20/05/2015 - 10:11

Tăng cường tuyên truyền về an toàn giao thông cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ban An toàn giao thông (ATGT) và Ban Dân tộc TP Cần Thơ vừa thống nhất phối hợp tuyên truyền về ATGT cho người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, nhằm tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, hiểu biết về Luật Giao thông đường bộ và đường thủy nội địa (ĐTNĐ); các quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự ATGT… Qua đó làm chuyển biến tích cực hành vi của người dân trong quá trình tham gia giao thông, thực hiện tốt văn hóa giao thông.

Đồng bào dân tộc Khmer chấp hành tốt việc đội MBH cho con em trong gia đình khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy.  

Theo đó, Ban Dân tộc thành phố tổ chức biên tập tài liệu về ATGT, trong đó tập trung vào Luật Giao thông đường bộ, Nghị định 171/2013/NĐ-CP của Chính phủ; đăng tải nội dung tuyên truyền trên bản tin công tác dân tộc hàng quí và Cổng thông tin điện tử. Đặc biệt, Ban Dân tộc chịu trách nhiệm dịch thuật tài liệu dưới dạng song ngữ Việt-Hoa; Việt-Khmer; đưa nội dung tuyên truyền vào lớp tập huấn công tác dân tộc và lớp sinh hoạt chính sách pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó chỉ đạo Phòng Dân tộc, Văn phòng HĐND-UBND (nơi không lập phòng dân tộc) và cán bộ làm công tác dân tộc xã, phường, thị trấn tổ chức triển khai tuyên truyền theo hệ thống quản lý.

Ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc TP Cần Thơ, cho biết: “Ban Dân tộc sẽ phối hợp với Ban ATGT thành phố tập trung tuyên truyền chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về ATGT trên các lĩnh vực giao thông đường bộ và ĐTNĐ; tuyên truyền tình hình tai nạn giao thông (TNGT) để cảnh báo, nhắc nhở người tham gia giao thông, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đối với lĩnh vực Giao thông đường bộ, tuyên truyền mạnh và thường xuyên về nguyên tắc giao thông, đội mũ bảo hiểm (MBH) khi tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện; hạn chế sử dụng phương tiện giao thông cá nhân; tuyên truyền tác hại của lạm dụng rượu, bia đối với sức khỏe và an toàn xã hội; phổ biến những hậu quả, gánh nặng bệnh tật, di chứng do TNGT gây ra. Đối với lĩnh vực ĐTNĐ, tập trung tuyên truyền các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy; hoạt động vận chuyển hành khách ngang sông, khách du lịch; người đi đò phải mặc áo pháo hoặc dụng cụ nổi cứu sinh cầm tay… Ban Dân tộc giao Phòng Pháp chế - tuyên truyền chịu trách nhiệm biên tập về nội dung và hình thức tài liệu; hoàn thành thủ tục xin phép xuất bản các ấn phẩm; hợp đồng in ấn và phát hành tài liệu đến các đơn vị, cá nhân.

Theo ông Lư Thành Đồng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban ATGT TP Cần Thơ, Ban ATGT thành phố cung cấp tài liệu tuyên truyền quy định Luật Giao thông đường bộ, ĐTNĐ; quy định xử phạt vi phạm hành chính và một số văn bản liên quan trật tự ATGT; cử báo cáo viên tham gia tuyên truyền về trật tự ATGT các lớp do Ban Dân tộc tổ chức; hỗ trợ kinh phí các hoạt động tuyên truyền về trật tự ATGT theo quy định. Đồng thời chỉ đạo ban ATGT các quận, huyện phối hợp thực hiện với cơ quan công tác dân tộc cùng cấp.

Bài, ảnh: X.ĐÀO

Chia sẻ bài viết