28/01/2019 - 08:46

Đồng chí Đỗ Ngọc Hiển, Bí thư Chi bộ ấp Tân Nhơn, xã Tân Thới:

Quan tâm giúp đảng viên vượt qua khó khăn

Qua gần 3 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (NQTW4) khóa XII gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, tình trạng một bộ phận cán bộ, đảng viên (ĐV) suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” được ngăn chặn và đẩy lùi, niềm tin của nhân dân với Đảng và chính quyền được củng cố, tăng cường.

Tuy nhiên, tôi nhận thấy vẫn còn tình trạng ĐV vi phạm quy định của Đảng, Điều lệ Đảng, xin ra khỏi Đảng, nhất là ĐV ở địa bàn dân cư. Nguyên nhân chủ yếu là do kinh tế gia đình khó khăn, ĐV phải đi làm ăn xa nên bỏ sinh hoạt Đảng, không đóng đảng phí; mặt khác, do ĐV chưa thấy rõ vai trò, trách nhiệm của mình trước Đảng, trước nhân dân...

Theo tôi, để khắc phục tình trạng này, chúng ta cần có giải pháp sắc bén hơn nữa trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm giúp CB, ĐV nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện. Cần thực hiện tốt việc tổ chức cho CB, ĐV cam kết không biểu hiện suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” và đăng ký học tập, làm theo Bác bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực. Cần quan tâm kiểm tra, giám sát việc thực hiện cam kết của CB, ĐV. Mặt khác, cần quan tâm nâng cao chất lượng phát triển ĐV, khắc phục tình trạng chạy theo thành tích và số lượng trong phát triển ĐV...

Đặc biệt, các cấp ủy đảng cần quan tâm, có giải pháp giúp ĐV vượt qua khó khăn trong cuộc sống, nhất là quan tâm tạo việc làm giúp ĐV có thu nhập ổn định tại địa phương. Cần tiếp tục vận động xã hội hóa để hỗ trợ ĐV xây dựng nhà ở. Bởi vì, việc hỗ trợ ĐV xây nhà ở tại một số địa phương như huyện Phong Điền, huyện Thới Lai và huyện Cờ Đỏ thời gian qua đã giúp nhiều ĐV vượt qua khó khăn, an tâm công tác, ra sức thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

AN BÌNH (lược ghi)

Chia sẻ bài viết