09/06/2022 - 17:27

Tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số 

(CT) - Chiều 9-6, UBND TP Cần Thơ tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức về chuyển đổi số (CĐS) cho cán bộ, lãnh đạo các sở, ngành thành phố và quận, huyện. TP Cần Thơ xác định để CĐS thành công, yếu tố quan trọng và quyết định là con người, nhất là người đứng đầu trong các ngành, các cấp.

Chuyên gia đề xuất các giải pháp cho công cuộc CĐS của thành phố trong thời gian tới. 

Tại buổi tập huấn, các chuyên gia trình bày những nội dung liên quan CĐS, phát triển kinh tế số, xã hội số (tình hình CĐS trên thế giới, ở Việt Nam; áp dụng phương pháp và công cụ CĐS; nội dung chính của xây dựng CĐS, kinh tế số, xã hội số; tiêu chuẩn đánh giá về CĐS; CĐS trong các ngành, lĩnh vực…); chia sẻ các mô hình điển hình, cách làm hay và đề xuất giải pháp cho công cuộc CĐS của thành phố trong thời gian tới.

Trong xu thế cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và trước sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ - Chủ tịch Ủy ban Quốc gia CĐS, sự hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương trong CĐS, lãnh đạo TP Cần Thơ rất quyết liệt trong chỉ đạo, lãnh đạo CĐS trên địa bàn thành phố. Triển khai CĐS, TP Cần Thơ đã cơ bản xây dựng khá đầy đủ khung pháp lý như: Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 4-8-2021 của Thành ủy Cần Thơ về CĐS TP Cần Thơ đến năm 2025; Kế hoạch số 241/KH-UBND ngày 30-11-2021 của UBND thành phố về CĐS TP Cần Thơ đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, xác định CĐS đảm bảo 3 trụ cột: chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Cần Thơ đã thành lập Ban Chỉ đạo về CĐS với các thành viên là lãnh đạo thành phố, lãnh đạo sở, ngành nhằm chỉ đạo, định hướng hoạt động CĐS.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Trần Việt Trường, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, nhấn mạnh: Sau buổi tập huấn hôm nay, các sở, ngành và địa phương tiếp tục nghiên cứu tài liệu, nội dung trình bày của các chuyên gia CĐS, công nghệ số; rà soát các vấn đề có liên quan đến ngành, lĩnh vực quản lý để thực hiện CĐS phù hợp với định hướng chủ trương của Chính phủ, của thành phố, phát huy vai trò người đứng đầu, tính chủ động sáng tạo, tranh thủ sự hỗ trợ, tư vấn của các chuyên gia, sự tham gia của các doanh nghiệp công nghệ số để thực hiện nhanh và hiệu quả CĐS ngành, lĩnh vực, phát triển kinh tế số ngành, lĩnh vực. TP Cần Thơ ghi nhận sự đóng góp và đánh giá cao các kết quả nghiên cứu, giải pháp đề xuất của các chuyên gia về CĐS... TP Cần Thơ mong muốn các chuyên gia tiếp tục nghiên cứu những ngành, lĩnh vực ưu tiên CĐS của thành phố để có tư vấn chuyên sâu về các giải pháp phát triển kinh tế số các ngành, lĩnh vực và giúp thành phố CĐS nhanh, hiệu quả.

Tin, ảnh: ANH KHOA

Chia sẻ bài viết