24/10/2014 - 20:26

Người làm công việc vận hành, sửa chữa điện phải được huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện

Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư số 31/2014/TT-BCT quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 18-11-2014.

Thông tư này quy định chi tiết một số nội dung về an toàn điện bao gồm: Huấn luyện an toàn, xếp bậc và cấp thẻ an toàn điện; nối đất kết cấu kim loại của nhà ở, công trình trong và liền kề hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện trên không đối với điện áp từ 220 kV trở lên phòng tránh điện cảm ứng; biển báo an toàn điện; thỏa thuận khi xây dựng nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây dẫn điện cao áp trên không, chế độ báo cáo tai nạn điện và các vi phạm đối với hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp.

Trong đó, thời gian huấn luyện tối thiểu 24 giờ đối với người lao động mới được tuyển dụng, huấn luyện lần đầu; 8 giờ đối với huấn luyện định kỳ hàng năm và tối thiểu 12 giờ đối với người lao động chuyển đổi vị trí công việc hoặc thay đổi bậc an toàn hay có sự thay đổi thiết bị, công nghệ, khi kết quả kiểm tra của người lao động không đạt yêu cầu hoặc khi người lao động đã nghỉ làm việc từ 6 tháng trở lên. Tùy điều kiện cụ thể, người sử dụng lao động có thể tổ chức huấn luyện riêng về an toàn điện hoặc kết hợp huấn luyện các nội dung về an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng cháy chữa cháy hoặc huấn luyện khác theo quy định của pháp luật. Thông tư còn quy định về trách nhiệm nối đất, theo đó, khi xây dựng nhà ở, công trình ở nơi đã có công trình lưới điện cao áp, chủ sở hữu, người sử dụng hợp pháp nhà ở công trình phải tự lắp đặt hệ thống nối đất hoặc có đơn đề nghị đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp lắp đặt hệ thống nối đất và phải chịu mọi chi phí. Trường hợp công trình lưới điện cao áp xây dựng sau khi đã có nhà ở, công trình, chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp sẽ lắp đặt hệ thống nối đất và chịu mọi chi phí.

P.N (Thực hiện)

Chia sẻ bài viết