03/02/2013 - 20:17

Nâng cao trách nhiệm của đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú

Nhờ sự đóng góp và tích cực tuyên truyền, vận động của đảng viên giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, các tuyến đường ở phường An Nghiệp đã được nâng cấp, mở rộng.

Theo đánh giá của cấp ủy các địa phương trong TP Cần Thơ, thời gian qua, phần lớn đảng viên (ĐV) đang công tác tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được cấp ủy đảng giới thiệu về sinh hoạt nơi cư trú theo Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15-6-2000 của Bộ Chính trị đều phát huy tính tiền phong, gương mẫu. Bên cạnh tham gia đóng góp ý kiến thiết thực giúp cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, các ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú còn tích cực vận động gia đình và nhân dân đóng góp xây dựng nhiều công trình kết cấu hạ tầng…Tuy nhiên, vẫn còn một số ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú vẫn chưa phát huy tính tiền phong, gương mẫu làm ảnh hưởng uy tín của cơ quan, đơn vị và phong trào của địa phương nơi cư trú.

* NÊU CAO TÍNH TIỀN PHONG, GƯƠNG MẪU

Theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, đến cuối năm 2012, TP Cần Thơ có 35.438 ĐV; trong đó diện giới thiệu về giữ mối liên hệ nơi cư trú là 17.549 ĐV (chiếm 49,52% tổng số ĐV); số ĐV cấp ủy đã giới thiệu được 17.260 ĐV.

Năm 2012, hầu hết các ĐV được cấp ủy cơ quan, đơn vị giới thiệu giữ mỗi liên hệ với cấp ủy nơi cư trú đều thực hiện đúng quy định, hướng dẫn; có ý thức tham gia các buổi sinh hoạt do cấp ủy địa phương nơi cư trú tổ chức; tích cực đóng góp ý kiến cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương; tích cực tuyên truyền, vận động gia đình, nhân dân hưởng ứng thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng tại địa phương. Đồng chí Võ Thị Đông Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy), cho biết: “Năm 2012, Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa tiếp nhận 529 ĐV giữ mối liên hệ nơi cư trú. Qua 2 đợt tổ chức sinh hoạt (giữa năm và cuối năm), có 86% ĐV tham gia; số còn lại vắng do bận công tác và do gia đình có từ 2 ĐV trở lên chỉ tham gia 1 người… Tại mỗi kỳ sinh hoạt, các ĐV tham gia đóng góp từ 5-6  lượt ý kiến. Qua đó đã giúp Đảng ủy, UBND phường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả trên lĩnh vực xây dựng kết cấu hạ tầng, chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự…”. Bên cạnh đóng góp ý kiến tại các buổi sinh hoạt, trong quá trình địa phương tổ chức thực hiện nâng cấp các công trình hầu hết ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú còn gương mẫu, đi đầu trong đóng góp, vận động nhân dân đóng góp; gương mẫu trong thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các phong trào tại địa phương. Điển hình như năm 2012, phường thực hiện nâng cấp hẻm 314, đường Cách Mạng Tháng Tám và các hẻm nhánh ở khu vực 2, khu vực 4; lắp đặt cống thoát nước ở khu vực 4, khu vực 5… các ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú đã hưởng ứng và đóng góp nhiệt tình, giúp địa phương thực hiện các công trình hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng.

Theo đồng chí Nguyễn Thị Kim Thảo, Trưởng ban Tổ chức Quận ủy Bình Thủy, năm 2012, các cấp ủy đảng 8 phường trong quận đã tiếp nhận 4.253 ĐV ở các cơ quan, đơn vị về giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú. Hầu hết các ĐV này đều nêu cao ý thức, trách nhiệm trong đóng góp xây dựng địa phương; có trên 90% ĐV giữ mối liên hệ tham gia đầy đủ các đợt sinh hoạt… Vì thế, có trên 93% ĐV được cấp ủy nơi cư trú nhận xét đánh giá tốt.

Ở quận Ninh Kiều, năm 2012, các cấp ủy đảng 13 phường đã tiếp nhận 10.430 ĐV ở các cơ quan, đơn vị giới thiệu về sinh hoạt. Qua 2 đợt tổ chức sinh hoạt có 88,52% ĐV tham gia. Theo đánh giá của lãnh đạo Ban Tổ chức Quận ủy Ninh Kiều, đa phần ĐV giữ mối liên hệ nơi cư trú ở các khu vực và các phường trong quận đều phát huy tốt vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp vào sự phát triển của địa phương. Vì thế, có trên 98% ĐV được cấp ủy nơi cư trú nhận xét, đánh giá tốt. Đồng chí Đinh Minh Hùng, Bí thư Chi bộ khu vực 2, phường An Nghiệp, cho biết: “Năm 2012, trên địa bàn khu vực 2 triển khai các dự án xây dựng Bờ kè tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng, xây dựng Khu dân cư và Thương mại chợ An Nghiệp và nâng cấp một số tuyến hẻm. Nhờ sự gương mẫu, ủng hộ và tuyên truyền vận động của nhiều ĐV trong tổng số 98 ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú nên các công trình đều thực hiện thuận lợi, đúng tiến độ; riêng hai dự án xây dựng Bờ kè tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng và xây dựng Khu dân cư và Thương mại chợ An Nghiệp hầu hết bà con đều thống nhất bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.

Không riêng quận Bình Thủy, Ninh Kiều, theo thống kê của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, năm 2012, hầu hết các ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ nơi cư trú trên địa bàn thành phố đều phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, tích cực đóng góp và tham gia các phong trào tại địa phương nên có 94,23% được nhận xét đánh giá tốt.

* VẪN CÒN NHỮNG ĐẢNG VIÊN THIẾU NHIỆT TÌNH

Bên cạnh những ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú gương mẫu, năm 2012, vẫn còn một số ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú chưa phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu. Đồng chí Võ Thị Đông Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa (quận Bình Thủy) cho biết: “Năm 2012, vẫn 2,08% ĐV giữ mối liên hệ vắng sinh hoạt 2 lần, một số đồng chí chưa gương mẫu trong đóng, nộp các khoản thuế, quỹ, làm ảnh hưởng đến tiến độ thu của phường; một số đồng chí còn xây nhà không phép, sai phép làm cho địa phương khó xử lý và tuyên truyền vận động nhân dân…”. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, cán bộ tổ chức phường An Nghiệp, nói: “Trong số 418 ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ nơi cư trú, năm qua vẫn còn trường hợp chưa gương mẫu về đạo đức, lối sống; có đồng chí chưa tuyên truyền vận động để người thân xây dựng nhà trái phép…”. Cá biệt, một số trường hợp không chấp hành chủ trương, gây khó khăn, cản trở cho địa phương trong việc xây dựng các công trình phúc lợi xã hội, phục vụ dân sinh. Điển hình như ở phường Bình Thủy, trong quá trình phường tổ chức nâng cấp đường giao thông, có trường hợp ĐV giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú không hợp tác, cản trở làm tiến độ thi công kéo dài, ảnh hưởng đến sinh hoạt của nhân dân.

Năm 2012, toàn thành phố có 1.022 ĐV chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trong việc giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú như: không đến tham gia sinh hoạt các buổi sinh hoạt do cấp ủy địa phương tổ chức, không đến nhận sổ liên hệ. Theo đồng chí Võ Thị Đông Xuân, Bí thư Đảng ủy phường Bùi Hữu Nghĩa, đến hết năm 2012 vẫn còn một số trường hợp chưa đến nhận sổ liên hệ. Ở quận Ninh Kiều, tình trạng này chiếm gần 1%... Vì những hạn chế đó, năm 2012 trong tổng số 17.260 ĐV được giới thiệu giữ mối liên hệ với cấp ủy nơi cư trú, có 2,31% được cấp ủy nơi cư trú đánh giá trung bình, 0,19% được đánh giá chưa tốt.

Theo đánh giá của Ban Tổ chức Thành ủy, sự phối hợp giữa cấp ủy cơ quan, đơn vị với cấp ủy nơi ĐV cư trú trong việc quản lý, kiểm tra ĐV chưa chặt chẽ; cấp ủy nơi cư trú chưa thông báo đến cấp ủy cơ quan, đơn vị những ĐV không tham gia sinh hoạt, thiếu gương mẫu; cá biệt một số cấp ủy cơ quan, đơn vị đảng viên không nhận sổ liên hệ vẫn nhận xét, đánh giá; một số cấp ủy đảng nơi ĐV cư trú nhận xét ĐV còn nể nang, chưa chính xác… Đây chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng ĐV giữ mối liên hệ nơi cư trú chưa gương mẫu và bỏ sinh hoạt.  

 Bài, ảnh: ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết