28/02/2013 - 14:00

Luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám, chữa bệnh công lập

Ngày 20-2-2013, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 14/2013/QĐ-TTg về việc thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn đối với người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15-4-2013.

Bác sĩ, điều dưỡng viên, hộ sinh viên, kỹ thuật viên (gọi chung là người hành nghề) làm việc trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập, trừ cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của lực lượng vũ trang, thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn từ tuyến trung ương xuống tuyến tỉnh, từ tuyến tỉnh xuống tuyến huyện và tuyến huyện xuống tuyến xã, từ vùng có điều kiện kinh tế - xã hội không khó khăn đến vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Người hành nghề được miễn thực hiện chế độ luân phiên trong trường hợp: nữ đang mang thai hoặc nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi; nam nuôi con nhỏ một mình dưới 36 tháng tuổi; đã có thời gian công tác ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn từ 24 tháng trở lên; là con độc nhất trong gia đình có bố, mẹ già, người trực tiếp chăm sóc bố, mẹ già yếu hoặc tàn tật, ốm đau thường xuyên, có vợ (hoặc chồng) bị tàn tật không có khả năng chăm sóc con cái; bản thân không bảo đảm sức khỏe để công tác xa nhà; nam quá 55 tuổi, nữ quá 50 tuổi (trừ trường hợp tự nguyện).

Thời gian thực hiện chế độ luân phiên có thời hạn tối thiểu là 6 tháng, tối đa là 12 tháng (trừ trường hợp tự nguyện đi thời gian dài hơn). Người hành nghề có thể được cử đi luân phiên có thời hạn theo nhiều đợt, ở nhiều nơi theo yêu cầu của tuyến dưới. Mỗi đợt đi luân phiên theo nhu cầu công việc của nơi được cử đến cần bố trí người đến luân phiên làm việc 2 ngày/tuần, 1 tuần/tháng và được cộng dồn thời gian của các đợt để tính tổng thời gian hoàn thành chế độ luân phiên. Thời gian tối đa của mỗi đợt đi luân phiên không quá 60 ngày.

Người hành nghề trong thời gian đi luân phiên ngoài được hưởng 100% tiền lương, các khoản phụ cấp và quyền lợi khác còn được hưởng chế độ đặc thù: trợ cấp hàng tháng bằng 50% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có), thù lao biên soạn giáo trình, tài liệu giảng dạy, tập huấn, tiền báo cáo viên theo chế độ đào tạo, bồi dưỡng công chức, viên chức nhà nước hiện hành khi tham gia các lớp tập huấn trong thời gian đi luân phiên, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được ưu tiên xét nâng bậc lương trước thời hạn, thay đổi chức danh nghề nghiệp khi đủ điều kiện theo quy định pháp luật.

PHƯƠNG DUNG (thực hiện)

Chia sẻ bài viết