22/11/2017 - 21:18

Quản lý hiệu quả tài nguyên và môi trường 

Thực hiện chủ đề năm 2017 của TP Cần Thơ “Đẩy mạnh thu hút đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế”, từ đầu năm đến nay , ngành tài nguyên và môi trường (TN&MT) thành phố triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Qua đó, công tác quản lý nhà nước về TN&MT có nhiều tiến bộ, hiệu quả thiết thực.

Chuyển biến tích cực

Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Ngành luôn quan tâm thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố. Sở chủ động, tích cực đề xuất các giải pháp thu tiền sử dụng đất, khai thác quỹ đất tạo nguồn thu cho ngân sách nhà nước, thu hút đầu tư vào thành phố. So với chỉ tiêu, kế hoạch năm 2017 được UBND thành phố giao, đến nay Sở TN&MT đã đạt 90% kế hoạch.

Sở Tài nguyên và Môi trường thường xuyên thực hiện quan trắc môi trường nhằm kiểm soát chất lượng môi trường thành phố kịp thời và hiệu quả. Trong ảnh: Phân tích mẫu tại phòng thí nghiệm Trung tâm Quan trắc Tài nguyên và Môi trường.

Công tác thể chế hóa các chính sách, pháp luật của nhà nước luôn được quan tâm thực hiện, tạo thành hành lang pháp lý để tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về TN&MT. Thời gian qua, Sở đã rà soát, tham mưu ban hành mới 1 văn bản và sửa đổi bổ sung 3 văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực đất đai; 2 quy chế phối hợp; 2 Kế hoạch về quản lý và bảo vệ môi trường. Sở đang tổng hợp các ý kiến đóng góp từ các sở, ngành, UBND các quận huyện và hoàn chỉnh dự thảo trình UBND thành phố xem xét ban hành Quyết định quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; tham mưu xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện trong công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tham mưu điều chỉnh bảng giá đất các loại định kỳ 5 năm 2015-2019. Công tác thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất thực hiện kịp thời, theo đúng thẩm quyền, đảm bảo trình tự, thủ tục theo quy định, phù hợp quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt. Sở tổ chức kiểm tra chấn chỉnh việc tách thửa, phân lô, khu dân cư tự phát, chuyển mục đích trái phép trên địa bàn thành phố; trọng điểm là quận Bình Thủy, Ninh Kiều và Cái Răng.

10 tháng qua, Sở TN&MT thành phố đã tổ chức 15/12 cuộc thanh tra về đất đai, môi trường, khoáng sản và tài nguyên nước đối với 52 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất (đạt tỷ lệ 125% so với kế hoạch). Qua thanh tra, phát hiện 3 trường hợp vi phạm (2 trường hợp lĩnh vực tài nguyên nước và 1 trường hợp lĩnh vực môi trường), đã xử phạt vi phạm hành chính 363,442 triệu đồng. Ngoài ra, thẩm tra và xử phạt 1 trường hợp vi phạm hành chính về lĩnh vực môi trường do Công an quận Ninh Kiều chuyển đến, với số tiền 160 triệu đồng. Đến nay, các doanh nghiệp đã nộp tiền phạt vào ngân sách nhà nước theo đúng quy định.

Trong công tác quản lý và bảo vệ môi trường, Sở TN&MT thường xuyên tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm môi trường (20 đơn vị), xử lý triệt để các kiến nghị của người dân về ô nhiễm môi trường. Hoạt động thẩm định và hậu kiểm báo cáo đánh giá tác động môi trường trước và sau khi dự án hoạt động được thực hiện chặt chẽ. Tổ chức thu phí và thẩm định tờ khai phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp đạt khoảng 114,7 triệu đồng. Công tác quan trắc môi trường được thực hiện định kỳ theo kế hoạch, thường xuyên cập nhật kết quả quan trắc xâm nhập mặn trên địa bàn thành phố…

Nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ

Phát huy những kết quả đạt được và hoàn thành nhiệm vụ năm 2017, ông Nguyễn Chí Kiên, Phó Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Những tháng còn lại năm 2017, Sở TN&MT tiếp tục làm tốt công tác tham mưu UBND thành phố trình Chính phủ phê duyệt Dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối. Đồng thời, tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản; Danh mục các dự án cần thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha) trong năm 2018. Triển khai lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của cấp huyện theo quy định. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh các dự án do Sở làm chủ đầu tư. Sở tập trung hoàn thành công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư giai đoạn 1 khu đô thị Võ Văn Kiệt của Đề án khai thác quỹ đất thành phố 2017-2021. Bên cạnh đó, đầu tư giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư vào thành phố; tổ chức khai thác các khu đất để tạo nguồn thu cho ngân sách trong năm 2017. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các đơn vị, tổ chức được giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất để kịp thời tham mưu UBND thành phố xử lý đối với các trường hợp sử dụng đất sai mục đích. Tiếp thu và giải quyết thỏa đáng các trường hợp khiếu nại, tranh chấp của nhân dân, hạn chế không để xảy ra vụ việc kéo dài.

Trong buổi làm việc với Sở TN&MT về công tác quản lý TN&MT 10 tháng và phương hướng, nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Đào Anh Dũng đánh giá cao những kết quả đạt được của Sở TN&MT thành phố, đã làm tốt công tác tham mưu các văn bản phục vụ hiệu quả quản lý ngành; tập trung cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai, môi trường. Đồng thời, làm tốt công tác quản lý đất đai, thu hồi đất; lĩnh vực môi trường quản lý tốt và chặt chẽ hơn. Phó Chủ tịch Đào Anh Dũng yêu cầu Sở TN&MT tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các quy hoạch. Rà soát các nhiệm vụ chưa đạt, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm. Sở tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp nhân sự, kiện toàn bộ máy nhằm đạt hiệu quả cao hơn trong công tác quản lý TN&MT thành phố.

Bài, ảnh: T. TRINH 

Chia sẻ bài viết