17/04/2021 - 06:05

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ họp được xác định là một trong những nhiệm vụ chính, trọng tâm của HĐND. Do vậy, thường trực HĐND các cấp của thành phố quan tâm chỉ đạo thực hiện đúng theo quy định. Bên cạnh việc phân công trách nhiệm, quy định cụ thể về nội dung, thời gian để các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động trong công tác chuẩn bị, trước các kỳ họp, thường trực HĐND các cấp đều chủ trì tổ chức cuộc họp rà soát công tác chuẩn bị kỳ họp cùng với lãnh đạo các ban của HĐND (đối với thành phố và cấp huyện) và lãnh đạo văn phòng để kịp thời điều chỉnh bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế. Vì vậy, công tác chuẩn bị kỳ họp được thực hiện chu đáo, chặt chẽ về nội dung, hạn chế được tình trạng phát sinh thêm nội dung trình kỳ họp sau khi đã thống nhất tại cuộc họp liên tịch.

Thời gian tổ chức kỳ họp thường lệ là 3 ngày đối với cấp thành phố, từ 1,5-2 ngày đối với cấp huyện và 1 ngày đối với cấp xã. Các kỳ họp chuyên đề và bất thường của HĐND các cấp là 0,5 ngày để thực hiện công tác nhân sự thuộc thẩm quyền của HĐND, xem xét, quyết định các vấn đề bức xúc phát sinh theo yêu cầu thực tế…  

Nhìn chung, các hoạt động tại kỳ họp HĐND các cấp có nhiều cải tiến, đổi mới, thiết thực, hiệu quả. Công tác điều hành kỳ họp của thường trực HĐND các cấp tiếp tục có những đổi mới tích cực, phát huy tinh thần dân chủ và huy động được trí tuệ của tập thể, đề cao vai trò, trách nhiệm của đại biểu HĐND các cấp trong việc quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương nói riêng và của thành phố nói chung. Các kỳ họp HĐND các cấp của thành phố diễn ra dân chủ, chất lượng, đảm bảo đúng theo quy định. Đặc biệt là, các kỳ họp thường lệ của HĐND thành phố đều được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên sóng của Đài Phát thanh và Truyền hình TP Cần Thơ để cử tri thành phố theo dõi. Các kỳ họp thường lệ của HĐND cấp huyện đều được truyền thanh trực tiếp trên sóng của đài truyền thanh quận, huyện; một số xã, phường, thị trấn có tổ chức truyền thanh trực tiếp tại các kỳ họp thường lệ của HĐND xã, phường, thị trấn trên hệ thống loa truyền thanh để nhân dân địa phương theo dõi.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết