11/06/2012 - 20:56

Cái Răng

Nâng cao nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên

Thực hiện kế hoạch của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ, từ giữa tháng 5-2012 đến nay, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng đã tổ chức kiểm tra nhận thức lý luận chính trị đối với hơn 1.300 cán bộ, đảng viên. Qua kiểm tra, trên 89% cán bộ, đảng viên đạt điểm loại giỏi. Kết quả này đã thể hiện rõ việc học tập và làm theo nghị quyết của cán bộ, đảng viên trong quận khá tốt.

Các cán bộ, đảng viên của các chi bộ, đảng bộ trực thuộc Quận ủy Cái Răng làm bài kiểm tra nhận thức lý luận chính trị năm 2012. Ảnh: THÁI AN 

Thực hiện Kế hoạch số 29-KH/BTGTU của Ban Tuyên giáo Thành ủy Cần Thơ về việc kiểm tra nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên năm 2012, đầu tháng 4, Ban Tuyên giáo Quận ủy Cái Răng đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; đồng thời, tham mưu cho Quận ủy ban hành quyết định thành lập ban chỉ đạo, ban giám khảo và tổ chuyên viên nhằm thực hiện tốt đợt kiểm tra và chỉ đạo các cấp ủy đảng chuẩn bị tốt mọi mặt, bảo đảm đợt kiểm tra đạt chất lượng cao.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Phú, sau khi tiếp nhận kế hoạch của cấp trên, Đảng ủy phường đã triển khai trong Ban Chấp hành Đảng bộ, chỉ đạo 19 chi bộ trực thuộc triển khai đến từng đảng viên; hướng dẫn đảng viên học tập, tìm tài liệu để nghiên cứu theo chủ đề và nội dung kiểm tra của Ban Tuyên giáo Quận ủy đề ra. Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Bí thư Chi bộ khu vực 5, nói: “Chi bộ khu vực có 9 đảng viên. Để giúp các đảng viên đạt kết quả tốt trong đợt kiểm tra này, bên cạnh triệu tập các đảng viên làm ăn xa về ôn tập, Chi ủy đã tổ chức cuộc họp để các đảng viên thảo luận từng vấn đề theo chủ đề và nội dung của Ban Tuyên giáo Quận ủy đề ra. Sau đó, chi ủy biên soạn thành đề cương cho đảng viên nghiên cứu và học tập. Nhờ đó, 9/9 đảng viên đều dự thi đầy đủ. Kết quả 100% đảng viên đạt điểm giỏi (từ 8,5-10 điểm).

Qua trao đổi với chúng tôi, hầu hết cán bộ, đảng viên phường Hưng Phú đều cho rằng, đợt kiểm tra là dịp để từng cán bộ đảng viên ôn lại kiến thức lý luận chính trị đã học, đồng thời bổ sung thêm nhiều kiến thức mới để thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên. Đồng chí Lê Thanh Nhã, Phó Bí thư Đoàn phường, bộc bạch: “Sau khi được chi bộ cơ quan triển khai kế hoạch về kiểm tra nhận thức lý luận chính trị, bên cạnh nghiên cứu các văn kiện đại hội Đảng các cấp, các chỉ thị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh do chi bộ cung cấp, tôi còn tham khảo, nghiên cứu thêm nhiều thông tin trên Internet để mở rộng kiến thức. Nhờ vậy, tôi đã đạt được 9,5 điểm trong đợt kiểm tra. Tôi thấy đợt kiểm tra nhận thức lý luận chính trị lần này rất bổ ích, giúp tôi bổ sung thêm nhiều kiến thức, nâng cao bản lĩnh chính trị...”. Đồng chí Nguyễn Văn Phúc, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hưng Phú, cho biết: “Trong số 172 cán bộ, đảng viên của phường tham gia đợt kiểm tra nhận thức lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức vừa qua, có 164 đồng chí đạt điểm giỏi, 5 đồng chí đạt điểm khá...”.

Đảng bộ Công an quận Cái Răng cũng là đơn vị đạt kết quả tốt trong đợt kiểm tra nhận thức lý luận chính trị do Ban Tuyên giáo Quận ủy tổ chức. Trong số 64 cán bộ, đảng viên của Đảng bộ dự kiểm tra đợt 1, có 63 đồng chí đạt điểm giỏi, chỉ có 1 đồng chí đạt điểm trung bình. Thượng tá Huỳnh Tứ Phương, Đảng ủy viên Đảng ủy Công an quận, khẳng định: Đạt kết quả như trên, trước hết là do thời gian qua, Đảng ủy và các Chi bộ trực thuộc luôn tổ chức cho toàn bộ cán bộ, đảng viên, chiến sĩ đơn vị học tập đầy đủ, nghiêm túc tất cả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước; các chỉ thị, nghị quyết của Thành ủy, Công an thành phố, Quận ủy, Đảng ủy Công an quận. Nhất là giữa tháng 4-2012, khi nhận được kế hoạch kiểm tra về nhận thức lý luận chính trị của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Công an quận đã chỉ đạo các chi bộ triển khai cho tất cả cán bộ, đảng viên chuẩn bị đầy đủ tài liệu nghiên cứu và học tập theo các chủ đề và nội dung của Ban Tuyên giáo Quận ủy đưa ra. Đảng ủy cũng xác định kết quả đợt kiểm tra là một trong những tiêu chí để đánh giá, xếp loại đảng viên cuối năm. Từ đó, các cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức trong thực hiện đợt kiểm tra với thái độ nghiêm túc. Qua đợt kiểm tra, nhận thức về lý luận chính trị của đội ngũ cán bộ, đảng viên đã được củng cố và nâng lên.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Ủy viên Ban Thường vụ Quận ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, đến thời điểm này, Ban Tuyên giáo Quận ủy đã tiến hành tổ chức kiểm tra về nhận thức lý luận chính trị cho đảng viên cán bộ, đảng viên của 7/7 đảng bộ phường và cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ các cơ quan, ban, ngành cấp quận, với tổng số trên 1.300 đồng chí tham gia. Nội dung kiểm tra gồm: Nhận thức về văn kiện đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết năm 2012 của Thành ủy, Quận ủy; chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Hình thức kiểm tra đối với cán bộ, đảng viên cấp phường tổ chức thi trắc nghiệm; cán bộ, đảng viên các cơ quan ban, ngành cấp quận thi viết. Thời gian kiểm tra 120 phút. Kết quả, có trên 89% cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ đạt điểm giỏi, số còn lại đa số đạt điểm khá. Đồng chí Nguyễn Văn Sáu, Trưởng ban Tuyên giáo Quận ủy, nhận xét: “Đợt kiểm tra này tạo điều kiện để cán bộ, đảng viên học tập, nghiên cứu, nâng cao trình độ lý luận chính trị, nhất là nội dung của văn kiện đại hội đảng các cấp, Nghị quyết năm 2012 của Thành ủy, Quận ủy, các chỉ thị của Đảng và chuyên đề về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2012. Đồng thời, qua đó, Ban Tuyên giáo Quận ủy nắm được những thuận lợi, khó khăn trong thực hiện chỉ thị, Nghị quyết của Đảng tại các cơ quan, đơn vị và của cán bộ, đảng viên, từ đó tham mưu giúp Ban Thường vụ Quận ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng...”. Hiện nay, toàn quận còn khoảng hơn 300 cán bộ, đảng viên chưa tham gia kiểm tra do bận học tập nâng cao trình độ và việc riêng, Ban Tuyên giáo Quận ủy sẽ tổ chức kiểm tra vào giữa tháng 6-2012.

ANH DŨNG

Chia sẻ bài viết