20/02/2020 - 15:27

Niềm tin giảm nghèo 

Năm qua, TP Cần Thơ triển khai thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, tạo điều kiện để người nghèo thụ hưởng đầy đủ và kịp thời các chương trình, chính sách hỗ trợ của Nhà nước để thoát nghèo. Thành quả giảm nghèo năm qua còn thể hiện sự quyết tâm và đồng thuận của người nghèo...

Đa dạng sự trợ giúp

Năm 2019, thành phố thực hiện nhiều chương trình, chính sách trợ giúp hộ nghèo: vận động xây dựng 582 căn nhà ở, số tiền 23,280 tỉ đồng; cấp 27.947 thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) người nghèo, 41.079 thẻ BHYT người cận nghèo; hỗ trợ 694 triệu đồng chi phí học tập cho 6.382 học sinh nghèo; tư vấn và trợ giúp pháp lý 588 lượt người nghèo, cận nghèo; phát vay 728,404 tỉ đồng hỗ trợ 21.522 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác phát triển sản xuất, mua bán nhỏ; 718 người nghèo, cận nghèo được học nghề, tạo việc làm… Các địa phương và tổ chức đoàn thể nhân rộng 47 mô hình sinh kế, giảm nghèo, với 207 hộ nghèo, cận nghèo tham gia, kinh phí thực hiện là 5.046,66 triệu đồng, Ngoài ra, các Hội, đoàn thể, tổ chức xã hội còn triển khai nhiều hoạt động lồng ghép giảm nghèo, như: dạy nghề và giải quyết việc làm, vận động học bổng, dụng cụ học tập, hỗ trợ cây con giống, xây dựng và sửa chữa nhà ở, khám và cấp thuốc điều trị miễn phí…, với số tiền trên 328,4 tỉ đồng.

Nhiều địa phương vận  động người nghèo, cận nghèo tham gia học nghề may gia dụng gắn với tạo việc làm phù hợp.

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, năm qua, các quận, huyện tích cực hưởng ứng, chủ động thúc đẩy các hoạt động giảm nghèo, chăm lo ngày càng tốt hơn nhu cầu đời sống vật chất, tinh thần người nghèo, cận nghèo. Tùy tình hình thực tế, các địa phương nghiên cứu và đề ra giải pháp phù hợp đời sống hộ nghèo. Chẳng hạn, quận Cái Răng phát huy tốt thế mạnh có nhiều cơ sở kinh doanh, dịch vụ để giải quyết việc làm; hỗ trợ hộ nghèo vay vốn để mua bán nhỏ. Ngành, đoàn thể quận Cái Răng phối hợp thẩm định, phát vay vốn ưu đãi 148,610 tỉ đồng giúp 4.976 hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo mở rộng sản xuất, mua bán nhỏ. Cuối năm 2019, toàn quận Cái Răng có 74 hộ nghèo, tỷ lệ 0,23%; 881 hộ cận nghèo, tỷ lệ 2,79%. Huyện Cờ Đỏ phát huy thế mạnh dạy nghề gắn với giải quyết việc làm, lồng ghép xây dựng và duy trì các mô hình giảm nghèo. Chị Sơn Thị Lang, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ ấp Thới Hòa B, thị trấn Cờ Đỏ, phấn khởi nói: “Hiện mô hình đan lục bình thu hút khoảng 180 phụ nữ, hằng tháng thu nhập 2,5 đến 3 triệu đồng/chị. Không chỉ giúp chị em ổn định thu nhập, giảm nghèo, còn hiểu biết, nắm bắt nhiều kiến thức thiết thực, bổ ích để tiến bộ, vươn lên làm chủ cuộc sống”. Cuối năm 2019, toàn huyện còn 0,81% hộ nghèo (426 hộ), 3,63% hộ cận nghèo (1.106 hộ). 

Tuy nhiên, quá trình giảm nghèo của thành phố tồn tại một số khó khăn. Đội ngũ cán bộ giảm nghèo các cấp luôn biến động, thay đổi, ảnh hưởng chất lượng quản lý hộ nghèo, đào tạo nâng cao năng lực công tác. Một số  địa phương chưa thật sự quan tâm nhân rộng các mô hình giảm nghèo hiệu quả; một bộ phận hộ nghèo, cận nghèo chưa chú trọng học nghề, tạo việc làm ổn định, lâu dài; thiếu ý chí nỗ lực vươn lên thoát nghèo…

Giảm còn 0,16% hộ nghèo

Qua điều tra, khảo sát, tỷ lệ hộ nghèo của thành phố là 0,66%; tỷ lệ hộ cận nghèo là 2,89%. Để đạt mục tiêu giảm còn 0,16% hộ nghèo cuối năm 2020, thành phố tập trung triển khai các hoạt động trợ giúp thiết thực về nhà ở, y tế, học tập, việc làm, vốn, pháp lý, kiến thức khoa học kỹ thuật; tiền điện; trợ cấp thường xuyên đối tượng bảo trợ xã hội… Theo ông Tiêu Minh Dưỡng, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố, khi triển khai thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo năm 2020, thành phố cần có những giải pháp đồng bộ, phù hợp để các đối tượng thụ hưởng tiếp cận thuận lợi, hiệu quả các chương trình, chính sách trợ giúp, nhất là về vốn vay, việc làm, chăm sóc sức khỏe... Mặt khác, vấn đề then chốt là các tổ chức, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, giáo dục người nghèo, cận nghèo ý thức tự lực cánh sinh; vận dụng linh hoạt, sáng tạo sự hỗ trợ của Nhà nước như cơ hội vươn lên, không thụ động chờ được giúp đỡ…

Từ nền tảng năm 2019, thành phố triển khai thực hiện mục tiêu giảm nghèo năm 2020 và bước vào giai đoạn 5 năm tới. Với niềm tin, quyết tâm và nỗ lực, thành phố đang và sẽ thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững, là điểm tựa vững chắc để người nghèo thành phố từng bước vươn lên khấm khá.

Bài, ảnh: ANH PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết
Từ khóa
giảm nghèo