20/03/2023 - 08:36

Quan tâm chăm bồi, phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ nữ 

Bài, ảnh: ANH DŨNG

Những ngày giữa tháng 3, chị Lâm Kim Nữ, Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Long Tuyền, quận Bình Thủy đến gặp gỡ người dân khu vực Bình Thường A và khu vực Bình Thường B để vận động đóng góp lắp camera an ninh trên các tuyến đường; đồng thời, đến kiểm tra tiến độ xây dựng, chuẩn bị bàn giao 2 căn nhà Ðại đoàn kết tặng hộ nghèo. Từng giữ nhiều chức vụ ở phường, chị luôn gần dân, sát dân, nói dân hiểu, làm dân tin, góp phần xây dựng phường Long Tuyền phát triển toàn diện. Chị Nữ là một trong những cán bộ (CB) nữ tiêu biểu luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Chị Lư Diệu Khanh, Trưởng Phòng Nội vụ quận hướng dẫn chuyên viên thực hiện công tác chuyên môn.

Chị Nữ trải qua nhiều chức vụ ở phường Long Tuyền. Từ tháng 8-2020 đến nay, chị làm Ủy viên Ban Thường vụ Ðảng ủy, Trưởng Khối vận, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường. Chị Nữ dành nhiều thời gian tiếp xúc, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, phong trào; quan tâm nắm bắt những khó khăn của nhân dân để hỗ trợ kịp thời. Gần 3 năm qua, chị Nữ đã cùng Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN phường vận động các nguồn lực hỗ trợ xây 22 căn nhà Ðại đoàn kết và hơn 3.000 phần quà tặng gia đình chính sách, hộ nghèo và hộ khó khăn… Chị Nữ nói: "Thời gian tới, tôi tiếp tục nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ để không phụ lòng tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân giao phó".

Theo đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ (BTV), Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, BTV Quận ủy luôn quan tâm xây dựng đội ngũ CB nữ. Trong đó, chỉ đạo lựa chọn những CB nữ có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, uy tín đưa vào quy hoạch nguồn CB lãnh đạo, quản lý các cấp; tạo điều kiện thuận lợi để CB nữ học tập nâng cao trình độ mọi mặt. Nhờ vậy, tỷ lệ CB nữ lãnh đạo, quản lý các cấp trong quận ngày càng tăng lên. Hiện nay, tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy quận chiếm 35,13%, tham gia BTV Quận ủy chiếm 36,36%, tham gia Thường trực Quận ủy chiếm 66,66%; tỷ lệ nữ giữ chức danh trưởng, phó phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp quận chiếm 33,78%; nữ tham gia cấp ủy cấp phường chiếm 35,65%.

Hiện nay, ở quận Bình Thủy, các chức danh phó bí thư thường trực quận ủy, chủ tịch UBND quận, phó chủ tịch HÐND quận, chủ tịch Ủy ban MTTQVN quận, 4/8 bí thư đảng ủy phường, 7/8 chủ tịch và phó chủ tịch HÐND phường, 6/8 phó chủ tịch UBND phường là nữ… "Nhiều CB nữ được quan tâm quy hoạch, đào tạo nâng cao trình độ mọi mặt và được bổ nhiệm, bố trí các chức danh lãnh đạo, quản lý đã không ngừng phấn đấu, khẳng định năng lực công tác, tạo sự chuyển biến nhiều mặt của cơ quan, đơn vị" - đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn khẳng định.

Năm 2020, chị Lư Diệu Khanh được bổ nhiệm làm Trưởng Phòng Nội vụ quận. Chị Khanh cùng tập thể phòng đã tham mưu Thường trực UBND quận chỉ đạo thực hiện tốt các mặt công tác nội vụ, nhất là công tác sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền, công tác CB, công tác cải cách hành chính. Ðến nay, khối hành chính quận đã tinh giản và cắt giảm được biên chế đạt 10,75%, khối sự nghiệp quận cắt giảm và tinh giản đạt 22,89%, so với biên chế năm 2015; chỉ số cải cách hành chính của quận năm 2022 được xếp hạng 2 trong 9 quận. Từ năm 2020 đến nay, nhiều CB, công chức, viên chức quận được đi đào tạo, bồi dưỡng, trong đó có 7 người đi đào tạo thạc sĩ, nâng tỷ lệ CB, công chức, viên chức khối hành chính quận hiện nay có trình độ thạc sĩ đạt 18,4%, đại học đạt 79,2%, đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Chị Khanh bộc bạch: "Tôi sẽ tiếp tục cùng tập thể Phòng nỗ lực nghiên cứu, tham mưu giúp Thường trực UBND quận chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nội vụ. Qua đó, góp phần xây dựng hệ thống chính trị quận trong sạch, vững mạnh, xây dựng quận Bình Thủy phát triển".

Chị Phan Ngọc Kiều nhiều năm công tác tại phường An Thới, có nhiều nỗ lực trong thực hiện nhiệm vụ. Từ năm 2018 đến nay, chị được giao giữ chức Bí thư Ðảng ủy và được bầu giữ chức Chủ tịch HÐND phường. Chị Kiều cùng tập thể Thường trực Ðảng ủy, HÐND chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế, xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng Ðảng bộ thật sự trong sạch, vững mạnh. Ðặc biệt, mỗi năm chị Kiều cùng tập thể Ðảng ủy phường đề ra nghị quyết chỉ đạo vận động xã hội hóa được 5-7 tỉ đồng đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, chỉnh trang đô thị. Chị Kiều cùng tập thể cấp ủy, chính quyền phường lắng nghe nguyện vọng của nhân dân, đề nghị thành phố nâng cấp đường Trần Quang Diệu, đường Nguyễn Thông chống ngập nghẹt, tạo thuận lợi cho nhân dân đi lại, buôn bán và sinh hoạt...

Theo đồng chí Ðoàn Hoàng Sơn, Trưởng Ban Tổ chức Quận ủy, hiện nay, BTV Quận ủy đã thực hiện và phê duyệt rà soát bổ sung quy hoạch cấp ủy quận nhiệm kỳ 2020-2025 là 49 CB, trong đó 34,69% là nữ; quy hoạch cấp ủy quận nhiệm kỳ 2025-2030 là 52 CB, trong đó 32,69% là nữ. BTV Quận ủy sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi cho CB nữ học tập, đào tạo nâng cao trình độ và quan tâm bố trí CB nữ giữ các chức danh lãnh đạo, quản lý các cơ quan, đơn vị, nhằm từng bước nâng tỷ lệ CB nữ làm lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị của quận.

Chia sẻ bài viết