21/10/2019 - 07:17

Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông trong nhà trường 

Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phối hợp với Trường Đại học Cần Thơ tổ chức tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông (ATGT) và hướng dẫn kỹ năng lái mô tô an toàn cho 1.500 sinh viên của trường. 

Theo ông Bùi Văn Linh, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Chính trị và Công tác học sinh, sinh viên, trong những năm qua, tai nạn giao thông (TNGT) trong toàn quốc đã giảm dần qua từng năm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương). Tuy nhiên, tình hình trật tự ATGT vẫn diễn biến phức tạp, việc kéo giảm TNGT chưa thật sự bền vững, tổn thất do TNGT mỗi năm vẫn ở mức cao.

Nguyên nhân dẫn đến TNGT do khách quan và chủ quan, đặc biệt là ý thức tuân thủ các quy định pháp luật về trật tự ATGT của người tham gia giao thông chưa cao, chưa nắm vững nguyên tắc giao thông, kỹ năng điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông an toàn...

Để kiềm chế và làm giảm TNGT một cách bền vững, cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự ATGT, trang bị kỹ năng xử lý và điều khiển mô tô an toàn. Từ đó, mỗi sinh viên sẽ hình thành và nâng cao hơn nữa ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ, ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông; có kỹ năng điều khiển mô tô an toàn. Mỗi sinh viên sẽ trở thành những tuyên truyền viên tích cực cho bạn bè, gia đình và cho mọi người trong xã hội về tầm quan trọng của việc chấp hành pháp luật về ATGT, góp phần giảm thiểu TNGT, ùn tắc giao thông tại địa phương.

Em Nguyễn Trung Tín, sinh viên Khoa Khoa học Xã hội  và Nhân văn Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Những thông tin về Luật Giao thông đường bộ, hướng dẫn cách lựa chọn mũ bảo hiểm chất lượng và cài quai đúng quy định; nguyên tắc kiểm tra xe trước khi lưu thông trên đường và tư thế ngồi lái mô tô an toàn... là những thông tin rất bổ ích”.

Sinh viên Trường Đại học Cần Thơ rất hào hứng tham gia trả lời câu hỏi trắc nghiệm liên quan đến lĩnh vực ATGT do ban tổ chức đề ra.

Trường Đại học Cần Thơ hiện có 46.398 sinh viên, học viên cao học và nghiên cứu sinh, trong đó có 34.132 sinh viên chính quy. Ông Trần Thiện Bình, Trưởng Phòng Công tác Chính trị Trường Đại học Cần Thơ, cho biết: “Nhà trường luôn nhận thức công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATGT, nâng cao ý thức đạo đức cho sinh viên là nhiệm vụ quan trọng, cần thực hiện thường xuyên và liên tục.

Hằng năm, nhà trường tổ chức tuần lễ sinh hoạt, giáo dục công dân cho sinh viên toàn trường; trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về ATGT. Hoạt động tuyên truyền ATGT được nhà trường triển khai thường xuyên trong quy chế học vụ, trong các buổi sinh hoạt đoàn thanh niên, hội sinh viên và lồng ghép tuyên truyền trong các hoạt động văn hóa văn nghệ và các hoạt động của sinh viên. Bên cạnh đó, hằng năm trường còn tổ chức Hội thi ATGT, phòng chống ma túy, HIV/AIDS và phòng, chống các tệ nạn xã hội...”.

Bài, ảnh: XUÂN ĐÀO

Chia sẻ bài viết