16/03/2018 - 21:17

Người tham gia bán hàng đa cấp có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp bán hàng đa cấp

(CT)- Đó là một trong những điểm được quy định tại Nghị định 40/2018/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp vừa được Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ký ban hành.

Ngoài các chương quy định chung, đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp (BHĐC), quản lý hoạt động BHĐC tại địa phương, quản lý người BHĐC, chương V về hoạt động BHĐC của Nghị định 40 quy định rõ trách nhiệm của doanh nghiệp BHĐC (Điều 40). Theo đó, doanh nghiệp niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp mẫu hợp đồng tham gia BHĐC, kế hoạch trả thưởng, chương trình đào tạo cơ bản, quy tắc hoạt động. Thực hiện đúng quy tắc hoạt động đã đăng ký. Xây dựng, công bố giá bán của hàng hóa được kinh doanh theo phương thức đa cấp và tuân thủ giá bán đã công bố. Xuất hóa đơn theo từng giao dịch bán hàng cho từng người tham gia BHĐC của doanh nghiệp và khách hàng mua trực tiếp từ doanh nghiệp. Giám sát hoạt động của người tham gia BHĐC để bảo đảm người tham gia BHĐC thực hiện đúng hợp đồng tham gia BHĐC, quy tắc hoạt động và kế hoạch trả thưởng của doanh nghiệp…

Đặc biệt, Điều 47 của Nghị định quy định người tham gia BHĐC có quyền trả lại hàng hóa đã mua từ doanh nghiệp BHĐC, bao gồm cả hàng hóa được mua theo chương trình khuyến mại, trong thời gian 30 ngày kể từ ngày nhận hàng. Hàng hóa trả lại phải còn nguyên bao bì, tem, nhãn; có kèm theo hóa đơn mua số hàng hóa được yêu cầu trả lại. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày người tham gia BHĐC có yêu cầu trả lại hàng hóa hợp lệ, doanh nghiệp BHĐC có trách nhiệm mua lại các hàng hóa đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 của Điều này và hoàn trả theo mức thỏa thuận với người tham gia BHĐC nhưng không thấp hơn 90% số tiền mà người tham gia BHĐC đã trả để nhận số hàng hóa đó. Doanh nghiệp BHĐC có quyền khấu trừ/thu lại tiền hoa hồng, tiền thưởng và các lợi ích kinh tế khác mà người tham gia BHĐC và người tham gia BHĐC khác đã nhận liên quan đến số hàng hóa bị trả lại. Trường hợp hợp đồng tham gia BHĐC chấm dứt, doanh nghiệp BHĐC có trách nhiệm mua lại hàng hóa đã bán cho người tham gia BHĐC theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, khoản 4 và khoản 5 của điều này.

Ngoài ra, Nghị định 40 cũng quy định tổng trị giá hoa hồng, tiền thưởng và lợi ích kinh tế khác, bao gồm cả lợi ích được hưởng theo chương trình khuyến mại, trả cho người tham gia BHĐC trong một năm quy đổi thành tiền không được vượt quá 40% doanh thu BHĐC trong năm đó của doanh nghiệp BHĐC…

Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 2-5-2018.

LINH CHI

Chia sẻ bài viết