HỎI - ĐÁP VỀ BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021-2026

Tình hình tổ chức và hoạt động của HÐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Cập Nhật 01-05-2021 16:29:23

Cấp thành phố: Văn phòng HÐND thành phố thực hiện tốt công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ cho hoạt động của HÐND, Thường trực HÐND, các ban của HÐND, các tổ đại biểu HÐND và đại biểu HÐND thành phố, chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực HÐND thành phố.

Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là gì?

Cập Nhật 25-04-2021 18:30:08

Một số khẩu hiệu tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, cụ thể như sau:

Trách nhiệm của người dân thành phố đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào

Trách nhiệm của người dân thành phố đối với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 như thế nào 

Cập Nhật 25-04-2021 09:15:01

Ðể cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, diễn ra vào ngày 23-5-2021 đạt kết quả cao, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thành phố Cần Thơ cần làm tốt những việc sau đây:

Nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV? Bao nhiêu đại biểu được bầu vào HĐND thành phố, cấp huyện và cấp xã?

Nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV? Bao nhiêu đại biểu được bầu vào HĐND thành phố, cấp huyện và cấp xã?

Cập Nhật 24-04-2021 06:41:31

Nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV? Bao nhiêu đại biểu được bầu vào HĐND thành phố, cấp huyện và cấp xã?

Những phiếu bầu cử nào là phiếu bầu cử hợp lệ?

Cập Nhật 22-04-2021 19:30:35

Về nguyên tắc, phiếu bầu cử hợp lệ là phiếu đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào?

Cập Nhật 21-04-2021 07:07:27

Việc bỏ phiếu được thực hiện như thế nào? Việc cử tri ghi phiếu bầu cử được thực hiện như thế nào?

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu là gì?

Các nội dung của Nội quy phòng bỏ phiếu là gì? 

Cập Nhật 20-04-2021 09:22:46

Ðể cuộc bầu cử đạt kết quả, bảo đảm dân chủ, hợp pháp của cuộc bầu cử và bảo đảm trật tự, an toàn, nhất là trong ngày bỏ phiếu, các tổ chức phụ trách bầu cử và mọi công dân phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND và những văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Cập Nhật 20-04-2021 09:18:21

Tại các kỳ họp, đại biểu HÐND các cấp đã tiến hành giám sát qua các báo cáo công tác 6 tháng, năm và các văn bản liên quan của Thường trực HÐND, UBND và các cơ quan tư pháp (gồm các ngành: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Thi hành án dân sự) trình tại kỳ họp.

Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không?

Vào ngày bầu cử, việc bỏ phiếu được bắt đầu và kết thúc khi nào? Việc bỏ phiếu có thể bắt đầu sớm và kết thúc sớm hoặc muộn hơn không? 

Cập Nhật 18-04-2021 17:22:39

Trong ngày bầu cử đã được cơ quan có thẩm quyền quyết định, công bố, việc bỏ phiếu sẽ được bắt đầu từ 7 giờ sáng và thực hiện liên tục cho đến 7 giờ tối cùng ngày. Tùy tình hình địa phương, Tổ bầu cử có thể quyết định cho bắt đầu việc bỏ phiếu sớm hơn nhưng không được trước 5 giờ sáng hoặc kết thúc muộn hơn nhưng không được quá 9 giờ tối cùng ngày.

Ngày bầu cử được quy định như thế nào?

Cập Nhật 17-04-2021 18:00:31

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HÐND quy định ngày bầu cử phải là ngày Chủ nhật và được công bố chậm nhất là 115 ngày trước ngày bầu cử. Trường hợp đặc biệt cần hoãn ngày bỏ phiếu hoặc bỏ phiếu sớm hơn ngày quy định thì Ủy ban bầu cử trình Hội đồng bầu cử quốc gia xem xét, quyết định.

Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?

Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?

Cập Nhật 17-04-2021 06:11:43

Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào? Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào?

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

Cập Nhật 17-04-2021 06:05:03

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được xác định là một trong những nhiệm vụ chính, trọng tâm của HĐND.