20/04/2021 - 09:18

Tình hình tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2016-2021

(Tiếp theo kỳ trước)

Giám sát tại kỳ họp:

Tại các kỳ họp, đại biểu HÐND các cấp đã tiến hành giám sát qua các báo cáo công tác 6 tháng, năm và các văn bản liên quan của Thường trực HÐND, UBND và các cơ quan tư pháp (gồm các ngành: Tòa án Nhân dân, Viện Kiểm sát Nhân dân, Thi hành án dân sự) trình tại kỳ họp.

Nội dung giám sát tập trung chủ yếu vào kết quả của việc triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết của HÐND; việc thực hiện lời hứa của thủ trưởng các cơ quan quản lý nhà nước ở địa phương đối với các lĩnh vực được phân công phụ trách. Các ban của HÐND thành phố và cấp huyện đã chủ động khảo sát, giám sát những nội dung liên quan sẽ được trình tại kỳ họp nhằm phục vụ công tác thẩm tra đối với các báo cáo, đề án, tờ trình giúp cho các nghị quyết của HÐND được ban hành đúng trình tự, bảo đảm tính hợp hiến, hợp pháp, bám sát thực tiễn và có tính khả thi cao.

Giám sát qua hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn:

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, tại các kỳ họp, HÐND các cấp của thành phố đã tiến hành chất vấn đối với đại diện UBND các cấp, thủ trưởng các sở, ngành cấp thành phố và đại diện lãnh đạo, thành viên UBND cấp huyện, cấp xã với hơn 2.704 ý kiến chất vấn, truy vấn. Nội dung chất vấn, đại biểu HÐND các cấp tập trung vào các vấn đề lớn, có tính bức xúc được đông đảo cử tri, nhân dân thành phố quan tâm, phản ánh qua các đợt tiếp xúc cử tri, qua hoạt động giám sát của HÐND các cấp, qua theo dõi tình hình thực tế và qua các kênh thông tin khác.

(Còn tiếp)

Chia sẻ bài viết