26/05/2020 - 09:44

Nền tảng phát triển trong giai đoạn mới 

Nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ phường Trung Nhứt, quận Thốt Nốt đã lãnh đạo thực hiện đạt và vượt tất cả 22 chỉ tiêu chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội (ĐH) Đảng bộ phường lần thứ XIV đề ra, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao đời sống nhân dân, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn. Kết quả đó tạo nền tảng vững chắc để phường phát triển hơn trong giai đoạn mới.

Mô hình trồng rau sạch trong nhà lưới của người dân phường Trung Nhứt mang lại hiệu quả kinh tế cao. 

Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Theo đồng chí Nguyễn Văn Dẫn, Bí thư Đảng ủy phường Trung Nhứt, Đảng ủy và các chi ủy tổ chức quán triệt, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng, đến cán bộ (CB), đảng viên (ĐV) kịp thời. Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị được thực hiện nghiêm túc. Qua đó, nhiều tập thể, cá nhân đã khắc phục được hạn chế, khuyết điểm; nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác Hồ. Công tác kiểm tra, giám sát được quan tâm thường xuyên, nhất là quan tâm kiểm tra ĐV chấp hành các chỉ thị, nghị quyết, quy định, Điều lệ Đảng. Trong nhiệm kỳ, Đảng bộ phường chỉ có 2 ĐV vi phạm.

Song song đó, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy và các chi bộ quan tâm công tác phát triển ĐV. Đảng bộ phường đã kết nạp được 60 ĐV, đạt 100% kế hoạch. Công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng CB, công chức được chú trọng. Đến nay, tất cả CB, công chức đều đạt chuẩn trình độ theo quy định, có 5 CB cao cấp và hầu hết CB, công chức đều có trình độ chuyên môn đại học.

Đồng chí Nguyễn Văn Dẫn, Bí thư Đảng ủy phường, khẳng định: “Nhờ thực hiện tốt các mặt công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 5 năm qua, Đảng bộ phường Trung Nhứt được Ban Thường vụ Quận ủy Thốt Nốt công nhận đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ, riêng năm 2018 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm

Cùng với tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Đảng ủy phường Trung Nhứt xem việc thực hiện các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm. Đảng ủy chỉ đạo tạo thuận lợi mọi mặt, thu hút 2 doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất kinh doanh, nâng tổng số cơ sở công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp của phường lên 47 cơ sở; tăng thêm 21 hộ thương mại - dịch vụ, nâng tổng số cơ sở thương mại - dịch vụ toàn phường lên 781 cơ sở. Đảng ủy chỉ đạo xây dựng được 136ha cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng xuất khẩu; chuyển đổi 81,5ha sản xuất lúa lương thực sang sản xuất lúa giống, hiệu quả mỗi héc-ta cao hơn sản xuất lúa lương thực từ 2-4 triệu đồng/vụ. Đồng thời, chỉ đạo xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn mang lại hiệu quả kinh tế mỗi vụ 66 triệu đồng/công đất; chuyển đổi hơn 20ha ruộng sang vườn trồng cây ăn trái, nâng tổng diện tích vườn cây ăn trái của phường lên 32,4ha.

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy phường chỉ đạo huy động nhiều nguồn lực được hơn 2 tỉ đồng xây dựng và sửa chữa 59 nhà tình nghĩa, nhà Đại đoàn kết, nhà tình thương tặng các hộ chính sách, hộ nghèo. Đến nay, phường không có người dân phải sống trong nhà xiêu vẹo, dột nát; tỷ lệ hộ nghèo của phường chỉ còn 0,9%, giảm 5,36% so với năm 2016.

Hiện nay, trên địa bàn phường Trung Nhứt, hầu hết cầu đường giao thông đều mở rộng, tráng bê tông và trải nhựa sạch đẹp, lưu thông thuận tiện. Trong 5 năm qua, phường đã huy động được gần 12 tỉ đồng; trong đó, nhân dân đóng góp gần 5,2 tỉ đồng nâng cấp, mở rộng và tráng bê tông 16 tuyến đường dài 5.872m đường, mặt rộng 4m; vận động nhân dân đóng góp hơn 1 tỉ đồng bắc 5 cây cầu và lắp đèn chiếu sáng 4 tuyến đường dài 2.800m... Với nỗ lực quyết tâm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2019, phường Trung Nhứt đã đạt chuẩn văn minh đô thị.

Về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020-2025, đồng chí Nguyễn Văn Dẫn cho biết: Ban Chấp hành Đảng bộ phường đã xây dựng dự thảo 16 chỉ tiêu chủ yếu; trong đó, có 3 chỉ tiêu về kinh tế, 8 chỉ tiêu về văn hóa - xã hội, 2 chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh, 3 chỉ tiêu về xây dựng Đảng. Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015-2020 sẽ trình tại ĐH Đảng bộ phường lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020-2025 xem xét, thảo luận và quyết định.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết