12/05/2019 - 17:24

Đồng chí Lê Hoàng Danh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Mỹ Khánh

Nghiêm túc tự soi rọi, ngăn ngừa các biểu hiện suy thoái

Nghị quyết 04 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đã chỉ ra 27 nhóm biểu hiện suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Thực hiện nghị quyết, Huyện ủy Phong Điền đã ban hành 108 biểu hiện cụ thể để đảng viên soi rọi và cam kết ra sức rèn luyện, phấn đấu  không vi phạm. Bên cạnh đó, các đảng viên của Đảng bộ xã cũng đăng ký làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh bằng những việc làm cụ thể.

Theo tôi, muốn thực hiện nghị quyết thật sự hiệu quả, cần nâng cao nhận thức, hành động của mỗi cán bộ, đảng viên. Mỗi cá nhân phải thực hiện nghị quyết nghiêm túc; gương mẫu và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; không ngừng tu dưỡng, rèn luyện và tự giác thực hiện, đấu tranh ngăn chặn các biểu hiện lệch lạc trong nhận thức, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) phải song hành với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp ủy cũng cần tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng; kịp thời triển khai để cán bộ đảng viên quán triệt và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Muốn phát huy vai trò của các đảng viên trong tham gia xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, cấp ủy cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ đúng theo các quy định hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” cũng như giúp cán bộ, đảng viên khắc phục những hạn chế để hoàn thiện bản thân.

Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp cần tăng cường kiểm tra, giám sát để kịp thời chấn chỉnh nhằm đưa hoạt động của các tổ chức cơ sở đảng đạt hiệu quả, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

THANH THY (ghi)

Chia sẻ bài viết