17/04/2021 - 06:11

Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?

Hỏi: Người ứng cử được sử dụng các hình thức vận động bầu cử nào?

Đáp: Việc vận động bầu cử của người ứng cử được tiến hành bằng các hình thức sau đây:

• Gặp gỡ, tiếp xúc với cử tri tại hội nghị tiếp xúc cử tri ở địa phương nơi mình ứng cử.

• Thông qua phương tiện thông tin đại chúng.

Hỏi: Trong vận động bầu cử, pháp luật cấm những hành vi nào?

Đáp: Những hành vi bị cấm trong vận động bầu cử gồm:

• Lợi dụng vận động bầu cử để tuyên truyền trái với Hiến pháp và pháp luật hoặc làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín, quyền, lợi ích hợp pháp khác của tổ chức, cá nhân khác.

• Lạm dụng chức vụ, quyền hạn để sử dụng phương tiện thông tin đại chúng trong vận động bầu cử.

• Lợi dụng vận động bầu cử để vận động tài trợ, quyên góp ở trong nước và nước ngoài cho tổ chức, cá nhân mình.

• Sử dụng hoặc hứa tặng, cho, ủng hộ tiền, tài sản hoặc lợi ích vật chất để lôi kéo, mua chuộc cử tri.

• Hội đồng bầu cử quốc gia, Ủy ban bầu cử, Ban bầu cử, Tổ bầu cử không được vận động bầu cử cho những người ứng cử. Thành viên của các tổ chức phụ trách bầu cử nói trên không được lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để vận động bầu cử cho những người ứng cử nhằm bảo đảm sự công bằng, bình đẳng đối với những người ứng cử.

Nguồn: Tài liệu Hỏi - Đáp về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

(Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Cần Thơ biên soạn)

Chia sẻ bài viết