06/04/2015 - 09:04

Chi bộ Văn phòng HĐND – UBND quận Ninh Kiều

TẬP TRUNG KHẮC PHỤC HẠN CHẾ, KHUYẾT ĐIỂM, THỰC HIỆN THẮNG LỢI NHIỆM VỤ CHÍNH TRỊ ĐƯỢC GIAO

Sau đợt kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, hơn 2 năm qua, Chi ủy, lãnh đạo Văn phòng HĐND – UBND quận Ninh Kiều đã xây dựng kế hoạch khắc phục những hạn chế, khuyết điểm được phân tích làm rõ; qua đó tạo được nhiều chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng. Với sự nỗ lực phấn đấu của từng cá nhân đã góp phần xây dựng chi bộ giữ vững danh hiệu trong sạch vững mạnh tiêu biểu nhiều năm liền.

Công tác tự phê bình và phê bình được Chi ủy và lãnh đạo Văn Phòng HĐND - UBND quận Ninh Kiều xác định là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Đồng chí Trần Thị Luyến, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình đã tác động, tạo sự chuyển biến, quyết tâm trong chi bộ về khắc phục những hạn chế, khuyết điểm, góp phần xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo quận. Qua hơn 2 năm thực hiện NQTW4, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức (CCVC) đã phát huy được tinh thần đoàn kết, nêu cao tính tự giác, thẳng thắn tham gia đóng góp cho cá nhân và tập thể, giúp nhau cùng tiến bộ; chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng cao với nhiều nội dung phong phú, giúp cho cán bộ, đảng viên kịp thời nắm tình hình, định hướng dư luận đúng đắn, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống đúng theo tinh thần NQTW4”. Qua trao đổi với chị Võ Nguyên Ngọc Loan, đảng viên, chuyên viên Văn phòng HĐND – UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, các đảng viên đã khắc phục tình trạng nể nang, nêu cao tinh thần trách nhiệm, mạnh dạn đóng góp ý kiến giúp cho từng cá nhân và tập thể thấy được hạn chế để hoàn thiện mình, góp phần xây dựng chi bộ đạt trong sạch, vững mạnh”. Văn phòng cũng thực hiện cải cách hành chính, đưa ứng dụng tin học vào hoạt động thông tin hai chiều trong công tác quản lý. Những thông tin đều được gửi vào hộp thư cá nhân của từng đảng viên, công chức.

 Cán bộ Văn phòng HĐND – UBND quận Ninh Kiều tập trung nghiên cứu làm tốt công tác tham mưu cho lãnh đạo.

Nhằm tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, chi ủy đẩy mạnh tuyên truyền và tổ chức học tập, quán triệt sâu sắc về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cán bộ, đảng viên, CCVC. Chi ủy phân công từng chi ủy viên phụ trách tổ đảng để cùng với chi ủy quan tâm nắm tư tưởng của cán bộ, đảng viên, CCVC để từ đó có sự lãnh đạo kịp thời, định hướng công tác tư tưởng, chính trị trong việc chấp hành nghị quyết, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, chi ủy cũng tổ chức sơ kết định kỳ việc học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc chấp hành những điều đảng viên không được làm để rút kinh nghiệm, qua đó nâng cao tinh thần và thái độ thực thi công vụ cũng như đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên, CCVC.

Trong công tác xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý, theo đồng chí Trần Thị Luyến, Bí thư Chi bộ, lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, công chức học tập nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Chi bộ đã tạo điều kiện để 15 lượt cán bộ, đảng viên, công chức tham dự các lớp trung cấp, cao cấp lý luận chính trị, chuyên viên chính, chuyên viên, đại học… Bên cạnh đó, lãnh đạo văn phòng tiếp tục cải tiến lề lối làm việc, sắp xếp thời gian, công việc khoa học; điều chỉnh, bổ sung quy chế làm việc cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan; đồng thời phân công nhiệm vụ trong ban lãnh đạo, từng bộ phận chuyên môn, cán bộ, công chức, nhân viên cơ quan, nhất là những lúc cán bộ, công chức đi học, nghỉ phép, nghỉ ốm, ban lãnh đạo linh hoạt điều chuyển để đảm bảo công việc được giải quyết kịp thời, không bị chậm trễ, tồn đọng.

Nhìn lại kết quả sau hơn 2 năm thực hiện NQTW4, đồng chí Trần Thị Luyến, Bí thư chi bộ, Chánh Văn phòng HĐND - UBND quận Ninh Kiều, cho biết: “Bước đầu tạo sự chuyển biến trong khắc phục một số hạn chế, khuyết điểm; phát huy vai trò người đứng đầu trong việc phân công, giao việc; phát huy mối quan hệ phối hợp giữa chi ủy, lãnh đạo Văn phòng, các bộ phận, đoàn thể; xác định rõ vai trò, trách nhiệm cá nhân để từ đó tránh sự bao biện làm thay, góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng…”. Theo anh Nguyễn Văn Thanh, Phó Văn phòng HĐND – UBND quận Ninh Kiều, sau kiểm điểm theo tinh thần NQTW4, lãnh đạo đơn vị đã nêu cao tính tiền phong gương mẫu, đề ra từng giải pháp khắc phục các hạn chế. Chính sự gương mẫu ấy đã tạo sự chuyển biến về nhận thức trong mỗi cán bộ, đảng viên, từ đó cùng tập trung khắc phục những hạn chế của từng cá nhân. Riêng bản thân anh cũng sửa dần tính nóng nảy; phối hợp tốt với các phòng, ban, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ được giao; quan tâm lắng nghe ý kiến đóng góp và học hỏi kinh nghiệm của đồng chí, đồng nghiệp. Vừa qua, anh được các đảng viên tín nhiệm bầu vào cấp ủy. Không riêng anh Thanh, còn có những cán bộ, công chức khác đã nỗ lực khắc phục những khuyết điểm và được Quận ủy, UBND quận điều động, luân chuyển về cơ sở rèn luyện. Trong đó, có 1 người làm Bí thư Đảng ủy phường, 1 người về làm Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND phường và 2 người về làm Phó Chủ tịch UBND phường.

Nhằm thực hiện tốt hơn nữa NQTW4 trong thời gian tới, Chi ủy Văn phòng HĐND - UBND quận Ninh Kiều tiếp tục tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống trong cán bộ, đảng viên, CCVC; tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, tích cực phát huy vai trò nêu gương của cán bộ chủ chốt, nhất là người đứng đầu cơ quan; phát huy dân chủ, đảm bảo khách quan trong công tác đánh giá, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ; tiếp tục đào tạo, chuẩn hóa trình độ chính trị, chuyên môn và nghiệp vụ công tác cho cán bộ, đảng viên, CCVC theo lộ trình phù hợp. Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để nâng cao chất lượng tham mưu đề xuất cho lãnh đạo quận; tăng cường giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện nhiệm vụ đối với các bộ phận và chuyên viên làm công tác chuyên môn; tiếp tục nghiên cứu cải tiến, đổi mới lề lối làm việc mang lại hiệu quả cao…

Bài, ảnh: NGUYỄN HUY

Chia sẻ bài viết