30/05/2018 - 07:06

Hội Nông dân quận Bình Thủy

Phối hợp chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 5.200 lượt hội viên

(CT)- Nhiệm kỳ 2012-2017, Hội Nông dân quận Bình Thủy phối hợp với Phòng Kinh tế, Trạm khuyến nông quận mở 227 lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) cho 5.200 lượt hội viên; tổ chức 45 cuộc hội thảo mô hình nuôi dê an toàn sinh học, mô hình nuôi lươn không bùn, mô hình hoa treo chậu cho 817 lượt hội viên; tổ chức 37 cuộc hội thảo đầu bờ giới thiệu các mô hình làm ăn có hiệu quả cho 962 lượt hội viên. Hội Nông dân quận và Hội Nông dân các phường cũng đã tổ chức cho 608 cán bộ, hội viên nông dân tham quan các mô hình làm ăn có hiệu quả để trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng các tiến bộ KHKT trong sản xuất, chăn nuôi. Qua đó, 5 năm qua, toàn quận có 9.727 lượt hộ nông dân đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

T.T

Chia sẻ bài viết