18/05/2015 - 13:15

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG AN HỘI

Tạo sự chuyển biến trong khắc phục khuyết điểm

Sau đợt thực hiện kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay" (NQTW4) vào cuối năm 2012, Ban Thường vụ Đảng ủy phường An Hội, quận Ninh Kiều, đã tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt cải cách hành chính, lập lại trật tự kỷ cương đô thị… Qua đó, góp phần giúp Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy phường lãnh đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Chúng tôi có mặt tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của phường An Hội từ sáng sớm. Rất đông các tổ chức và cá nhân đến để giải quyết các thủ tục hành chính. Đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội, cho biết: "Sau kiểm điểm, BTV Đảng ủy phường chỉ đạo UBND tập trung khắc phục những hạn chế trong công tác trật tự kỷ cương đô thị, cải cách hành chính. Qua đó, cán bộ, công chức nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao". Một trong những hạn chế mà BTV Đảng ủy phường An Hội nhận thấy là công tác cải cách hành chính vẫn còn mặt hạn chế, thiếu kiểm tra, uốn nắn thường xuyên, sự phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và các khu vực có lúc, có nơi chưa đồng bộ. Anh Lê Cảnh Thạnh, công chức địa chính – xây dựng, cho biết: "Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo UBND phường chấn chỉnh tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ, công chức trong giải quyết các thủ tục hành chính, tận tình hướng dẫn để người dân dễ hiểu, dễ nhớ. Các công chức đã tận tụy với công việc, khắc phục dần tình trạng đi trễ về sớm; công tác phối hợp giữa các ngành, đoàn thể và khu vực tốt hơn, góp phần thực hiện tốt công tác tham mưu và giải quyết các thủ tục hành chính cho dân". Các cán bộ, công chức phường cũng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của đơn vị; qua đó, góp phần giải quyết nhanh, đúng thời gian và năm 2014 có 100% hồ sơ giải quyết đúng luật, đúng hẹn.

Người dân chờ các cán bộ phường An Hội giải quyết thủ tục hành chính.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Giảng, Phó Chủ tịch UBND phường An Hội, qua kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường nhìn nhận việc chỉ đạo xây dựng trật tự kỷ cương đô thị, giải quyết vệ sinh môi trường tuy có nhiều cố gắng nhưng có lúc, có nơi chưa đạt yêu cầu, còn nhiều vấn đề bức xúc cần giải quyết trong lĩnh vực trật tự đô thị, tiến độ cải thiện bộ mặt đô thị và một số vấn đề xã hội bức xúc phát sinh trong quá trình đô thị hóa giải quyết còn chậm. Việc giải quyết một số vấn đề lĩnh vực văn hóa, xã hội còn nhiều khó khăn, các tệ nạn xã hội và một số loại tội phạm còn diễn biến phức tạp. Khắc phục hạn chế này, BTV chỉ đạo UBND phối hợp cùng Mặt trận, các đoàn thể, các khu vực đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân về thực hiện nếp sống văn minh đô thị, trật tự kỷ cương đô thị qua đài truyền thanh, phát tờ rơi, tờ thông tin của phường, ra quân làm cỏ, quét dọn vệ sinh… Bên cạnh đó, các ngành của phường cũng phối hợp kiểm tra xây dựng, hướng dẫn sử dụng vỉa hè cho các hộ kinh doanh, mua bán đúng theo quy định; tuần tra kiểm soát trật tự giao thông, trật tự đô thị trên địa bàn; tuyên truyền, vận động nhân dân bỏ rác đúng nơi, đúng giờ theo quy định; xây dựng đường Nguyễn Trãi thành tuyến đường đẹp; vận động nhân dân lát gạch vỉa hè, cải tạo gờ bó vỉa… Lãnh đạo phường cũng tập trung chỉ đạo Mặt trận, các đoàn thể phối hợp cùng các lực lượng liên quan tuyên truyền và phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội và xử lý giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan đến trật tự xã hội trên địa bàn… Những nỗ lực ấy đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường sạch, đẹp và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Về giáo dục chính trị, tư tưởng, ngay sau khi tham dự học tập quán triệt các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Đảng, BTV Đảng ủy phường nhanh chóng tổ chức triển khai, học tập, quán triệt trong cán bộ, đảng viên, đồng thời có vận dụng, xây dựng chương trình hành động, kế hoạch đưa nghị quyết của đảng đi vào cuộc sống. Để đảm bảo mỗi đảng viên, cán bộ, công chức và quần chúng trong các hội, đoàn thể được học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết, trong mỗi đợt học tập, BTV Đảng ủy đều tổ chức 3 hoặc 4 cuộc. Với cách tổ chức như thế, những cán bộ, đảng viên, quần chúng có lý do vắng trong lần đầu sẽ tham dự những lần sau. Những trường hợp đặc biệt như bệnh nặng hoặc có việc đi xa trong thời gian tổ chức các lớp thì Đảng ủy chỉ đạo chi bộ phát tài liệu cho các đồng chí nghiên cứu.

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện các chủ trương, nghị quyết của đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, BTV Đảng ủy phường xây dựng chương trình giám sát, kiểm tra các tổ chức đảng và đảng viên; phân công các Ủy viên Ban Chấp hành, BTV trực tiếp chỉ đạo các chi bộ, thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, uốn nắn việc tổ chức thực hiện; qua đó kịp thời phát huy những chi bộ và đảng viên thực hiện tốt, chấn chỉnh, uốn nắn kịp thời những tập thể và cá nhân còn thiếu sót. BTV Đảng ủy phường duy trì thực hiện đúng quy chế làm việc, chế độ hội họp định kỳ hàng tháng, quý trên nguyên tắc tập trung dân chủ.

Theo đồng chí Lý Hoàng Chương, Bí thư Đảng ủy phường An Hội, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, BTV Đảng ủy phường từng bước sửa chữa, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm của tập thể trong lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng hệ thống chính trị. Thời gian tới, BTV Đảng ủy phường tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ, đảng viên gắn với học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; thường xuyên kiểm tra, giám sát, nhất là hậu kiểm để không phát sinh những hạn chế mới; phát huy vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, làm việc theo quy chế… góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, lãnh đạo thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết