17/10/2011 - 09:24

ĐẢNG BỘ QUẬN CÁI RĂNG

Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động

Xác định công tác chính trị tư tưởng là một trong những nhiệm vụ quan trọng, góp phần định hướng nhận thức, xây dựng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, thời gian qua, các cấp ủy đảng thuộc Đảng bộ quận Cái Răng chú trọng lãnh đạo thực hiện tốt công tác này. Qua đó, tạo sự thống nhất trong nội bộ Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà các chỉ thị, nghị quyết của Đảng đã đề ra.

Nâng cao nhận thức về chính trị

Theo đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho cán bộ, đảng viên, quần chúng, từ đầu năm đến nay, Quận ủy tiếp tục chỉ đạo các Ban xây dựng Đảng, các cấp ủy cơ sở, cấp ủy các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở thực hiện tốt việc triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết (CT, NQ) của Đảng. Nhất là tập trung quán triệt và triển khai thực hiện NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng; NQ Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ XII; NQ số 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội...

Nhờ tăng cường lãnh đạo tư tưởng, đến nay, cán bộ, công chức Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
của phường Ba Láng đã phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Nhìn chung, đảng viên trên địa bàn quận tham gia học tập, quán triệt các CT, NQ của Đảng và Nhà nước đông đủ, nghiêm túc. Đồng chí Châu Bách Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: “Bên cạnh chuẩn bị tốt đội ngũ báo cáo viên, địa điểm tổ chức, Đảng ủy phường lãnh đạo các chi ủy quán triệt, nâng cao ý thức trách nhiệm của đảng viên trong việc học tập các CT, NQ. Đảng ủy lấy việc tham gia học tập các CT, NQ là một trong những tiêu chí để đánh giá xếp loại đảng viên cuối năm. Qua đó, 137/137 đảng viên của Đảng bộ phường tham gia đầy đủ các đợt quán triệt CT, NQ”. Theo thống kê của Quận ủy Cái Răng, 9 tháng đầu năm, Đảng bộ quận có trên 98% đảng viên tham gia học tập các CT, NQ của Đảng và Nhà nước. Ngoài ra, các cấp ủy đảng, cùng MTTQ và đoàn thể các cấp tổ chức hàng trăm cuộc tuyên truyền CT, NQ cho trên 60 ngàn lượt đoàn viên, hội viên ngoài Đảng. Từ đó, đội ngũ đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân đã có sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước... Đồng chí Nguyễn Tuấn Khanh, đảng viên chi bộ cơ quan phường Ba Láng, nói: “Được quán triệt, học tập NQ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, NQ 11 của Chính phủ... tôi rất thống nhất với các chủ trương, quan điểm, đường lối của Đảng và Chính phủ; tin tưởng Đảng và Chính phủ sẽ lãnh đạo đưa đất nước thoát khỏi tình trạng lạm phát, ngày càng phát triển”.

Tăng cường lãnh đạo tư tưởng

Cùng với thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị, các cấp ủy đảng quận Cái Răng thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo tư tưởng đối với đảng viên và nhân dân. Đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, khẳng định: “Nhờ làm tốt công tác lãnh đạo tư tưởng, 9 tháng qua, những cán bộ, đảng viên có biểu hiện sa sút phẩm chất đạo đức, năng lực công tác... đều được các cấp ủy đảng phát hiện, uốn nắn kịp thời”. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Bí thư Đảng ủy phường Hưng Thạnh, cho biết: “Đảng ủy thường xuyên lãnh đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tăng cường nắm bắt diễn biến tư tưởng của đảng viên thông qua phản ánh của quần chúng nhân dân và qua công tác tự phê bình và phê bình trong các kỳ họp lệ của chi bộ. Qua đó, phát hiện, uốn nắn những biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, hành động của đảng viên, kịp thời ngăn ngừa, không để xảy ra trường hợp đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật”. Như có trường hợp đảng viên ở chi bộ khu vực chưa thông suốt Quy định những điều đảng viên không được làm, dẫn đến có hành động chưa đúng. Sau khi đưa ra chi bộ phân tích, giáo dục, đảng viên này đã thông suốt tư tưởng, nhận khuyết điểm trước chi bộ. Theo đồng chí Trần Mai, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thứ, do đời sống khó khăn, thời gian qua có một số cán bộ, đảng viên ở khu vực xin nghỉ việc để đi làm việc cho các doanh nghiệp; một số cán bộ, đảng viên thì lo làm kinh tế gia đình, nên hoàn thành nhiệm vụ chưa cao. Trước tình hình đó, Đảng ủy phường đã kịp thời gặp gỡ, động viên, giúp các đảng viên thông suốt tư tưởng, an tâm thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Châu Bách Chiến, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Ba Láng, cho biết: “Nhờ tăng cường công tác nắm bắt tư tưởng của đảng viên, từ đầu năm đến nay, Đảng ủy phường và Chi ủy các chi bộ đã kịp thời giáo dục một số đảng viên bị sa sút tư tưởng, sa sút công tác vươn lên tiến bộ hơn. Trong đó, có đảng viên đầu năm vắng họp lệ chi bộ 2 lần. Qua tìm hiểu, cấp ủy kịp thời giáo dục, uốn nắn, đến nay đồng chí này đã có sự chuyển biến, tiến bộ rõ nét”.

Không chỉ tăng cường công tác lãnh đạo tư tưởng trong nội bộ, các cấp ủy đảng quận Cái Răng còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác với kẻ xấu, tích cực thực hiện các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Điển hình như ở phường Phú Thứ, từ đầu năm nay, trên địa bàn phường xuất hiện một số phần tử tôn giáo cực đoan lợi dụng hoạt động từ thiện để lôi kéo nhân dân. Đảng ủy phường đã chỉ đạo các ngành tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng nên nhân dân đã nêu cao tinh thần cảnh giác.

* * *

Theo đồng chí Trần Văn Hai, Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Cái Răng, nhờ quan tâm làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng mà kết quả các mặt công tác trên địa quận từ đầu năm đến nay tiếp tục có chuyển biến tốt, hiệu quả các phong trào hành động cách mạng ở địa phương từng bước được nâng lên. Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, Quận ủy Cái Răng tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy Đảng lãnh đạo các chi bộ quan tâm, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân; qua đó nhằm củng cố niềm tin, tạo ra động lực, sức bật mới xây dựng quận ngày càng phát triển.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết