02/01/2008 - 21:42

Một kiểu “hành” doanh nghiệp

Ông Võ Thành Vạn, Giám đốc Công ty TNHH Thiên Lộc, than thở: Khoảng giữa tháng 7-2007, công ty tiến hành hoàn tất một số thủ tục cần thiết để đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường (TNMT) thành phố xem xét, tham mưu UBND thành phố cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (CNQSDĐ) cho dự án, làm cơ sở chuyển quyền sử dụng cho khách hàng. Tuy nhiên, sau đó công việc này của công ty bị đình trệ bởi Công văn số 1450/TTPTQĐ, ngày 25-7-2007, của Trung tâm Phát triển Quỹ đất (đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố). Nội dung công văn đề nghị tạm hoãn việc cấp giấy CNQSDĐ và thực hiện các giao dịch chuyển nhượng QSDĐ đối với các doanh nghiệp chưa thực hiện xong trách nhiệm giao 10% quỹ đất cho thành phố quản lý theo quy định.

Công văn nêu rõ: “... Quá trình triển khai thu hồi 10% quỹ đất một số doanh nghiệp thực hiện tốt. Tuy nhiên, cũng có một số doanh nghiệp với nhiều lý do khác nhau cố tình kéo dài, trì hoãn như Công ty Fico, Công ty Xây dựng số 6, Công ty TNHH Thiên Lộc... làm cho công tác thu hồi 10% quỹ đất của thành phố luôn gặp khó khăn. Trung tâm Phát triển Quỹ đất đề nghị Sở TNMT chỉ đạo các phòng ban nghiệp vụ tạm ngưng cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc thực hiện các giao dịch chuyển nhượng đối với các dự án chưa thực hiện xong trách nhiệm giao 10% quỹ đất cho thành phố. Đối với dự án triển khai từng phần, phải có xác nhận của Trung tâm Phát triển Quỹ đất mới được cấp giấy CNQSDĐ”.

Ông Võ Thành Vạn cho biết: “Công văn này như là một quyết định hành chính “phong tỏa” hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín của Công ty. Thực tế, Công ty không hề né tránh trách nhiệm giao 10% quỹ đất cho thành phố. Việc chậm giao là do chưa thống nhất phương án thực hiện, công ty đang kiến nghị với thành phố xem xét, quyết định”. Không chỉ Công ty TNHH Thiên Lộc, một số doanh nghiệp khác bị “điều chỉnh” bởi Công văn 1450/TTPTQĐ cũng trong tình cảnh tương tự.

Trao đổi về thẩm quyền ban hành, nội dung của Công văn 1450/TTPTQĐ, ông Võ Út Em, Giám đốc Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường), cho biết: “Đủ thủ tục là phải cấp giấy CNQSDĐ cho doanh nghiệp, không có lý do gì tạm ngưng. Việc thu 10% quỹ đất là một nội dung khác, thuộc chức năng nhiệm vụ của Trung tâm, không liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp. Khi phát hiện công văn này trái quy định, Giám đốc Sở đã chỉ đạo Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất nghiên cứu đề xuất hướng kiến nghị thu hồi, hủy bỏ”. Tuy nhiên, đến nay sau 5 tháng, Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất vẫn chưa kiến nghị UBND thành phố về việc này. Trong thực tế, việc cấp giấy CNQSDĐ cho Công ty TNHH Thiên Lộc và một số doanh nghiệp khác bị “phong tỏa” bởi Công văn 1450/TTPTQĐ vẫn chưa được khai thông.

Nhiều người cho rằng, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố Cần Thơ ban hành Công văn 1450/TTPTQĐ là sai quy định, không đúng thẩm quyền. Theo đúng quy trình, vấn đề này Trung tâm chỉ tham mưu, còn việc ra công văn chỉ đạo thực hiện thuộc thẩm quyền của UBND thành phố.

Tổ chức thu hồi 10% quỹ đất của các khu dân cư trên địa bàn thành phố là một chủ trương đúng và cần thiết. Tuy nhiên, cách “thu hồi” của Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố thể hiện tại Công văn 1450/TTPTQĐ là trái quy định, thể hiện cách “làm lấy được”, không quan tâm đến pháp luật và sự sống còn của doanh nghiệp. Phải chăng đây là một kiểu hành chính “hành” doanh nghiệp? Thiết nghĩ, UBND thành phố cần sớm xem xét thu hồi, hủy bỏ, để khai thông việc cấp giấy CNQSDĐ cho doanh nghiệp, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất, kinh doanh.

NHƯ PHƯƠNG

Chia sẻ bài viết