nâng cấp bờ bao, đắp đập thời vụ... với tổng khối lượng đất đào đắp trên 266.720m3. Việc đầu tư, XD hệ thống thủy lợi đã góp phần đảm bảo sản xuất nông nghiệp theo hướng quy hoạch đem lại hiệu quả trong chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi và phát triển mô hình sản xuất tiên tiến...

Để huy động các nguồn lực đầu tư XD NTM, tháng 3 năm 2011, Ban Chỉ đạo thành phố đã tổ chức lễ ký kết hợp tác giữa các doanh nghiệp với 4 huyện trong việc hỗ trợ thực hiện XD NTM ở 36 xã. Đến nay, Công ty TNHH một thành viên Xổ số Kiến thiết Cần Thơ hỗ trợ 10 tỉ đồng cho xã Trung An (huyện Cờ Đỏ) XD trường học; Công ty Cổ phần Dược Hậu Giang đầu tư trạm y tế cho một số xã của huyện Vĩnh Thạnh; Công ty Cổ phần XD Hồng Phát hỗ trợ xã Mỹ Khánh XD nhà đại đoàn kết; Công ty Cổ phần Đầu tư XD số 8 hỗ trợ 1,1 tỉ đồng cho xã Vĩnh Bình XD NTM... Ngoài ra, người dân các xã NTM của TP Cần Thơ đã hiến đất, hoa màu XD đường giao thông nông thôn, đê bao chống lũ, sửa chữa các tuyến đường xuống cấp, sạt lở... tổng trị giá trên 20 tỉ đồng.

Tập trung nguồn lực

Ông Phạm Văn Quỳnh, Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ, cho biết: XD NTM là công việc rất mới, tuy cấp cơ sở có nhiều cố gắng nhưng do cán bộ đều kiêm nhiệm và chưa được đào tạo, tập huấn kịp thời nên gặp không ít khó khăn khi thực hiện. Đồng thời, trình độ, năng lực cán bộ cơ sở còn hạn chế, công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ tuy được tích cực triển khai nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu. Công tác tuyên truyền, vận động chưa thật mạnh mẽ; phần lớn nhận thức của người dân nông thôn còn hạn chế, xuất phát điểm của các xã chưa cao nên nhiều tiêu chí NTM chưa đạt hoặc mức độ đạt còn thấp. Nhận thức trong đội ngũ cán bộ chưa sâu, thể hiện vẫn còn tâm lý trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ trực tiếp của cấp trên... Những khó khăn này đã ảnh hưởng nhất định đến tiến trình XD NTM ở TP Cần Thơ.

Theo kế hoạch thực hiện XD NTM, năm 2012, TP Cần Thơ nâng cao nhận thức và hiệu quả hoạt động trong các cấp ủy đảng, đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng công tác XD NTM gắn với an ninh quốc phòng. Thành phố sẽ tập trung các nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, cải thiện môi trường nông thôn... Theo ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, thành phố kiện toàn bộ máy tổ chức thực hiện chương trình XD NTM các cấp. Đồng thời, phát động phong trào thi đua XD NTM thành phố và xem đây là nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của địa phương và các cơ quan có liên quan. Ngoài ra, thành phố xem việc đẩy mạnh công tác giáo dục, thuyết phục tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong thời gian tới; tăng cường công tác đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã về chuyên môn, nghiệp vụ và khả năng vận động cộng đồng...

Để đẩy nhanh tiến độ triển khai XDNTM, đồng chí Trần Thanh Mẫn, Bí thư Thành ủy Cần Thơ, chỉ đạo: Bên cạnh các ngành hữu quan tích cực cùng các xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền XD NTM trong nội bộ đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân, thì các hội, đoàn thể tích cực đẩy mạnh thực hiện các phong trào giữ gìn vệ sinh môi trường, cảnh quan xung quanh, XD nhà cửa xanh, sạch, đẹp; các cơ quan, trường học,... phải là những nơi đi đầu, tiêu biểu. Các địa phương cần tiếp tục khuyến khích phong trào chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; XD và nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả; quan tâm công tác xóa đói, giảm nghèo, đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm cho lao động, nâng cao trình độ học vấn... nhằm từng bước góp phần nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống của người dân...

Bài, ảnh: HÀ TRIỀU

Chia sẻ bài viết