26/11/2017 - 16:46

Quan tâm phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo 

Ban Thường vụ Huyện ủy Vĩnh Thạnh vừa tổ chức tọa đàm với chủ đề: “Công tác phát triển đảng viên ở địa bàn đông đồng bào tôn giáo”. Các đại biểu đã chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất nhiều giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả Quy định số 123-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 40 của Ban Tổ chức Trung ương về một số điểm kết nạp đảng viên có đạo và đảng viên có đạo tham gia sinh hoạt tôn giáo.

Các hoạt động Đoàn đã tạo điều kiện cho nhiều đoàn viên ở xã Thạnh Lợi rèn luyện, phấn đấu trở thành đảng viên. Ảnh: CTV

Hiệu quả bước đầu

Theo đồng chí Đoàn Việt Đức, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vĩnh Thạnh, từ năm 2005 đến nay, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 2.010 đảng viên, có 865 đảng viên là người có đạo (tăng 667 đảng viên so với năm 2004). Riêng năm 2017, Huyện ủy phát triển mới được 165 đảng viên, với 69 đảng viên có đạo. Đảng viên là người gốc đạo có giữ các chức vụ lãnh đạo chủ chốt ở địa phương là 40 người, ngành huyện là 11 người. Nhìn chung, các đảng viên có đạo đều phát huy được tinh thần trách nhiệm, thể hiện được vai trò tiền phong gương mẫu, có uy tín trong nhân dân. Các đảng viên tham gia các hình thức sinh hoạt tôn giáo đều thực hiện tốt các quy định Trung ương và giữ được phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của người đảng viên.

Những kinh nghiệm các đại biểu chia sẻ tại buổi tọa đàm cho thấy những nơi nào cấp ủy coi trọng công tác phát triển đảng viên nói chung, phát triển đảng viên trong đồng bào có đạo nói riêng; thường xuyên chỉ đạo, đề ra các giải pháp thực hiện cụ thể, hiệu quả thì nơi đó công tác này có sự chuyển biến tích cực. Điển hình như ở Đảng bộ thị trấn Thạnh An,  nhiều năm liền đều đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đảng viên mới, trong đó đảng viên là người có đạo đều tăng. Nếu như năm 2000, Đảng bộ có 33 đảng viên (17 người có đạo) thì nay đã tăng lên 169 đảng viên (112 người có đạo). Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Đảng ủy xã, các chi bộ đều quan tâm công tác phát triển đảng viên. Nổi bật như ở ấp Thầy Ký, nơi có 100% người dân theo đạo Công giáo, những năm qua, Chi bộ ấp thường xuyên quan tâm chăm bồi, giúp đỡ quần chúng, đoàn viên, hội viên, lực lượng dân quân tự vệ để quy hoạch cảm tình Đảng, phân công đảng viên kèm cặp, giúp đỡ đối tượng Đảng. Đồng chí Vũ Đức Minh, Bí thư Chi bộ ấp, cho biết: “Chi bộ hiện có 10 đảng viên, trong đó có 6 đảng viên theo đạo Công giáo. Chi bộ còn 3 đối tượng đã qua lớp bồi dưỡng đối tượng Đảng…”.

Theo ông Trần Văn Tươi, Bí thư Đảng ủy thị trấn Thạnh An, thời gian qua, Đảng ủy thị trấn chú trọng thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, tuyên truyền giáo dục về Đảng. Đảng ủy chỉ đạo các chi bộ phân công đảng viên là người gốc đạo có kinh nghiệm, uy tín, trực tiếp kèm cặp, giúp đỡ, hướng dẫn để cảm tình Đảng có kế hoạch học tập, phấn đấu tu dưỡng, rèn luyện về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống…”.      

Công tác tập hợp thanh niên vùng đồng bào có đạo được Xã đoàn Thạnh Lợi thường xuyên quan tâm, gắn với tổ chức các hoạt động, phong trào thiết thực...Anh Đặng Thanh Thép, Bí thư Xã đoàn Thạnh Lợi, cho biết: “Xã đoàn tổ chức nhiều hoạt động để ĐVTN rèn luyện, phấn đấu và cống hiến sức trẻ cho sự phát triển của quê hương, như: xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế ở gia đình, bảo vệ môi trường… Các hoạt động này cũng tạo điều kiện cho ĐVTN rèn luyện và phấn đấu trở thành đảng viên. Hằng năm, Xã đoàn giới thiệu từ 12 đến 16 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp. Hiện nay, trong số 32 đảng viên trẻ tham gia sinh hoạt Đoàn thì có 29 đảng viên là người có đạo”.

Vẫn còn khó khăn, vướng mắc…

Tuy nhiên, theo đồng chí Đoàn Việt Đức, công tác kết nạp đảng viên trong đồng bào có đạo vẫn còn những hạn chế về nhận thức và tổ chức thực hiện. Một số nơi, cấp ủy chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở chưa thật sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng. Trách nhiệm của một số đảng viên được phân công theo dõi, giúp đỡ đối tượng cảm tình Đảng còn chưa cao...

Theo đồng chí Lê Minh Hải, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh An, mặc dù các cấp ủy rất quan tâm công tác phát triển đảng viên, nhưng công tác này cũng gặp một số khó khăn như: Một bộ phận quần chúng, giáo viên không tha thiết vào Đảng, một số cán bộ, đảng viên cũng e dè, ngán ngại khi trao đổi, nắm tình hình liên quan đến tôn giáo… Còn theo đồng chí Nguyễn Văn Lưu, Bí thư Đảng ủy xã Thạnh Tiến, thì nguyên nhân kết nạp đảng viên là người có đạo còn ít một phần do một số cấp ủy chi bộ chưa tích cực, chủ động trong công tác tạo nguồn phát triển đảng viên. Công tác phối hợp giữa các thành viên trong hệ thống chính trị, các đoàn thể để giáo dục, chăm bồi, giúp đỡ quần chúng ưu tú phấn đấu vào Đảng cũng còn thiếu chặt chẽ, chưa thường xuyên…

Kết luận tọa đàm, đồng chí Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện, đề nghị cấp ủy các cấp cần tiếp tục triển khai, quán triệt nội dung Quy định số 123, Hướng dẫn số 40 nhằm giúp cho mỗi cấp ủy viên và từng đảng viên nhận thức đúng về mục đích, yêu cầu, nội dung Quy định của Bộ Chính trị. Về đối tượng cảm tình Đảng, cần tập trung bồi dưỡng những đoàn viên, hội viên ưu tú công tác ở ấp, trong lực lượng vũ trang, nông dân sản xuất giỏi, cán bộ trẻ, nữ…, gắn với thực hiện tốt các phong trào thi đua ở cơ sở. Đi đôi với tập trung xây dựng tổ chức Đảng, hệ thống chính trị vững mạnh để thực hiện tốt công tác kết nạp đảng viên, các cấp ủy cần rà soát, đánh giá cụ thể và định kỳ tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm để thực hiện Quy định số 123 tốt hơn.

PHẠM TRUNG 

Chia sẻ bài viết