24/04/2021 - 06:41

Nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV? Bao nhiêu đại biểu được bầu vào HĐND thành phố, cấp huyện và cấp xã?

Hỏi: Nhiệm kỳ 2021-2026, thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đại biểu được bầu vào Quốc hội khóa XV? Bao nhiêu đại biểu được bầu vào HĐND thành phố, cấp huyện và cấp xã?

Đáp: Căn cứ Điều 7 Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND năm 2015: Tổng số đại biểu Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam không quá năm trăm (500) người.

Đơn vị thành phố Cần Thơ được phân bổ cơ cấu, số lượng đại biểu Quốc hội khóa XV là 07 đại biểu. Trong đó, số đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương là 04 đại biểu và do Trung ương giới thiệu là 03 đại biểu.

Nhiệm kỳ 2021-2026 đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ có 54 đại biểu; cấp huyện 263 đại biểu và cấp xã hơn 2.000 đại biểu.

Hỏi: Thành phố Cần Thơ có bao nhiêu đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội và bầu cử đại biểu HĐND?

Đáp: Thành phố Cần Thơ có 3 đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV gồm:

-  Đơn vị bầu cử số 1 gồm: quận Ninh Kiều, Cái Răng và huyện Phong Điền.

- Đơn vị bầu cử số 2 gồm: quận Bình Thủy, Ô Môn và huyện Thới Lai.

- Đơn vị bầu cử số 3 gồm: quận Thốt Nốt, huyện Cờ Đỏ và Vĩnh Thạnh.

Đối với bầu cử đại biểu HĐND thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2021-2026 sẽ có 11 đơn vị.

Nguồn: Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

 (Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn)

Chia sẻ bài viết