23/04/2014 - 20:28

THỐT NỐT

Phát huy hiệu quả mô hình cải cách hành chính một cửa điện tử

(CT)- Theo UBND quận Thốt Nốt, từ đầu năm đến nay, mô hình Một cửa điện tử của quận đã tiếp nhận trên 2.500 hồ sơ đăng ký giải quyết thủ tục hành chính các lĩnh vực xây dựng, đất đai, kinh doanh, môi trường, chứng thực... Qua đó, có 98% hồ sơ được giải quyết trước hẹn và đúng hẹn. Đạt kết quả trên là nhờ các mô hình này được đầu tư cơ sở vật chất hiện đại, kỹ năng nghiệp vụ, giao tiếp... tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của quận và các phường. Bên cạnh đó, quận Thốt Nốt bố trí cán bộ phụ trách tiếp nhận, giải quyết hồ sơ phù hợp chuyên môn, kiến thức. Hiện Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả quận có 7 cán bộ phụ trách, trong đó có 1 chuyên viên Văn phòng HĐND - UBND quận làm tổ trưởng, 6 tổ viên thuộc các phòng, ban chuyên môn. Tại bộ phận Một cửa hiện đại các phường được bố trí từ 6 đến 9 cán bộ phụ trách, trong đó, cán bộ công chức văn phòng UBND phường làm tổ trưởng...

Từ nay đến cuối năm 2014, các mô hình nêu trên tiếp tục phát huy hiệu quả, giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, khoa học, đúng hẹn cho nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp... Đồng thời, quận Thốt Nốt đang xúc tiến đầu tư xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với một số lĩnh vực giải quyết thủ tục hành chính cấp quận, nhằm nâng cao hiệu quả và thực hiện chương trình cải cách hành chính ngày càng tốt hơn.

H.V

Chia sẻ bài viết