01/12/2020 - 10:58

Nâng cao nhận thức pháp luật của đồng bào dân tộc thiểu số 

Các địa phương của quận Ô Môn luôn chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Nổi bật là các hoạt động tuyên truyền pháp luật đến người dân tộc một cách có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với điều kiện thực tế, giúp người dân nắm bắt được các chế độ, chính sách, quy định pháp luật...

Cán bộ phường Châu Văn Liêm (bìa phải) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Cán bộ phường Châu Văn Liêm (bìa phải) tuyên truyền pháp luật cho người dân.

Theo Phòng Tư pháp quận Ô Môn, ngay từ đầu năm, Quận ủy, UBND quận đã quan tâm chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức pháp luật trong đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, Phòng Dân tộc quận xây dựng kế hoạch phối hợp Phòng Tư pháp và Trung tâm Trợ giúp pháp lý số 5 tại quận Ô Môn để lồng ghép phổ biến giáo dục pháp luật đến đồng bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức phù hợp thực tế. Kết quả, đã tổ chức lồng ghép tuyên truyền được 244 cuộc, với 7.808 lượt người tham dự. Ông Dương Minh Ðức, ngụ khu vực 13, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: “Gia đình tôi có vụ tranh chấp đất đai từ năm 2019 với hàng xóm giáp ranh. Thông qua các buổi hòa giải, được cán bộ phường hướng dẫn tận tình, gia đình tôi hiểu và biết vụ việc cần theo quy trình giải quyết pháp luật như thế nào cho thuận lợi và phù hợp. Năm rồi, vợ tôi bị bệnh; nhờ cán bộ phường hướng dẫn, vợ tôi được nhận bảo hiểm y tế, tiền trợ cấp hằng tháng. Với sự hướng dẫn của cán bộ phường, khu vực, gia đình tôi nắm và hiểu rõ chính sách của Nhà nước để thực hiện đúng...”.

Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số nắm bắt kịp thời thông tin về chủ trương của Ðảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đội ngũ cán bộ làm công tác dân tộc phối hợp Câu lạc bộ (CLB) trợ giúp pháp lý các phường, đẩy mạnh công tác trợ giúp pháp lý. Trên địa bàn có đông đồng bào dân tộc sinh sống nên phường Châu Văn Liêm thành lập 2 CLB trợ giúp pháp lý đặt tại chùa Pôthisômrôn và quán cà phê “Thanh niên - pháp luật”... Năm 2020, các CLB này đã phối hợp sinh hoạt tuyên truyền về trợ giúp pháp lý trên 100 trường hợp (trong đó tư vấn cho 20 trường hợp là đồng bào dân tộc thiểu số), liên quan nhiều lĩnh vực: hôn nhân gia đình, đất đai, thủ tục hành chính… Ông Ðào Loan, ngụ khu vực 12, phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, cho biết: “Qua các cuộc họp dân, cán bộ khu vực đã tuyên truyền các quy định pháp luật gần gũi với đời sống người dân trong khu vực. Nội dung pháp luật được tuyên truyền gần gũi, bám sát cuộc sống hằng ngày của chúng tôi, giúp dễ hiểu, dễ nhớ”.

Theo ông Trần Thanh Hóa, Trưởng Phòng Tư pháp quận Ô Môn, để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phát huy hiệu quả hơn nữa, quận sẽ tiếp tục quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 9-12-2003 của Ban Bí thư Trung ương Ðảng về tăng cường sự lãnh đạo của Ðảng đối với công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp năm 2013 và các văn bản luật, đặc biệt là phổ biến sâu rộng Bộ luật Dân sự năm 2015... Ðồng thời, quan tâm củng cố, phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật quận, phường; kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật. Chỉ đạo tổ chức các hội thi, các lớp tập huấn kiến thức pháp luật và kỹ năng phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ làm công tác này; tăng cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra việc thực hiện các chương trình, kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật tại địa phương. Bên cạnh đó, tiếp tục xây dựng chương trình, kế hoạch phối hợp giữa các cơ quan ban, ngành với cơ quan tư pháp theo từng chuyên đề; phối hợp phát huy vai trò của Mặt trận và các đoàn thể đối với công tác vận động, tuyên truyền và thi hành pháp luật trong cộng đồng dân cư nói chung và đồng bào dân tộc nói riêng.

Bài, ảnh: Hoàng Yến

Chia sẻ bài viết