26/02/2021 - 16:01

Rộn ràng mùa thu hoạch lúa đông xuân 

Vụ lúa đông xuân 2020-2021, TP Cần Thơ xuống giống với tổng diện tích 77.171ha, đạt 101% kế hoạch năm. Đến nay, vụ lúa đông xuân bắt đầu cho thu hoạch, với năng suất bình quân từ 8 đến 9 tấn/ha. Ngành Nông nghiệp TP Cần Thơ đánh giá đây là vụ lúa sản xuất thuận về thời tiết, dịch bệnh, sâu hại ít xuất hiện… Lúa đông xuân thu hoạch cho năng suất cao hơn cùng kỳ vụ đông xuân 2019-2020 khoảng 1 tấn/ha; giá bán ở mức  từ 6.200 đồng/kg đến 7.000 đồng/kg (tùy theo giống lúa), cao hơn so với cùng kỳ năm 2020 từ 1.000 đồng đến 2.000 đồng/kg. Nông dân thu lợi nhuận từ 40 đến 55 triệu đồng/ha bà con phấn khởi được mùa...

 

Lúa đông xuân  được thu hoạch bằng máy gặt đập liên hợp 

 

Nhân công thu hoạch đưa lúa vào bờ ruộng bằng phương tiện cơ giới

Lúa  tập trung để cân bán cho thương lái.

  

 Cân lúa bán cho thương lái.

 

Thương lái đưa ghe đến tận ruộng thu mua lúa.

 PSA: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết