25/12/2019 - 16:18

Phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực

(CT) – Ngày 25-12-2019, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) Đào Ngọc Dung chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ lĩnh vực lao động, người có công và xã hội năm 2020. Đến dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam. Phó Chủ tịch UBND thành phố Võ Thị Hồng Ánh dự tại điểm cầu TP Cần Thơ. 

 Năm 2019, ngành LĐ-TB&XH hoàn thành các chỉ tiêu Quốc hội, Chính phủ giao, cụ thể: Tỷ lệ thất nghiệp lao động trong độ tuổi khu vực thành thị 3,12%; tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 62%, trong đó, tỷ lệ lao động qua đào tạo có văn bằng, chứng chỉ đạt 24%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1,3%, riêng các huyện nghèo giảm gần 5% so với cuối năm 2018. Trong năm, cả nước tạo việc làm khoảng 1,655 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch, trong đó, trên 147.000 lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, đạt 122,8% kế hoạch. Cả nước có 16 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội; 13 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp... Cả nước có 1.912 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tuyển sinh khoảng 2,338 triệu người, đạt 103,5% kế hoạch; hỗ trợ đào tạo nghề khoảng 810.000 lao động nông thôn, đạt 101,25% kế hoạch; tốt nghiệp khoảng 2,2 triệu người, đạt 100,2% kế hoạch. Các địa phương thực hiện đầy đủ các chính sách cho đối tượng người có công. Tỷ lệ hộ nghèo bình quân cả nước giảm còn dưới 4%; trợ cấp xã hội hằng tháng và cấp thẻ bảo hiểm y tế trên 2,989 triệu người. Đến nay, cả nước có 70% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt được trợ giúp; 55% xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em. Công tác bình đẳng giới ngày càng đi vào thực chất, nâng cao vai trò, địa vị phụ nữ. Các địa phương tập trung các giải pháp cai nghiện ma túy, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật phòng, chống mại dâm...

Năm 2020, cả nước phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu: tỷ lệ thất nghiệp lao động trong độ tuổi khu vực thành thị dưới 4%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%, trong đó, tỷ lệ lao động có văn bằng, chứng chỉ đạt 25%; tỷ lệ hộ nghèo giảm 1-1,5%, riêng các huyện nghèo nghèo giảm 4%. Cả nước tạo việc làm cho 1,610 triệu người, trong đó, có 130.000 người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội đạt 33,5%; tuyển mới giáo dục nghề nghiệp khoảng 2,260 triệu người, tốt nghiệp khoảng 2,190 triệu người…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân ghi nhận và biểu dương thành quả ngành LĐ-TB&XH năm 2019, đồng thời lưu ý, thời gian tới, Bộ LĐ-TB&XH tham mưu Chính phủ khẩn trương ban hành các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động; tiếp tục hoàn thiện các thể chế, trong đó lưu ý chính sách cải cách tiền lương, bảo hiểm xã hội. Cả nước tập trung đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động; nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp, thị trường lao động và yêu cầu phát triển cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Bên cạnh tiếp tục thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, cả nước kiên trì thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững; triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện và lành mạnh, thực hiện tốt hơn công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, xử lý nghiêm các hành vi bạo lực, xâm hại trẻ em; quan tâm thúc đẩy bình đẳng giới, thu hẹp khoảng cách về giới; đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội...

 A.P

Chia sẻ bài viết