27/02/2018 - 21:11

Sẽ hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới 

Năm 2017 vừa qua, các địa phương đã có những nỗ lực vượt bậc trong xây dựng nông thôn mới (NTM). Theo đó, có thêm 7 xã được công nhận hoàn thành xây dựng NTM, vượt 16% kế hoạch năm. Phát huy kết quả đạt được, các cấp, các ngành và các địa phương quyết tâm thực hiện, triển khai hiệu quả các giải pháp để hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM năm 2018 là có thêm 6 xã và 1 huyện đạt chuẩn NTM.

Thành phố đã và đang tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Mô hình cải tạo vườn tạp, trồng mướp tăng thu nhập tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: T. TRINH

Thành phố đã và đang tập trung phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong ảnh: Mô hình cải tạo vườn tạp, trồng mướp tăng thu nhập tại huyện Cờ Đỏ. Ảnh: T. TRINH   

Những năm qua, nhờ sự tích cực vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của người dân khu vực nông thôn, công cuộc xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đã đạt kết quả tích cực. Đến nay, thành phố có 27/36 xã đạt chuẩn NTM, đạt 75%. Đặc biệt, đa phần các địa phương đều về đích sớm hơn lộ trình từ 1-2 năm. Theo ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối chương trình xây dựng NTM TP Cần Thơ, thành tựu lớn nhất trong năm qua, đó chính là sự đồng thuận của người dân trong xây dựng NTM. Phong trào xây dựng NTM đi vào thực chất hơn, mang lại lợi ích lớn cho người dân nông thôn. Năm 2018, thành phố đề ra mục tiêu phấn đấu ra mắt thêm 6 xã NTM theo Bộ tiêu chí TP Cần Thơ về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 và 1 huyện NTM Vĩnh Thạnh; bình quân các xã trên địa bàn thành phố đạt được 17,75 tiêu chí; phấn đấu có ít nhất 13/19 tiêu chí có 100% số xã đều đạt…

Để có cơ sở hoàn thành mục tiêu, kế hoạch xây dựng NTM trong năm nay, ngay từ cuối năm 2017, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM đã yêu cầu các huyện tiến hành rà soát, xem xét các mặt để đăng ký các xã hoàn thành xây dựng NTM trong năm 2018. Trên cơ sở đó, các địa phương phân công nhiệm vụ cụ thể từng cấp, từng ngành, huy động mọi nguồn lực gắn thực hiện các tiêu chí NTM với hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của địa phương. Đồng thời quan tâm sâu sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để các xã thực hiện đúng lộ trình NTM. Đến nay, xã Thạnh Mỹ (huyện Vĩnh Thạnh) đã hoàn thành tất cả 19 tiêu chí sẵn sàng ra mắt xã NTM cuối cùng của huyện. Vĩnh Thạnh đang trong quá trình hoàn tất hồ sơ trình Chính phủ phê duyệt hoàn thành huyện NTM. Bên cạnh đó, huyện tập trung chỉ đạo các xã đã đạt NTM nâng chất và phát triển bền vững các tiêu chí.

Thới Lai là địa phương có số xã tham gia xây dựng NTM nhiều nhất thành phố với 12 xã và đời sống người dân cũng còn khá khó khăn. Tuy nhiên, huyện nỗ lực phấn đấu để hoàn thành lộ trình xây dựng NTM. Cụ thể, năm 2017, huyện ra mắt 3 xã NTM, trong đó có 1 xã đăng ký phấn đấu thêm. Phát huy kết quả đạt được, năm 2018, Thới Lai mạnh dạn đăng ký phấn đấu xây dựng hoàn thành thêm xã NTM Thới Tân, bên cạnh 2 xã Trường Xuân B và Tân Thạnh, nâng tổng số xã NTM là 10/12 xã. Ông Nguyễn Văn Út, Phó Chủ tịch UBND huyện Thới Lai, cho biết: Để các xã NTM về đích theo đúng kế hoạch đăng ký, ngay từ cuối năm 2017, huyện chuẩn bị nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho các xã NTM. Đồng thời, huyện tiến hành khảo sát, rà soát và chuẩn bị thủ tục xây dựng đối với các tiêu chí, như: cơ sở vật chất văn hóa, giao thông, trường học… cho các xã. Huyện quan tâm theo dõi, phân công nhiệm vụ của huyện, xã để thực hiện các tiêu chí, đảm bảo hoàn thành tiến độ xây dựng NTM theo đúng lộ trình. Huy động sức dân trong xây dựng NTM, huyện phối hợp các địa phương mời người dân có uy tín, lão làng đứng ra vận động người dân cùng chính quyền tham gia xây dựng NTM. Qua đó, tạo lòng tin và người dân ngày càng tham gia tích cực trong công cuộc xây dựng NTM của địa phương.

Cùng với các giải pháp mà các địa phương đã và đang thực hiện, để chương trình xây dựng NTM trên địa bàn thành phố đi vào chiều sâu, bền vững, Ban Chỉ đạo chương trình xây dựng NTM thành phố cũng đã có phương án, giải pháp thực hiện. Trong đó, xác định rõ lấy nhóm tiêu chí phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập là trọng tâm, có tính chất quyết định, lan tỏa để thực hiện các tiêu chí còn lại. Thành phố tập trung phát triển kinh tế hợp tác để tăng thu nhập cho người dân. Các địa phương tập trung sắp xếp lại sản xuất, phân loại đối tượng để có hướng hỗ trợ hợp lý. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp theo hướng sản xuất tập trung, tăng giá trị hàng hóa nông sản; áp dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất nông nghiệp tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất. Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các xã trong thực hiện lộ trình xây dựng NTM, ông Lê Văn Tính, Phó Chánh Văn phòng Điều phối xây dựng NTM TP Cần Thơ, cho biết: Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM thành phố sẽ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chỉ đạo xây dựng NTM trên địa bàn thành phố, tìm ra những giải pháp đẩy mạnh công tác xây dựng NTM có hiệu quả. Định kỳ, tổ chức điều tra về sự hài lòng của người dân đối với tiến độ và kết quả thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn. Bên cạnh đó, huy động các nguồn lực xã hội và cân đối đủ nguồn lực, đảm bảo thực hiện đúng tiến độ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra…

Công cuộc xây dựng NTM thành phố còn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ các ngành. Thượng tá Đinh Văn Nơi, Phó Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: Công an thành phố phối hợp chặt với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Đồng thời, thực hiện xã hội hóa trong công tác xây dựng các mô hình dân vận khéo bảo đảm an ninh trật tự, như: mô hình “Cổng rào an ninh trật tự”, mô hình “Camera an ninh”… phấn đấu số xã đạt tiêu chí an ninh, trật tự năm sau cao hơn năm trước.

T. TRINH

Chia sẻ bài viết