14/04/2016 - 09:49

QUẬN THỐT NỐT

NÂNG CAO TRÁCH NHIỆM CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC TRONG CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Nâng cao chất lượng, ý thức trách nhiệm trong công việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) luôn được quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ) quan tâm. Hằng năm, quận thường xuyên đưa đội ngũ CBCCVC đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng kiến thức. Qua đó, đội ngũ CBCCVC của quận từng bước đạt tiêu chuẩn về chuyên môn, chính trị... đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong những năm qua, vấn đề đổi mới, nâng cao ý thức, chất lượng đội ngũ CBCCVC luôn được quận Thốt Nốt xác định là nội dung quan trọng, xuyên suốt của công tác CCHC. Qua đó, các đơn vị đã tổ chức rà soát, thống kê chất lượng, số lượng đội ngũ CBCCVC để xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng sát với tình hình cụ thể và thực tế của từng ngành, từng địa phương, đơn vị. Việc tiếp nhận CBCCVC đúng ngành nghề chuyên môn, bố trí công việc hợp lý đã phát huy hiệu quả cao trong công tác. Ông Nguyễn Thành Hưởng, Trưởng phòng Nội vụ quận Thốt Nốt, cho biết: "Thời gian qua, công tác bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCCVC luôn được lãnh đạo quận quan tâm. Qua đó, hầu hết CBCCVC tại các phường, phòng, ban của quận đều đạt chuẩn về chuyên môn, có thái độ, tác phong và trách nhiệm cao trong công việc. CBCCVC phụ trách tiếp nhận và giải quyết hành chính cho dân đều có ý thức, trách nhiệm cao, phục vụ người dân ngày càng tốt hơn. Những năm gần đây, Thốt Nốt chưa có trường hợp CBCCVC bị phản ánh sách nhiễu, gây phiền hà cho dân trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao…".

Cán bộ tiếp nhận và trả kết quả quận Thốt Nốt nhiệt tình hướng dẫn khi người dân đến giải quyết thủ tục hành chính.

Thốt Nốt là phường trung tâm của quận, địa bàn rộng, dân số đông, nhu cầu giải quyết các giấy tờ hành chính, kinh doanh, hoạt động sản xuất, xây dựng... trong dân rất nhiều. Do đó, Đảng ủy, UBND phường Thốt Nốt đã thực hiện kế hoạch đào tạo, nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ chuyên môn, quản lý, giải quyết công việc hành chính cho cán bộ công chức tại địa phương. Trên cơ sở đó, phường xây dựng kế hoạch nguồn cán bộ đương nhiệm và kế cận gắn với công tác đào tạo và bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao ý thức trách nhiệm trong công việc. Đến nay, phường có hàng chục cán bộ, công chức có trình độ đại học, cao đẳng và trung cấp; gần 100% cán bộ, công chức của phường đạt chuẩn về chuyên môn...

Bà Phạm Thu Hương, Chủ tịch UBND phường Thốt Nốt, cho biết: "Công tác quản lý đội ngũ cán bộ, công chức được Đảng ủy, chính quyền quan tâm thực hiện thường xuyên. Định kỳ 6 tháng và 1 năm, UBND phường Thốt Nốt tiến hành họp đánh giá, nhận xét về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân. Qua đó, sắp xếp bố trí cán bộ, công chức vào các vị trí phù hợp với sở trường, năng lực mỗi người và giải quyết thuyên chuyển công tác cho phù hợp. Để nâng cao phẩm chất đạo đức, tác phong, lề lối làm việc và tinh thần, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, UBND phường đã ban hành qui chế cơ quan, trong đó có các quy định cụ thể, rõ ràng về văn hóa công sở như: không hút thuốc, không uống rượu bia trong giờ làm việc, không nói tục, không gây phiền hà cho nhân dân... Thời gian tới, UBND phường tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy, sắp xếp công việc một cách hợp lý và phù hợp, tuyển chọn những cán bộ, công chức có năng lực, tinh giảm những cán bộ, công chức yếu kém về chuyên môn, xây dựng và thực hiện cơ chế chính sách cho cán bộ, công chức đi học để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng chương trình CCHC tại địa phương".

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 02-CT/QU của Quận ủy Thốt Nốt về việc đào tạo nguồn nhân lực và sử dụng nhân tài của quận Thốt Nốt giai đoạn 2009-2015, quận Thốt Nốt đã tiếp nhận 58 sinh viên có trình độ đại học hệ chính quy, có học lực khá giỏi, lý lịch, sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt về công tác tại các phòng ban, hội, đoàn thể, các phường của quận. Ông Nguyễn Hữu Tặng, Phó Chủ tịch UBND quận Thốt Nốt, cho biết: "Sau khi được tiếp nhận, các CBCCVC trên đã tiếp thu và giải quyết công việc khá tốt, có khoa học, góp phần làm chuyển biến chất lượng, trẻ hóa đội ngũ cán bộ, tạo bước đột phá phát triển kinh tế, CCHC trong thời kỳ đổi mới, hội nhập. Ngoài ra, quận Thốt Nốt còn có kế hoạch tiếp nhận trên 50 bác sĩ được đào tạo chính quy, có học lực khá giỏi về phục vụ tại các cơ sở y tế trên địa bàn quận, góp phần nâng cao hiệu quả khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân...".

Hiện nay, quận Thốt Nốt có tổng số 356 CBCCVC. Trong đó, CBCCVC cấp quận 143 người, đạt chuẩn chuyên môn 84,62%; 213 cán bộ, công chức cấp phường, đạt chuẩn chuyên môn 98,12%... đáp ứng nhu cầu quản lý, giải quyết thủ tục hành chính tại cấp cơ sở. Năm 2015, Thốt Nốt đã cử 694 lượt CBCCVC (bao gồm CBCCVC cấp phường, cấp quận) đi đào tạo, tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn và kỹ năng hành chính. Trong đó có 9 CBCCVC đào tạo về chuyên môn nghiệp vụ, 296 CBCCVC đào tạo về lý luận chính trị và 389 CBCCVC tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về chuyên môn. Quý I-2016, quận Thốt Nốt tiếp tục thực hiện tốt công tác tổ chức bộ máy, biên chế; công tác quản lý CBCCVC và tiền lương đúng quy định. Đồng thời, quận cũng thành lập đoàn kiểm tra việc thực hiện CCHC tại 5/9 phường về tình hình thực hiện lề lối làm việc, kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kết quả cho thấy, các đơn vị đều thực hiện tốt và theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Hữu Tặng cho biết thêm: "Qua kết quả công bố chỉ số CCHC năm 2015 của TP Cần Thơ, quận Thốt Nốt được xếp hạng 2 trên 9 quận, huyện. Kết quả này đã cổ vũ, động viên tinh thần của CBCCVC toàn quận trong việc học tập, nâng cao kiến thức, trách nhiệm trong công việc, góp phần giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, phục vụ nhân dân ngày càng có khoa học hơn. Năm 2016, quận Thốt Nốt tiếp tục đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời chỉ đạo các phòng, ban, các phường khuyến khích, tạo điều kiện cho CBCCVC ngoài quy hoạch tự học tập để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ... góp phần phục vụ nhân dân, thực hiện công tác CCHC đạt hiệu quả năm sau cao hơn năm trước".

Bài, ảnh: HÀ VĂN

Chia sẻ bài viết