28/06/2017 - 20:59

Nét đẹp công chức, viên chức trẻ

Anh Ngô Thành Kha, Bí thư Đoàn Khối Cơ quan Dân Chính Đảng TP Cần Thơ, cho biết, nhiệm kỳ 2017-2022, Đoàn khối sẽ nghiên cứu thực hiện Đề án xây dựng Quỹ thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội; Đề án xây dựng Phòng Khám thanh niên "Vì sức khỏe cộng đồng, vì an sinh xã hội". Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tuyên truyền, giáo dục và đánh giá phân loại chất lượng đoàn viên cũng như cơ sở Đoàn trực thuộc.
Chia sẻ bài viết