06/02/2023 - 19:33

Phấn đấu cuối năm 2023 có 78% xã đạt chuẩn nông thôn mới 

(CT) - Năm 2023, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM); nhất là 6 chương trình chuyên đề chuyên sâu, gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, theo hướng đi vào chiều sâu, đảm bảo chất lượng và bền vững. Phấn đấu hết năm 2023, tỷ lệ xã đạt chuẩn NTM là 78%; ít nhất 270 đơn vị cấp huyện đạt chuẩn/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có khoảng 7-8 tỉnh/thành phố được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM; có 9.500 sản phẩm thuộc chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được công nhận đạt từ 3 sao trở lên.

TP Cần Thơ có 100% xã NTM, 21/36 xã NTM nâng cao.

Ðến cuối năm 2022, cả nước có 6.009 xã (tỷ lệ 73,06%) đạt chuẩn NTM, tăng 4,8% so với cuối năm 2021. Trong đó, có 937 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, tăng 434 xã so với cuối năm 2021 và 110 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, tăng 67 xã so với cuối năm 2021. Có 255 đơn vị cấp huyện thuộc 58 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM, tăng 42 đơn vị so với cuối năm 2021. Trong 18 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có 100% số xã đạt chuẩn NTM, có 5 tỉnh (Nam Ðịnh, Ðồng Nai, Hà Nam, Hưng Yên và Hải Dương) đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM. Ðến hết năm 2022, có 8.689 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên với hơn 4.273 chủ thể tham gia.

Tin, ảnh: KIM PHÚC

Chia sẻ bài viết