02/11/2016 - 21:49

Huyện Vĩnh Thạnh

Nâng cao mức độ hài lòng của người dân về giải quyết thủ tục hành chính

(CT)- Theo UBND huyện Vĩnh Thạnh, 10 tháng qua (năm 2016), huyện Vĩnh Thạnh tập trung khảo sát, thăm dò ý kiến của người dân, tổ chức, doanh nghiệp về mức độ hài lòng khi đến giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và 11/11 xã, thị trấn. Từ đó, huyện có biện pháp chấn chỉnh, sửa sai nếu phát hiện cán bộ, công chức có thái độ phục vụ chưa tốt khi làm nhiệm vụ...

Qua kiểm tra, hầu hết cán bộ, công chức có thái độ phục vụ tốt trong công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp. Đồng thời, việc thực hiện hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại các đơn vị đạt hiệu quả cao trong cải cách hành chính, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân khi thực hiện TTHC tại địa phương. Những tháng cuối năm 2016, huyện Vĩnh Thạnh tiếp tục khảo sát, lấy ý kiến đánh giá của nhân dân, đơn vị, doanh nghiệp về việc cung cấp dịch vụ công của huyện; kiểm tra kiến thức tin học, kiến thức về quản lý CCHC của cán bộ, công chức phụ trách công tác tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC; tọa đàm trong cán bộ, công chức về nâng cao trách nhiệm thực thi nhiệm vụ, với chủ đề: "Chuyên môn giỏi – phục vụ tốt – kỷ cương công sở"...

H.V

Chia sẻ bài viết