09/06/2013 - 20:21

CÁC CẤP ỦY ĐẢNG KHỐI DOANH NGHIỆP TP CẦN THƠ

Quyết tâm tạo chuyển biến mới trên các mặt công tác

Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Doanh nghiệp đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu 3 năm liền (2010-2012) được Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố tặng Bằng khen.

Từ cuối năm 2012 đến nay, Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy Khối Doanh nghiệp (DN) TP Cần Thơ đã lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới việc triển khai quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên, bảo đảm mỗi nghị quyết của Đảng có trên 98% đảng viên trong Đảng bộ Khối được học tập, quán triệt. Trong công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ cũng có những chuyển biến tích cực… Đây là một vài nét nổi bật trong những nỗ lực khắc phục hạn chế, khuyết điểm của BTV Đảng ủy Khối DN theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4), khóa XI.

Nói về việc chỉ đạo đổi mới học tập quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên trong Đảng bộ Khối DN, đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối DN, cho biết: Trước đây, BTV Đảng ủy Khối chỉ tổ chức từ 1-2 hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện nghị quyết cho cán bộ chủ chốt của các cơ sở đảng trực thuộc, số đảng viên còn lại trong các DN giao cho cấp ủy cơ sở quán triệt, triển khai. Việc giao cho cấp ủy cơ sở triển khai quán triệt chỉ thị, nghị quyết của Đảng cho đảng viên có một số hạn chế nhất định. Do bận sản xuất kinh doanh nên ở một số đơn vị số lượng đảng viên tham gia không đầy đủ; chất lượng học tập nghị quyết chưa bảo đảm; các cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai chưa kịp thời, nội dung chưa sâu… Tại hội nghị kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo NQTW4, BTV Đảng ủy Khối DN đã thẳng thắn chỉ ra hạn chế, khuyết điểm này, nên đã đề ra giải pháp khắc phục. Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng nói: “Từ cuối năm 2012 đến nay, tất cả các nghị quyết của Đảng, chúng tôi không chỉ tổ chức quán triệt cho đội ngũ cán bộ chủ chốt, mà còn tổ chức 4 hội nghị cho đảng viên không giữ chức vụ tại các cơ sở có số lượng đảng viên ít. Những doanh nghiệp có từ 50 đảng viên trở lên, BTV Đảng ủy Khối chỉ đạo cấp ủy cơ sở tổ chức quán triệt, triển khai nhưng phải bảo đảm kịp thời, chất lượng. Nhờ vậy, tỷ lệ đảng viên trong Đảng bộ khối DN tham gia học tập, quán triệt các nghị quyết của Đảng gần đây đã đạt trên 98%, chất lượng được nâng lên…”. Bên cạnh đó, BTV Đảng ủy Khối DN chỉ đạo cấp ủy cơ sở nắm bắt và giải quyết kịp thời những diễn biến tư tưởng của cán bộ, đảng viên và người lao động trong các DN… Đến nay, các vụ việc khiếu nại của người lao động tại Công ty TNHH một thành viên Công trình Đô thị, Công ty cấp thoát nước Cái Răng đã được giải quyết dứt điểm.

Song song đó, BTV Đảng ủy Khối Doanh nghiệp cũng đã triển khai nhiều biện pháp quyết liệt để khắc phục những hạn chế, khuyết điểm về công tác tổ chức cán bộ, tổ chức xây dựng Đảng và xây dựng các đoàn thể chính trị trong các DN. Theo đồng chí Huỳnh Minh Truyền, Trưởng ban Tổ chức Đảng ủy Khối, tại hội nghị kiểm điểm theo NQTW4, BTV Đảng ủy Khối đã chỉ ra hạn chế, khuyết điểm, như: việc lãnh đạo công tác quy hoạch và đào tạo đội ngũ cán bộ chủ chốt cơ sở chưa đáp ứng yêu cầu, chưa khắc phục được tình trạng hụt hẫng về cán bộ; nhiều cán bộ, trong đó có nhiều cấp ủy viên cơ sở chưa qua các lớp lý luận chính trị; một số cấp ủy chưa quan tâm thực hiện tốt công tác Đảng, nhất là tổ chức sinh hoạt Đảng chưa đúng quy định; hoạt động của nhiều tổ chức đảng trong DN chưa thể hiện được vai trò hạt nhân lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị của DN, một số nơi buông lỏng vai trò lãnh đạo của Đảng; việc phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể chính trị trong các DN còn hạn chế… Sau đợt kiểm điểm, BTV Đảng ủy Khối đã rà soát, bổ sung quy hoạch Ban Chấp hành Đảng bộ Khối giai đoạn 2013-2015 gồm 3 đồng chí, quy hoạch BCH Đảng bộ Khối chuyên trách nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 13 đồng chí; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các cấp ủy cơ sở, qua đó đã chấn chỉnh, uốn nắn những hạn chế yếu kém và hướng dẫn một số cấp ủy đảng trong DN thực hiện việc tổ chức sinh hoạt đảng đúng quy định. Đến nay, hầu hết tổ chức cơ sở đảng trong DN trực thuộc Đảng ủy Khối đã tổ chức sinh hoạt lệ đúng quy định, chất lượng sinh hoạt được nâng lên. Đầu tháng 5-2013 vừa qua, Đảng ủy Khối cũng đã chỉ đạo  ra mắt Ban vận động thành lập Câu lạc bộ Doanh nghiệp tư nhân nhằm mục đích tạo điều kiện cho các doanh nghiệp liên kết giao lưu và học hỏi kinh nghiệm, đồng thời làm hạt nhân để phát triển tổ chức đảng, đảng viên và các đoàn thể chính trị trong các DN tư nhân.

Trong đợt kiểm điểm theo NQTW4, BTV Đảng ủy Khối DN TP Cần Thơ còn chỉ ra một số hạn chế khuyết điểm khác thuộc trách nhiệm của BTV Đảng ủy Khối như: một số cấp ủy cơ sở không mạnh dạn bàn bạc, xây dựng quy chế và mối quan hệ làm việc với chủ doanh nghiệp; một số cấp ủy không cơ cấu thành viên cấp ủy là lãnh đạo DN nên hoạt động không hiệu quả; các đồng chí trong BTV Đảng ủy ít đi cơ sở… Đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối, nói: “Ngay sau đợt kiểm điểm, BTV Đảng ủy Khối đã rà soát, bổ sung quy chế làm việc của Đảng ủy Khối phù hợp, đồng thời chỉ đạo các cấp ủy cơ sở xây dựng, bổ sung quy chế phối hợp với chủ DN nên đến nay hầu hết cấp ủy cơ sở đã có quy chế phối hợp với chủ DN. BTV Đảng ủy Khối đã tiến hành củng cố, kiện toàn một số cấp ủy cơ sở hoạt động chưa hiệu quả, như: Đảng bộ Công ty cổ phần điện máy Cần Thơ, Chi bộ Công ty cổ phần chợ Cửu Long, Chi bộ Công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 586… BTV Đảng ủy đã phân công 7 đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Khối chuyên trách, chịu trách nhiệm chỉ đạo trực tiếp và toàn diện trên 12 tổ chức cơ sở đảng trực thuộc; 2 đồng chí Ủy viên BTV Đảng ủy Khối kiêm nhiệm phụ trách đơn vị mình. Theo đó, từng đồng chí đã thường xuyên sắp xếp công việc, tích cực đi cơ sở để kịp thời nắm bắt, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc cho các cấp ủy cơ sở nên công tác xây dựng đảng trong các DN đã có nhiều chuyển biến tích cực. Đến nay, hầu hết các cấp ủy cơ sở đều dành thời gian hợp lý cho công tác đảng; thực hiện nghiêm chế độ thỉnh thị, báo cáo đối với BTV Đảng ủy Khối…”.

Không chỉ khắc phục những hạn chế, khuyết điểm theo 3 nội dung của NQTW4, BTV Đảng ủy Khối DN còn đẩy mạnh việc khắc phục những hạn chế theo góp ý của các ban xây dựng đảng trực thuộc Thành ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc. Theo đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Hồng, Bí thư Đảng ủy Khối, nhiều ý kiến của các Ban xây dựng đảng trực thuộc Thành ủy và cấp ủy cơ sở trực thuộc Đảng ủy Khối tập trung chỉ ra hạn chế của BTV Đảng ủy Khối chưa đi sâu tìm hiểu nhằm góp phần tháo gỡ khó khăn cho DN. Để khắc phục hạn chế này, 7 tháng qua, BTV Đảng ủy Khối đã lắng nghe và tiếp thu những ý kiến phản ánh, kiến nghị của các doanh nghiệp gởi đến các cơ quan chức năng của thành phố xem xét trong việc tính thuế thuê mặt bằng của một số DN hợp lý hơn, không để các DN chịu thiệt; đồng thời, đã làm văn bản đề nghị các chủ đầu tư thanh toán nợ cho DN, đề nghị cơ quan chức năng thành phố miễn giảm thuế đối với một số DN đủ điều kiện và đã làm việc với một số DN chưa được vay vốn ngân hàng để tìm hiểu nguyên nhân, từ đó có sự hỗ trợ cho DN được vay vốn phát triển sản xuất.

Tuy đạt được những kết quả bước đầu, nhưng phải thẳng thắn thừa nhận, việc khắc phục hạn chế, khuyết điểm theo NQTW4 của các cấp ủy trực thuộc Đảng ủy Khối vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế: Một số đảng ủy viên chưa tích cực tham gia vào sự lãnh đạo chung của Đảng ủy Khối, chưa tham gia phát biểu, đóng góp ý kiến trong các cuộc họp của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối; một số ít đảng ủy viên tại cơ sở chưa thể hiện tính gương mẫu, chủ động, sáng tạo, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Công tác xây dựng tổ chức đảng trong từng loại hình doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức; một số cơ sở đảng từ đầu nhiệm kỳ đến nay chưa phát triển được đảng viên mới. Việc hỗ trợ, tháo gỡ cho DN tuy được BTV Đảng ủy Khối quan tâm, nhưng hiệu quả mang lại cho DN chưa nhiều… Thời gian tới, BTV Đảng ủy Khối DN thành phố sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp đã đề ra để nhanh chóng khắc phục những hạn chế, khuyết điểm thuộc về trách nhiệm của BTV Đảng ủy Khối; tăng cường bám sát cơ sở để chỉ đạo và hướng dẫn cấp ủy cơ sở trong các DN thực hiện tốt công tác Đảng, đồng thời nắm bắt những khó khăn, vướng mắc để đề xuất Thành ủy, UBND thành phố và các sở, ban, ngành chức năng thành phố có chính sách hỗ trợ, tháo gỡ giúp các DN ổn định phát triển sản xuất…

Bài, ảnh: ANH DŨNG

 

Chia sẻ bài viết