12/02/2014 - 20:24

PHÁT HUY VAI TRÒ ĐƠN VỊ HỖ TRỢ CẢI CÁCH THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Với mục tiêu hỗ trợ các địa phương khắc phục những tồn tại, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong công tác cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), năm 2013, Sở Thông tin và Truyền thông (TTTT) TP Cần Thơ đã tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính, hỗ trợ ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các sở, ban ngành, các quận, huyện trên địa bàn thành phố. Qua công tác này, những tồn tại trong quá trình thực hiện CCTTHC tại Cần Thơ từng bước được khắc phục, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính ngày càng nâng cao.

Trong những năm qua, TP Cần Thơ đã có nhiều chủ trương, chính sách đầu tư phát triển CNTT trên tất cả các lĩnh vực, nhằm nâng cao trình độ ứng dụng CNTT của lực lượng cán bộ công chức, viên chức; nâng cao chất lượng và hiệu quả phục vụ quản lý hành chính nhà nước... Theo Sở TTTT TP Cần Thơ, để xây dựng Chính phủ điện tử, CNTT đóng vai trò thiết yếu, là công cụ giúp tăng năng suất lao động, giảm chi phí hoạt động. Trong CCHC, CNTT góp phần tự động hóa, đơn giản hóa các quy trình, thủ tục hành chính, cải tiến các hình thức cung cấp dịch vụ công...

Cán bộ tại mô hình Một cửa hiện đại huyện Phong Điền hướng dẫn, hỗ trợ người dân điền mẫu hồ sơ khi đến giải quyết thủ tục hành chính. 

Từ những tiện lợi trên, Sở TTTT đã đẩy mạnh các hoạt động như: cung cấp dịch vụ công tại các xã nông thôn mới, các sở, ban ngành, các quận, huyện với các chỉ tiêu về “Ứng dụng CNTT trong quản lý một cửa” và “Ứng dụng CNTT từ mức độ 2 trở lên”; triển khai đề án “Đưa Việt Nam sớm trở thành nước mạnh về CNTT và truyền thông” tại TP Cần Thơ. Bên cạnh đó, Sở đã hoàn thành và phát huy hiệu quả mạng truyền số liệu chuyên dùng kết nối các cơ quan Đảng và Nhà nước tới cấp huyện, hạ tầng mạng diện rộng của thành phố tiếp tục được duy trì và nâng cấp; đầu tư hoàn thành và phát huy hiệu quả hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến giữa UBND TP Cần Thơ với các đơn vị trọng điểm... Ông Nguyễn Trung Nhân, Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ, cho biết: “Hệ thống hội nghị truyền hình giữa UBND thành phố với các đơn vị trọng điểm góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho các cuộc họp. Nhất là đối với các quận, huyện, hội nghị trực tuyến đã góp phần giảm rất nhiều về thời gian đi lại, chi phí hội họp... Bên cạnh đó, cán bộ công chức cũng từng bước tăng cường sử dụng thư điện tử phục vụ trao đổi văn bản góp phần giảm giấy in, chi phí đi lại... Ước tính tỷ lệ cán bộ công chức, viên chức thường xuyên sử dụng thư điện tử xxx@cantho.gov.vn trong năm 2013 trên 80%”.

Mô hình ứng dụng CNTT tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của 9/9 quận, huyện và 85/85 xã, phường, thị trấn trên địa bàn TP Cần Thơ được triển khai và thực hiện có hiệu quả cao nhờ sự nỗ lực của Sở TTTT trong việc tập huấn, hướng dẫn thao tác ứng dụng CNTT trong giải quyết thủ tục hành chính. Mô hình đã giúp cho các quận, huyện, các sở ngành, các xã, phường, thị trấn giải quyết hồ sơ cho công dân được nhanh chóng và minh bạch hơn.

Với sự hỗ trợ của Sở TTTT TP Cần Thơ, Bộ phận một cửa điện tử ứng dụng CNTT tại UBND huyện Cờ Đỏ đi vào hoạt động hơn 2 năm nay. Nhờ đó, hiệu quả công tác giải quyết thủ tục hành chính năm sau cao hơn năm trước. Huyện Thới Lai cũng được Sở TTTT hỗ trợ kỹ thuật, ứng dụng CNTT vào bộ phận tiếp nhận và trả kết quả vừa tròn 2 năm. Ông Đoàn Tiến Nhanh, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Thới Lai, cho biết: “Cũng như các địa phương khác, mô hình một cửa hiện đại ứng dụng CNTT của huyện đã đáp ứng công bằng, công khai, minh bạch trong giải quyết thủ tục hành chính, giúp tổ chức và cá nhân có thể theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước ở bất cứ thời điểm nào và ở đâu, tiết kiệm được thời gian và chi phí đi lại. Sau khi được Sở TTTT tập huấn, hướng dẫn sử dụng hệ thống điện tử tại mô hình, cán bộ tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã thành thạo quy trình sử dụng, giải quyết thủ tục hành chính cho người dân nhanh gọn, có khoa học và hiệu quả hơn”. Trong 2 năm qua, bộ phận một cửa hiện đại huyện Thới Lai đã tiếp nhận và giải quyết 100% hồ sơ đúng hẹn, đúng quy trình.

Công tác tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa hiện đại của Sở TTTT TP Cần Thơ cũng được thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2013, Sở TTTT tiếp nhận và trả kết quả đúng hẹn 221/221 hồ sơ cấp phép trong các lĩnh vực xuất bản, cấp phép xuất bản bản tin, cấp phép trong lĩnh vực bưu chính và chuyển phát... Các thủ tục hành chính trên được Sở đăng tải công khai trên Cổng Thông tin điện tử TP Cần Thơ, niêm yết tại cơ quan. Để công tác CCTTHC có hiệu quả cao, Sở TTTT thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra CCHC tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của sở. Đồng thời, các phòng chuyên môn lồng ghép nội dung kiểm tra thông qua các đợt kiểm tra chéo, các đợt đánh giá nội bộ về hệ thống quản lý chất lượng CCTTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

Ông Nguyễn Trung Nhân, Giám đốc Sở TTTT TP Cần Thơ, nói: “Năm 2014, công tác CCTTHC của sở cũng như của các quận, huyện, các sở, ban ngành, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố sẽ tiếp tục được nâng cao. Qua đó, tiếp tục thực hiện chủ đề năm “Cải cách hành chính, huy động mọi nguồn lực, hướng về cơ sở”; duy trì hệ thống quản lý chất lượng mô hình một cửa hiện đại theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008; triển khai và thực hiện tốt kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2014... Đặc biệt, thành phố đúc kết kinh nghiệm, lựa chọn giải pháp phù hợp nhất để nâng cấp mô hình một cửa điện tử hiện đại và tăng cường cung cấp dịch vụ công mức độ 3 ở một số địa phương và các sở, ngành trong năm 2014. Hoạt động này với mục tiêu hỗ trợ các cấp, các ngành của TP Cần Thơ phát huy và đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành, thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước”.

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết