03/11/2015 - 08:32

Nhịp cầu dân cử

Sẽ tiếp tục tổ chức thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông

(Tiếp theo)

Sau kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khóa XIII, cử tri huyện Phong Điền đề nghị cho biết kết quả ngầm hóa cáp viễn thông, điện lực, truyền hình trên địa bàn thành phố. Nội dung trả lời của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố như sau:

Trong năm 2015, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã làm việc, chỉ đạo các doanh nghiệp thực hiện ngầm hóa cáp viễn thông, điện lực, truyền hình tại một số điểm có yêu cầu cao về mỹ quan đô thị, như: Công trình Siêu thị Lotte, khách sạn Mường Thanh, Vincom Cantho Center,… Bên cạnh đó, Sở Thông tin và Truyền thông thành phố đã tham mưu và được UBND thành phố thống nhất ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về chỉnh trang hệ thống cáp treo thông tin và điện lực trên địa bàn thành phố đến năm 2020. Theo đó, trước hết sẽ thực hiện cải tạo, chỉnh trang hệ thống cáp thông tin và điện lực trên các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố (bao gồm 93 tuyến đường). Hàng năm, thống kê danh sách các tuyến đường, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện, đưa cáp thông tin vào gông; phấn đấu đến năm 2020 hoàn thành tất cả các tuyến đường chính trên địa bàn thành phố. Từ năm 2016 trở về sau, thực hiện ngầm hóa hệ thống cáp thông tin và cáp điện tại các khu dân cư, khu đô thị, khu công nghiệp và các tuyến đường mới trên địa bàn thành phố.

Sở Thông tin và Truyền thông thành phố xin ghi nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri và sẽ sớm phối hợp với các sở, ngành như: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công thương,… nghiên cứu, tham mưu trình UBND thành phố xây dựng và triển khai thực hiện kế hoạch ngầm hóa hệ thống cáp viễn thông, điện lực, truyền hình tại các khu đô thị cũ phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quy hoạch xây dựng chung, quy hoạch giao thông vận tải, quy hoạch ngành điện lực, quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của thành phố…

Chia sẻ bài viết