17/06/2019 - 10:42

Sàng lọc đảng viên 

Nhằm ngăn ngừa biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ (CB), đảng viên (ĐV), cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp TP Cần Thơ thường xuyên kiểm tra (KT), giám sát (GS), kịp thời chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm và xử lý nghiêm vi phạm, suy thoái. Các cấp ủy đảng trong thành phố cũng đang tiến hành rà soát để sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái theo tinh thần Chỉ thị số 28-CT/TW của Ban Bí thư.

Cán bộ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt tham quan mô hình rau sạch của nhân dân.

Cán bộ phường Thạnh Hòa, quận Thốt Nốt tham quan mô hình rau sạch của nhân dân.

Xử lý nghiêm vi phạm

Một trong những giải pháp chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong CB, ĐV là tăng cường công tác KT, GS. Đồng chí Nguyễn Hoàng Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thứ, quận Cái Răng, cho biết: Hằng năm, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy xây dựng chương trình KT, GS cụ thể, sát với thực tế nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ  phường. Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã phát hiện, chấn chỉnh yêu cầu nhiều CB, ĐV khắc phục khuyết điểm. Đồng thời thi hành kỷ luật 2 CB, ĐV vi phạm cố tình chây ỳ không trả gốc và lãi tiền vay ngân hàng, tự ý bỏ việc và bỏ sinh hoạt Đảng; đề nghị Ban Thường vụ (BTV) Quận ủy xóa tên trong danh sách ĐV đối với 5 ĐV do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí.    

Theo đồng chí Lê Đức Toàn, Chủ nhiệm UBKT Quận ủy Cái Răng, nhằm ngăn ngừa sự suy thoái, vi phạm của CB, ĐV, thời gian qua, BTV Quận ủy chỉ đạo cấp ủy và UBKT các cấp trong quận thường xuyên quan tâm công tác KT, GS. Hơn 2 năm qua, cấp ủy và UBKT các cấp trong quận đã thi hành kỷ luật 12 CB, ĐV vi phạm; xóa tên 30 ĐV trong danh sách ĐV do bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí.

Cấp ủy và UBKT các cấp ở Đảng bộ huyện Thới Lai cũng thường xuyên KT, GS việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của CB, ĐV. Đồng chí Trần Trung Hải, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã Trường Thắng, nói: "Trong KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy chú trọng việc cam kết tu dưỡng đạo đức, lối sống và chấp hành các quy định của Đảng trong CB, ĐV; việc thực hiện nhiệm vụ được giao… Qua KT, GS, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy nhắc nhở nhiều ĐV còn hạn chế; thi hành kỷ luật 1 ĐV nhậu nhẹt bê tha, gây mất trật tự và 1 ĐV để vợ sinh con thứ 3; kiểm điểm 1 ĐV phát ngôn thiếu chuẩn mực; đề nghị BTV Huyện ủy xóa tên 2 ĐV bỏ sinh hoạt Đảng. Tính chung, từ năm 2017 đến nay, qua KT, GS, cấp ủy và UBKT các cấp huyện Thới Lai đã thi hành kỷ luật 28 ĐV suy thoái, vi phạm và xóa tên trong danh sách ĐV đối với 19 ĐV do bỏ sinh hoạt Đảng.

Theo thống kê của UBKT Thành ủy, qua hơn 2 năm thực hiện NQTW4 khóa XII, cấp ủy và UBKT các cấp thành phố đã thi hành kỷ luật 334 ĐV vi phạm, trong đó 77 ĐV suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Nâng cao chất lượng đảng viên

Cùng với công tác KT, GS, các cấp ủy đảng TP Cần Thơ đang tiến hành rà soát, sàng lọc, đưa những ĐV không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng nhằm ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ theo tinh thần Chỉ thị 28-CT/TW của Ban Bí thư (Chỉ thị 28). Theo đồng chí Phan Thành Trung, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy thị trấn Thạnh An, huyện Vĩnh Thạnh, thực hiện chỉ đạo của BTV Huyện ủy, bên cạnh quán triệt Chỉ thị 28 đến ĐV, Đảng ủy và UBKT Đảng ủy đã rà soát, đề nghị xóa tên trong danh sách ĐV 4 trường hợp bỏ sinh hoạt Đảng. Hiện nay, 6 ĐV có những hạn chế, yếu kém như: không chấp hành nghiêm quy định của Đảng, phai nhạt lý tưởng, không đủ năng lực hoàn thành nhiệm vụ và đi làm ăn xa bỏ sinh hoạt Đảng, nếu qua quá trình giáo dục, động viên, những trường hợp không khắc phục, sửa chữa thì đề nghị BTV Huyện ủy đưa ra khỏi Đảng.

Ở xã Trường Long, huyện Phong Điền, đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Qua thực hiện rà soát, Đảng bộ có 17 ĐV có hạn chế, khuyết điểm, đi làm ăn xa, chưa gương mẫu, chưa thực hiện tốt nhiệm vụ, trong đó có 4 ĐV đã được giáo dục chính trị, tư tưởng đã quyết tâm sửa chữa khuyết điểm để vươn lên; 13 ĐV còn lại, Đảng ủy báo cáo BTV Huyện ủy xem xét, sàng lọc đưa ra khỏi Đảng. Ở Đảng bộ xã Trường Thắng, huyện Thới Lai, đồng chí Trần Trung Hải, Phó Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy xã nói: "Các chi bộ đã tiến hành rà soát, bước đầu có 19 ĐV đi làm ăn xa chưa thực hiện tốt quy định Điều lệ Đảng, 2 ĐV dự bị không tham gia bồi dưỡng lý luận chính trị để chuyển ĐV chính thức. Đảng ủy đã báo cáo với BTV Huyện ủy xem xét để sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng".

Các cấp ủy đảng đã và đang tập trung KT, GS để xử lý vi phạm và rà soát để sàng lọc, đưa ra khỏi Đảng những ĐV không còn đủ tư cách. Việc làm này đã góp phần ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong CB, ĐV, từng bước nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tinh thần trách nhiệm của mỗi CB, ĐV, làm trong sạch nội bộ Đảng.

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết