24/05/2024 - 10:38

Nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác nguồn lực đất đai 

Đất đai là tài nguyên quý giá, tư liệu sản xuất đặc biệt, tài sản quan trọng và là điều kiện sống của người dân, ảnh hưởng trực tiếp đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực. Do đó, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) TP Cần Thơ đã triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, không ngừng nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực đất đai, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội…

Quản lý hiệu quả nguồn lực đất đai, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Trong ảnh: Một góc đô thị TP Cần Thơ.

Thực hiện Luật Đất đai năm 2013 và các văn bản hướng dẫn thi hành, những năm qua, công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn TP Cần Thơ đã có những chuyển biến tích cực, dần đi vào nề nếp. Việc sử dụng đất ngày càng hiệu quả, phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng của thành phố. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về đất đai, Sở TN&MT thành phố phối hợp với Bộ TN&MT tổ chức thẩm định Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) TP Cần Thơ vào ngày 10-4-2024. Hiện hoàn chỉnh kế hoạch ý kiến góp ý của hội đồng thẩm định Bộ TN&MT để tham mưu UBND thành phố trình HĐND thành phố thông qua tại kỳ họp giữa năm 2024. Sở đã hoàn thiện, trình UBND thành phố báo cáo kết quả thống kê đất đai năm 2023 của TP Cần Thơ. Đồng thời, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan lập phương án kiểm kê đất đai, bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2024 TP Cần Thơ.

Thúc đẩy, khơi thông nguồn lực xã hội, tạo điều kiện thuận lợi cho các địa phương triển khai thực hiện các dự án đầu tư, Sở TN&MT thành phố tham mưu trình hội đồng thẩm định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thành phố xem xét giải quyết vướng mắc của các quận, huyện liên quan đến chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho 33 trường hợp. Cùng đó, tham mưu trình hội đồng định giá đất cụ thể phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất và tiền thuê đất của các dự án là 4 hồ sơ. Sở TN&MT đã trình UBND thành phố phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất 3 khu đất thuộc khu đô thị hai bên đường Nguyễn Văn Cừ (đoạn từ Cái Sơn Hàng Bàng đến đường tỉnh 923). Để bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, nhất là những dự án lớn, Sở TN&MT tập trung thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các dự án như Dự án Phát triển TP Cần Thơ và tăng cường khả năng thích ứng của đô thị (các hạng mục: Kè và đường sau kè sông Cần Thơ; Âu thuyền Cái Khế); đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Vĩnh Thạnh (giai đoạn 1); đường ống dẫn khí Lô B - Ô Môn...

Đồng hành cùng Sở TN&MT, các quận, huyện trên địa bàn TP Cần Thơ tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn. Trong 4 tháng đầu năm 2024, tiếp nhận và giải quyết đúng hẹn hơn 2.211 hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, đăng ký giao dịch bảo đảm 964 hồ sơ. Tiếp nhận và giải quyết 217 hồ sơ chuyển mục đích sử dụng phù hợp với kế hoạch sử dụng đất năm 2024 của huyện. Huyện tiếp tục phê duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của các hộ dân công trình đang triển khai trên địa bàn như: dự án đường Vành đai phía Tây TP Cần Thơ; các dự án xây dựng và nâng cấp mở rộng các đường tỉnh 917, 923, 918; dự án Kè chống sạt lở khu vực chợ Mỹ Khánh... Ông Nguyễn Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, cho biết: Huyện tập trung triển khai thực hiện tốt công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. Bên cạnh đó, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ đất đai theo mô hình một cửa liên thông; phối hợp tốt công tác giải quyết hồ sơ hành chính của người dân đúng thời gian quy định. Huyện quan tâm, kịp thời đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thu hồi đất ảnh hưởng các công trình, dự án trên địa bàn huyện; thẩm định phê duyệt kinh phí tổng thể bồi thường hỗ trợ và tái định cư cho các công trình thu hồi đất...

Đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, Sở TN&MT thành phố đã rà soát 4 thủ tục hành chính nội bộ lĩnh vực đất đai giữa các cơ quan nhà nước trên địa bàn thành phố, trình UBND thành phố phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa 2 thủ tục hành chính (thủ tục thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện và thủ tục lập danh mục các dự án cần thu hồi đất) tại Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 21-3-2024 của UBND TP Cần Thơ. Thực hiện hiệu quả Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn TP Cần Thơ đối với 2 thủ tục...

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước lĩnh vực đất đai trên địa bàn thành phố, ông Đỗ Thanh Thảo, Giám đốc Sở TN&MT TP Cần Thơ, cho biết: Sở TN&MT tập trung triển khai hiệu quả Luật Đất đai (sửa đổi) và các văn bản hướng dẫn thi hành. Tích cực tham mưu cho UBND thành phố xác định giá đất cụ thể các dự án, công trình trọng điểm của thành phố. Cùng đó, tham mưu UBND thành phố trình Bộ TN&MT thẩm định và trình Chính phủ phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) TP Cần Thơ. Tham mưu trình UBND thành phố điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên cơ sở Quyết định số 1519/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt quy hoạch TP Cần Thơ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Bên cạnh đó, tham mưu tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện các dự án cần thu hồi đất năm 2024 và tổng hợp danh mục các dự án cần thu hồi đất và các dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa (dưới 10ha), các dự án cho phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nước từ 2 vụ trở lên với quy mô dưới 500ha năm 2025. Mặt khác, tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất đối với các khu đất công năm 2024; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các công trình trọng điểm. Sở TN&MT theo dõi, đôn đốc các doanh nghiệp còn nợ 5%, 10% quỹ đất ở của dự án sớm bàn giao về thành phố quản lý; đôn đốc các doanh nghiệp sớm hoàn thiện cơ sở hạ tầng để bàn giao...

Bài, ảnh: T. TRINH

Chia sẻ bài viết