25/02/2011 - 20:46

Microsoft phát hành tập ánh xạ cập nhật bản sửa lỗi bảo mật năm 2011

Như một thông lệ, hằng năm Microsoft thường phát hành tập ánh xạ để cập nhật các bản vá lỗi bảo mật cho hệ điều hành Windows vốn được nhiều người sử dụng. Tập ánh xạ giúp người dùng khỏi phải tải các bản vá, trong đó phải tải lần lượt từng ngôn ngữ rất phiền phức vốn không được tự động cập nhật bằng dịch vụ Windows Server Update Services (WSUS). Bạn có thể sử dụng tập ánh xạ này để tải bản sửa lỗi với tất cả các ngôn ngữ cùng một lúc.

Lưu ý, cần kiểm tra thông tin bảo mật của hệ điều hành tại địa chỉ http://www.microsoft.com/technet/security trước khi triển khai cập nhật, để chắc rằng bạn cập nhật bản mới nhất.

Các hệ điều hành với các ngôn ngữ sau đây được hỗ trợ cập nhật từ tập ánh xạ mới.

o Windows XP - 24 ngôn ngữ.

o Windows XP x64 bản Edition - 2 ngôn ngữ.

o Windows Server 2003 - 18 ngôn ngữ.

o Windows Server 2003 x64 bản Edition - 11 ngôn ngữ.

o Windows Server 2003 bản Itanium-based Systems - 4 ngôn ngữ.

o Windows Vista - 36 ngôn ngữ.

o Windows Vista x64 - 36 ngôn ngữ.

o Windows Server 2008 - 19 ngôn ngữ.

o Windows Server 2008 x64 bản Edition - 19 ngôn ngữ.

o Windows Server 2008 bản Itanium-based Systems - 4 ngôn ngữ.

o Windows Server 2008 R2 x64 bản Edition - 19 ngôn ngữ.

o Windows Server 2008 R2 bản Itanium-based Systems - 4 ngôn ngữ.

o Windows 7 - 36 ngôn ngữ.

o Windows 7 x64- 36 ngôn ngữ.

Tập ánh xạ có dung lượng 1,12GB, tải tại http://www.freewarefiles.com/downloads_counter.php?programid=17675.

Hoàng Thy

Chia sẻ bài viết